• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja nt. technologii informacyjnych i komunikacyjnych, Genewa, Szwajcaria

  13.07.2012. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 5-9 października w Genewie, Szwajcaria, odbędzie się konferencja ITU (Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego) Telecom World 2009.

  Wydarzenie pt. "Otwarte sieci, połączone umysły" poświęcone będzie trendom i technologiom napędzającym rozwój sektora informacyjno-komunikacyjnego (TIK). W pawilonach przedstawiciele przedsiębiorstw z branży TIK z całego świata będą mieli okazję do zaprezentowania swoich firm. Pawilony tematyczne poświęcone będą różnym aspektom TIK.

  Na konferencji spotkają się wysokiej rangi przedstawiciele, w tym głowy państw, kierownicy agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych, ministrowie, prezesi firm i inne kluczowe postaci z branży, aby podzielić się opiniami na temat roli i pozycji sektora TIK w globalnej odbudowie gospodarczej.

  Serwis CORDIS jest partnerem medialnym konferencji Telecom World 2009.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Światowa Administracyjna Konferencja Radiowa (ang. World Administrative Radio Conference, skrót WARC) była techniczną konferencją Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), na której przedstawiciele krajów członkowskich ITU spotkali się w celu skorygowania i wniesienia poprawek wszystkich międzynarodowych regulacji radiowych wchodzących w zakres wszystkich usług telekomunikacyjnych świata. Konferencja odbywała się w Genewie w Szwajcarii, po wstępnych konferencjach w stolicy Panamy. Turystyka – wspólna sprawa (2006–2007) – projekt szkoleniowo-doradczy dla branży turystycznej, realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego beneficjentami są pracownicy i menedżerowie firm z branży turystycznej, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji zrzeszających pracodawców i ew. organizacji wspierających rozwój turystyki. Microsoft Technology Summit (MTS) – cykl konferencji firmy Microsoft, organizowanych w wielu krajach świata. Edycja w Polsce jest jedną z największych konferencji tego rodzaju w Europie Środkowo-Wschodniej. Program konferencji MTS skierowany jest do menedżerów, programistów i specjalistów z branży IT. Konferencja co roku gromadzi blisko 3000 osób.

  Decyzję o utworzeniu Polskiej Rady Biznesu podjęto na spotkaniu grupy przedsiębiorców w kwietniu 1992 roku w Warszawie. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu prezesów zarządów największych polskich firm i działających w Polsce firm zagranicznych. Podstawę tej decyzji stanowiło przekonanie, iż najpoważniejszym przedsiębiorcom i pracodawcom potrzebna jest reprezentacja będąca wiarygodnym i liczącym się partnerem w kontaktach z administracją państwową. Postanowiono, iż Stowarzyszenie będzie miało charakter apolityczny, a jego członkami mogą zostać właściciele lub prezesi zarządów dużych prywatnych przedsiębiorstw polskich lub działających w Polsce firm zagranicznych, którzy spełnią kryteria członkostwa i wyrażą gotowość osobistego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia. Prywatyzacja oddolna – proces rozwoju sektora prywatnego, niebędący wynikiem denacjonalizacji, ale tworzenia nowych przedsiębiorstw przez prywatnych inwestorów. Wywarła ona istotny wpływ na rozwój sektora prywatnego w Polsce, ponieważ wiązała się z zakładaniem nowych przedsiębiorstw prywatnych, zarówno polskich, jak i z udziałem kapitału zagranicznego.

  Konferencja sztokholmska ONZ obradowała w 1972 pod hasłem: "Mamy tylko jedną ziemię". Podczas tej konferencji ochrona środowiska podniesiona została do rangi podstawowej funkcji państwa. Pojawił się termin polityka ochrony środowiska. Konferencja wskazała na konieczność powołania wyspecjalizowanej agencji przy ONZ zajmującej się zagadnieniami ochrony środowiska. Tak oto powstał UNEP. Podczas Konferencji ustalono także Deklarację Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Naturalnego Środowiska Człowieka. Deklaracja ta składa się ze Wstępu i 26 Zasad. Dyrektor kreatywny (ang. creative director, CD) - osoba koordynująca pracę działu kreatywnego agencji reklamowej lub innych firm branży reklamowej lub artystycznej (np. firm produkujących gry komputerowe, branży mody lub zajmujących się designem).

  Rinspeed – szwajcarskie przedsiębiorstwo branży motoryzacyjnej zajmujące się produkcją samochodów i licznych prototypów oraz tuningiem, z siedzibą w Zumikon, w kantonie Zurych. Przedsiębiorstwo założone zostało w 1979 roku przez Franka Rinderknechta. Na corocznym Międzynarodowym Salonie Samochodowym w Genewie firma prezentuje stworzony specjalnie na tą okazję samochód koncepcyjny. Simfonia – wirtualny operator, działający w oparciu o infrastrukturę PTK Centertel. Właścicielem sieci Simfonia jest MNI Telecom, należący do giełdowej spółki medialnej MNI. Sieć skierowana jest głównie do klientów operatora alternatywnego MNI Telecom.

  Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD, ang. United Nations Conference on Trade and Development) – organ pomocniczy Organizacji Narodów Zjednoczonych utworzony w 1964 roku w Genewie.

  Cykl rozgrywek Asham World Curling Tour 2009/2010 rozpoczął się 11 września 2009 w szwajcarskim Baden męskim turniejem Baden Masters. W rywalizacji męskiej odbyło się 40 zawodów a w rozgrywkach kobiet 26. Jednocześnie z cyklem WCT rozegrano Curling Champions Tour (World Curling Tour Europe pod nową nazwą).

  Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (ang World Radiocommunication Conference, skrót WRC) organizowana jest przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) do przeglądania, i w razie konieczności korygowania regulacji radiowych czyli międzynarodowych umów kontrolujących użycie widma częstotliwości radiowych, orbit satelitów geostacjonarnych i niegeostacjonarnych. Konferencja odbywa się co dwa do czterech lat. Przed rokiem 1993 konferencja nazywana była Światową Administracyjną Konferencją Radiową (WARC). W roku 1992 na dodatkowej konferencji w Genewie, ITU została zrestrukturyzowana i w wyniku tego od 1993 konferencja zmieniła nazwę na Światową Konferencję Radiokomunikacyjną. Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Kopenhaga 2009 znana z skrócie jako szczyt w Kopenhadze – międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce zmian klimatu. Odbywała się od 7 do 18 grudnia 2009 w Bella Center w Kopenhadze. Organizował ją Sekretariat Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych ds. zmian klimatu, a gospodarzem konferencji był rząd Danii. Gośćmi spotkania było ponad 190 delegacji rządowych.

  Światowa Konferencja Praw Człowieka w Wiedniu - konferencja Organizacji Narodów Zjednoczonych obradująca od 14 do 25 czerwca 1993 roku w Wiedniu. Dokument przyjęty przez uczestniczki i uczestników konferencji to Deklaracja wiedeńska i Program działania. The Priority Telecom Open 2005 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series z cyklu The Priority Telecom Open rozgrywany w dniach 18–24 lipca 2005 roku w Amersfoort na kortach ziemnych o puli nagród 323 250 euro.

  Dodano: 13.07.2012. 16:49  


  Najnowsze