• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja nt. skażonych obszarów, Bratysława, Słowacja

  23.04.2010. 16:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 2-4 czerwca 2010 r. w Bratysławie, Słowacja, odbędzie się konferencja nt. skażonych obszarów.

  Wydarzenie pt. "Skażone obszary Bratysława 2010" organizowane jest pod auspicjami Ministerstwa Środowiska Słowacji i Ministerstwa Środowiska Czech.

  Konferencja ma na celu ułatwienie wymiany informacji i perspektyw przez czołowych ekspertów i decydentów z różnych krajów oraz zajmujących się różnymi obszarami zainteresowania, z udziałem społeczności naukowo-badawczych, przedsiębiorców i usługodawców. Tematy sesji obejmą następujące zagadnienia:
  - wpływ skażonych obszarów na glebę, wody gruntowe i powierzchniowe oraz zanieczyszczenie powietrza;
  - skażone obszary w obrębie Unii Europejskiej, poszczególnych państw członkowskich i innych krajów;
  - projekty oczyszczania zakrojone na szeroką skalę;
  - projekty oczyszczania na małą i lokalną skalę;
  - technologie oczyszczania materiałów zanieczyszczających;
  - przygotowywane ustawodawstwo, strategie i przyszły rozwój.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Fitoremediacja – technologia oczyszczania środowiska (gleby, wód gruntowych i powierzchniowych, osadów ściekowych i powietrza), która wykorzystuje ponadprzeciętne zdolności niektórych gatunków roślin do akumulacji substancji zanieczyszczających lub do ich degradacji. W skład fitoremediacji wchodzą: GreenEvo – Acelerator Zielonych Technologii (AZT) - projekt Ministerstwa Środowiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska. W ramach projektu wytypowane zostały najlepsze polskie rozwiązania, w tym technologie oczyszczania ścieków, przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, obejmujące maszyny rolnicze służące do wytwarzania brykietu i kolektory słoneczne. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 jest instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Dokument określa cele, priorytety i zasady dotyczące korzystania z działań wraz z przewidywanym budżetem przeznaczonym na ich realizację. Na tej podstawie wspierane są finansowo określone działania dotyczące wspierania rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich. PROW jest dokumentem przygotowanym zgodnie ze strategicznym podejściem zaproponowanym przez Komisję Europejską. Zgodnie z nim na poziomie unijnym opracowywany został dokument strategiczny identyfikujący silne i słabe strony obszarów wiejskich, wspólne dla krajów członkowskich osie priorytetowe oraz wskaźniki dla mierzenia postępu w osiąganiu unijnych priorytetów. W oparciu o strategię UE przygotowywana została strategia krajowa, która realizowana jest poprzez PROW. Dokumenty podobne do PROW przygotowywane są w każdym z krajów członkowskich UE. Program może odnosić się do terytorium całego kraju (tak jak to ma miejsce w Polsce) lub też przyjmowanych jest wiele różnych programów dla poszczególnych regionów (np. Wielkiej Brytanii). PROW posiada cztery tzw. osie priorytetowe:

  Cerkiew św. Rościsława w Bratysławieprawosławna cerkiew filialna. Należy do parafii św. Mikołaja w Bratysławie, w archidekanacie dla krajów: bratysławskiego, trnawskiego, trenczyńskiego i nitrzańskiego, wchodzącego w skład eparchii preszowskiej Kościoła Prawosławnego Czech i Słowacji. Akademia Korpusu Policyjnego w Bratysławie (słow. Akadémia Policajného zboru v Bratislave, ang. Academy of Police Force in Bratislava; skrótowiec: APZ) – państwowa szkoła wyższa na Słowacji, założona 1 października 1992 roku, z siedzibą w Bratysławie, kształcąca przyszłych (najwyżej kwalifikowanych) funkcjonariuszy policji oraz innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, a także pracowników wyspecjalizowanych wydziałów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej.

  Bratislava predmestie – stacja kolejowa w Bratysławie, w kraju bratysławskim, na Słowacji. Znajduje się tu 1 peron. Peter Osuský (ur. 11 października 1953 w Bratysławie) – słowacki lekarz i wykładowca, prorektor Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, poseł do Rady Narodowej (1998–2002 i od 2010).

  Parafia św. Mikołaja w Bratysławieparafia prawosławna w achidekanacie dla krajów: bratysławskiego, trnawskiego, trenczyńskiego i nitrzańskiego, w eparchii preszowskiej Kościoła Prawosławnego Czech i Słowacji. Państwowa Rada Ochrony Przyrody (PROP) – organ opiniodawczo-doradczy w zakresie ochrony przyrody, działający przy Ministrze Środowiska, ale doradzający na podstawie różnych ustaw także innym organom oraz mogący wyrażać opinie i stanowiska z własnej inicjatywy oraz na wniosek dowolnych podmiotów. Rada składa się z 40 członków powoływanych przez ministra na pięcioletnią kadencję, spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych. Państwowa Rada Ochrony Przyrody okresowo ocenia stan ochrony przyrody w Polsce, opiniuje projekty aktów prawnych, projekty nowych obszarów chronionych, przedstawia wnioski w sprawach dotyczących ochrony przyrody oraz popularyzuje ochronę przyrody. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody pełni także funkcję organu naukowego CITES. PROP jest także członkiem Światowej Unii Ochrony Przyrody IUCN (jako organizacja pozarządowa). Do 1949 r. była wraz z Biurem Delegata Ministra Oświaty jedyną w Polsce instytucją państwową zajmującą się ochroną przyrody.

  Nové Mesto (pol. Nowe Miasto, niem. Neustadt, węg. [Pozsony-]Újváros) - dzielnica Bratysławy, położona w powiecie Bratysława III, na północny wschód od centrum stolicy Słowacji.

  Bratislavský lesný park – park leśny w Bratysławie na Słowacji, położony u podnóża Małych Karpat. Park jest zarządzany przez Bratysławskie Lasy Miejskie, organizację non-profit.

  Račianske mýto – ważny węzeł komunikacyjny i skrzyżowanie w Bratysławie, na styku obszarów miejskich Stare Miasto i Nové Mesto. Jest to skrzyżowanie ulic Šancová, Mýtna, Radlinského, Legionárska i Račianska. Ogród zoologiczny w Bratysławie (słow. Bratislavská zoologická záhrada) – ogród zoologiczny w Bratysławie na Słowacji.

  Synagoga w Bratysławie (słow. Synagóga v Bratislave) – synagoga znajdująca się w Bratysławie, stolicy Słowacji, na Starym Mieście przy ulicy Heydukovej 11. Jest obecnie jedyną czynną synagogą w mieście. Czerwony Las, zwany również Czerwonym Borem lub Magicznym Lasem (ukr.: Рудий ліс, ros.: Рыжий лес) – nazwa odnosząca się do drzew otaczających w promieniu 10 km elektrownię jądrową w Czarnobylu. Nazwa "Czerwony Las" pochodzi od rudawoczerwonego koloru sosen, które obumarły z powodu wchłonięcia wysokiej dawki promieniowania spowodowanej katastrofą w Czarnobylu. W wyniku przeprowadzenia akcji oczyszczania skażonej strefy, Czerwony Las został zrównany z ziemią przy pomocy buldożerów a napromieniowane drzewa zakopano w tzw. cmentarzysku odpadów promieniotwórczych. Okolice Czerwonego lasu stanowią jeden z najbardziej skażonych obszarów na świecie.

  Galeria Miasta Bratysławy (słowacki: Galéria mesta Bratislava) – galeria mieszcząca się w Bratysławie na Słowacji, na Starym Mieście. Jest drugim co do wielkości słowacją galerią tego typu. Galeria mieści się w Pałacu Mirbacha (Mirbachov palác) i Pałacu Pálffy (Pálffyho palác). Superliga słowacka w piłce nożnej w sezonie 1993/1994 to pierwsze po rozpadzie Czechosłowacji rozgrywki piłkarskie na Słowacji, mające na celu wyłonienie mistrza Słowacji. W lidze brało udział 12 drużyn. Mistrzem Słowacji został Slovan Bratysława, wicemistrzem Inter Bratysława, a ligę opuściła FC Nitra. Królem strzelców został Pavol Diňa (DAC Dunajska Streda).

  Cerkiew św. Mikołaja w Bratysławieprawosławna cerkiew parafialna. Należy do archidekanatu dla powiatów: bratysławskiego, trnawskiego, trenczyńskiego i nitrzańskiego, w eparchii preszowskiej Kościoła Prawosławnego Czech i Słowacji.

  Dodano: 23.04.2010. 16:12  


  Najnowsze