• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja nt. teorii i praktyki bibliotek cyfrowych, Berlin, Niemcy

  09.02.2011. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 25 - 29 września 2011 r. w Berlinie, Niemcy, odbędzie się konferencja nt. teorii i praktyki bibliotek cyfrowych.

  W bibliotece cyfrowej zbiory są przechowywane w formatach cyfrowych (w odróżnieniu od druku, mikrofilmu lub innych mediów) i są dostępne za pośrednictwem komputerów. Zbiory biblioteczne mogą być przechowywane lokalnie lub udostępniane zdalnie za pośrednictwem sieci.

  Wiele bibliotek akademickich aktywnie angażuje się w budowanie instytucjonalnych magazynów książek, artykułów, rozpraw i innych prac. Wiele z tych magazynów jest ogólnie dostępnych z niewielkimi ograniczeniami, zgodnie z założeniami otwartego dostępu w przeciwieństwie do publikacji naukowych w czasopismach komercyjnych, do których wydawcy często ograniczają prawa dostępu.

  Jednocześnie proces zdobywania, przetwarzania, uzyskiwania dostępu, popularyzowania i wykorzystywania wiedzy, informacji, danych i metadanych uległ znaczącym zmianom w ciągu ostatnich kilku lat. Obejmują one ewolucję ilości i różnorodności zasobów, które są dostępne, zmianę społeczną w paradygmacie sposobu pobierania informacji oraz pojawienie się światowych metodologii opartych na współpracy i indywidualizacji.

  Celem konferencji będzie zgromadzenie naukowców, informatyków, dostawców treści i użytkowników bibliotek cyfrowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego (BCUWr) – oferuje dostęp do zabytków piśmiennictwa, zbiorów edukacyjnych i wystaw prezentujących najbardziej interesujące kolekcje wybrane z bogatych zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego wykorzystuje oprogramowanie dLibra - opracowane i rozwijane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe oraz tym samym współtworzy polską platformę rozproszonych bibliotek cyfrowych w sieci PIONIER, zapewniającą dostęp do obiektów cyfrowych wraz z ich metadanymi oraz do zaawansowanych usług opartych na udostępnianych obiektach (m.in. do wyszukiwania rozproszonego).

  Open Government (z ang. otwarty rząd) jest koncepcją zmian funkcjonowania instytucji publicznych, których celem jest zwiększanie dostępu do informacji publicznej i innych zasobów informacyjnych będących w posiadaniu instytucji publicznych, jak również działania na rzecz zwiększenia poziomu transparentności administracji publicznej. Rozwój koncepcji otwartego rządu jest ściśle związany z postępem technologicznym, dostępnością cyfrowych narzędzi ułatwiających komunikację oraz usieciowieniem funkcjonowania jednostek i instytucji.

  Otwarty dostęp (OD, ang. Open Access, „OA”) – oznacza wolny, powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego do cyfrowych form zapisu danych i treści naukowych oraz edukacyjnych.

  Otwarty dostęp (OD, ang. Open Access, „OA”) – oznacza wolny, powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego do cyfrowych form zapisu danych i treści naukowych oraz edukacyjnych.

  Otwarty dostęp (OD, ang. Open Access, „OA”) – oznacza wolny, powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego do cyfrowych form zapisu danych i treści naukowych oraz edukacyjnych.

  Małopolska Biblioteka Cyfrowa (MBC) – biblioteka cyfrowa zajmująca się gromadzeniem i udostępnianiem dorobku piśmiennictwa Małopolski w postaci zdigitalizowanej. MBC powstała na skutek współpracy władz województwa małopolskiego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, bibliotek Małopolski, organizacji pozarządowych, podmiotów komercyjnych, wydawców i samych twórców. Działa w ramach Federacji Bibliotek Cyfrowych, a jej zbiory udostępniane są także za pośrednictwem takich portali, jak np.: Europejska Biblioteka Cyfrowa Europeana i Katalog WorldCat.

  HathiTrust – wspólne repozytorium bibliotek cyfrowych, obejmujące treści zdigitalizowane w ramach projektów Google Books i Internet Archive, jak również materiały lokalnych bibliotek cyfrowych.

  Dodano: 09.02.2011. 17:17  


  Najnowsze