• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja nt. zmienności i przewidywalności klimatu śródziemnomorskiego, Lecce, Włochy

  05.01.2011. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 6 - 9 czerwca 2011 r. w Lecce, Włochy, odbędzie się konferencja nt. zmienności i przewidywalności klimatu śródziemnomorskiego.

  Program Medclivar (Zmienność i przewidywalność klimatu śródziemnomorskiego), sponsorowany przez Europejską Fundację Nauki, ma na celu koordynację i promocję badań nad klimatem śródziemnomorskim. Szczególna lokalizacja geograficzna i cechy topograficzne obszaru śródziemnomorskiego powodują, że jest niezwykle wrażliwy na globalne zmiany klimatu.

  W czasie konferencji zaprezentowany zostanie dostępny korpus wiedzy na temat przyszłych zmian klimatu na szczeblu regionalnym oraz analiza oddziaływania tych zmian na społeczności śródziemnomorskie, jak również przedstawione i omówione zostaną wyniki międzynarodowych i krajowych projektów badawczych. Celem wydarzenia będzie również zidentyfikowanie gorących punktów badawczych i zagadnień o decydującym znaczeniu, zgromadzenie ekspertów z dyscyplin komplementarnych w stosunku do badań klimatycznych oraz dyskusja nad celami przyszłych badań klimatycznych w regionie śródziemnomorskim.

  W czasie konferencji zostaną poruszone następujące tematy:
  - Klimat śródziemnomorski - istotne i ważne zagadnienia naukowe;
  - dane paleoklimatyczne z regionu śródziemnomorskiego;
  - modele synoptyczne - klimatologia i trendy;
  - cyrkulacja Morza Śródziemnego - trendy i zmiany;
  - ekstrema i oddziaływanie zmienności klimatu w regionie śródziemnomorskim;
  - chemia aerozoli a klimat;
  - modelowanie śródziemnomorskiego systemu klimatycznego;
  - klimat regionu śródziemnomorskiego w przyszłych przewidywaniach klimatycznych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Typy klimatów – jednostki stosowane w klasyfikacji klimatu. Odznaczają się charakterystycznymi cechami przebiegu elementów klimatu odmiennymi od innych typów; ten sam typ klimatu może występować w różnych obszarach geograficznych, w przeciwieństwie do regionów klimatycznych. Pojęcie "Typ klimatu" zostało wprowadzone do klimatologii pod koniec XIX wieku przez Wladimira Köppena, niezależnie od stref klimatycznych.

  Dendroklimatologia – nauka zajmująca się rekonstruowaniem warunków klimatycznych i ich zmian w czasie i przestrzeni na podstawie pomiarów słojów drzew. Dzięki technikom dendroklimatologii jest możliwe poznanie kierunków zmian klimatu. Techniki umożliwiają rekonstrukcję danych dotyczących temperatury, opadów i innych czynników klimatycznych.

  EdGCM jest modelem ogólnej cyrkulacji atmosfery (ang. Global Circulation Model, w skrócie GCM) napisanym w celach edukacyjnych. Model może być uruchamiany na PC, ma wbudowany prosty interfejs graficzny i bazę danych i może być wykorzystany do badań zmian klimatu. Jest oparty na modelu z NASA Goddard - GISS Model II. Pozwala nauczycielom i uczniom wyrobić intuicję dotyczącą współczesnych problemów klimatycznych i zapoznanie się z narzędziami wykorzystywanymi przez naukowców w badaniach zmian klimatu.

  Matorral – formacja roślinna budowana przez roślinność twardolistną występująca na zachodnim wybrzeżu Ameryki Południowej. W ścisłym znaczeniu termin ten dotyczy zarośli, jednak nazwą tą określa się czasem cały zespół zbliżonych formacji o charakterze śródziemnomorskim obejmujący zarówno krzewiaste zarośla, jak i ziołorośla oraz lasy. Matorral zazwyczaj charakteryzuje się umiarkowanym klimatem śródziemnomorskim, z deszczowymi zimami i suchymi latami. W systemie regionalizacji WWF chilijski matorral jest należącym do neotropiku ekoregionem NT1201. Analogiczne formacje roślinne występują w innych obszarach śródziemnomorskiego klimatu, w strefie umiarkowanych szerokości, na zachodnich wybrzeżach kontynentów – makia (z fryganą i garigiem) w basenie Morza Śródziemnego, chaparral w Kalifornii, fynbos w Afryce Południowej, scrub w południowej Australii.

  Matorral – formacja roślinna budowana przez roślinność twardolistną występująca na zachodnim wybrzeżu Ameryki Południowej. W ścisłym znaczeniu termin ten dotyczy zarośli, jednak nazwą tą określa się czasem cały zespół zbliżonych formacji o charakterze śródziemnomorskim obejmujący zarówno krzewiaste zarośla, jak i ziołorośla oraz lasy. Matorral zazwyczaj charakteryzuje się umiarkowanym klimatem śródziemnomorskim, z deszczowymi zimami i suchymi latami. W systemie regionalizacji WWF chilijski matorral jest należącym do neotropiku ekoregionem NT1201. Analogiczne formacje roślinne występują w innych obszarach śródziemnomorskiego klimatu, w strefie umiarkowanych szerokości, na zachodnich wybrzeżach kontynentów – makia (z fryganą i garigiem) w basenie Morza Śródziemnego, chaparral w Kalifornii, fynbos w Afryce Południowej, scrub w południowej Australii.

  Sojusz Klimatyczny - sojusz władz lokalnych na rzecz powstrzymania zmian klimatycznych i ochrony praw najbiedniejszych społeczności dotkniętych globalnymi katastrofami (m.in ograniczenia ubóstwa energetycznego). Sojusz zajmuje się promocją energii odnawialnej, demokratyzacji energetyki oraz wymiarem globalnym bezpieczeństwa energetycznego i klimatycznego. Sojusz Klimatyczny m.in. realizuje projekt mapy odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej „Repowermap” . Do Sojuszu należą 1403 miasta i gminy (stan na lipiec 2013) m.in. gmina Kolonowskie (woj. opolskie).

  Vélez-Málaga – miasto w południowej Hiszpanii w Andaluzji na wybrzeżu Costa del Sol, jedeo z największych kurortów regionu. Prawa miejskie uzyskało w 1487 r. Położone jest wzdłuż rzeki Vélez od której częściowo bierze swoją nazwę. Znajduje się tu jeden z większych portów rybackich Andaluzji. Miasto znajduje się w strefie klimatu śródziemnomorskiego.

  Dodano: 05.01.2011. 16:49  


  Najnowsze