• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja o historii jedzenia od antyku do XIX wieku

  02.11.2011. 16:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Kilkudziesięciu polskich, czeskich i niemiecki naukowców będzie przez dwa dni debatować w Gdańsku na temat jedzenia. Specjaliści opowiedzą głównie o tym, co, na czym i w jaki sposób jadano w Europie, poczynając od antyku po XIX wiek. 

  "Od wielu lat, wraz z grupą naukowców z całej Polski i zagranicy, zainteresowanych historią jedzenia chcieliśmy zorganizować konferencję poświęconą temu tematowi i w końcu się udało" - powiedziała PAP kurator konferencji dr hab. Beata Możejko z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.

  Jak wyjaśniła, na konferencję noszącą tytuł "Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem" złoży się ponad 30 wykładów.

  Wiele wykładów poświęconych będzie temu, jak - w przeciągu wieków, jedzono w domach królów, książąt czy innych możnych. W programie znalazły się choćby opowieści o kuchni na dworach pierwszych Jagiellonów, czeskich Luksemburgów, angielskich Tudorów, królów hiszpańskich w XVI-XVII wieku czy czeskich dworach w XIV i XV wieku. Osobny wykład będzie poświęcony temu, co pojawiło się na stołach podczas uroczystości weselnych Zygmunta III Wazy i Anny Austriaczki w 1592 roku.

  W czasie seminarium mowa będzie także o kuchni zakonnej, choćby na przykładzie dań podawanych w refektarzach na terenie państwa zakonu krzyżackiego w Prusach, jadła serwowanego w klasztorze benedyktynów w Tyńcu czy konfitur i innych przysmaków przygotowywanych w kuchni klasztorów w konwentach żeńskich w XVII i XVIII wieku.

  Pojawią się też wykłady poświęcone cenom żywności w późnym Cesarstwie Rzymskim, angielskim stołom piknikowym na przełomie XVIII i XIX wieku, żywieniu niemowląt i małych dzieci w XVI-XVIII wieku, dawnym książkom kucharskim czy wybranym zastawom stołowym, w tym srebrnym serwisom Stanisława Augusta czy platerowy zastawom, jakich używano na terenie ziem polskich w XIX w.

  Osobny blok wykładów poświęcony będzie gdańskim zwyczajom związanym z jedzeniem, w tym gustom duchownych z okolic Gdańska na przełomie XVII i XVIII wieku, wygłaszanym przy stole modlitwom, menu gdańskich ludzi morza w XVIII wieku, kuchniom i spiżarniom w osiemnastowiecznych domach gdańskich oraz srebrom stołowym zgromadzonym przez dawne Rady Miasta Gdańska.

  Spotkanie potrwa dwa dni, a rozpocznie się w czwartek. Będzie ono miało miejsce w mieszczącym się przy ul. Długiej w Gdańsku Domu Uphagena, który w tym roku obchodzi 100-lecia udostępnienia jako muzeum wnętrz mieszczańskich. Wstęp wolny.

  Organizatorami konferencji są Zakład Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Dom Uphagena, który jest oddziałem Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

  PAP - Nauka w Polsce

  aks/ abe/  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Gdańsk – jeden z sześciu okręgów historycznych w Gdańsku. Na tym obszarze znajduje się dawne oraz współczesne centrum miasta. 16 września 1994 roku historyczny Gdańsk (w zasięgu obwarowań z XVII wieku) został wpisany na listę Pomników historii. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska – do 2000 r. istniejące pod nazwą Muzeum Historii Miasta Gdańska. Instytucja gromadząca zbiory dokumentujące historię Gdańska od średniowiecza do XX wieku. Muzeum zostało utworzone 31 marca 1970 uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej jako oddział Muzeum Pomorskiego w Gdańsku. Dom Uphagena – gdańska kamienica, powstała w latach 70. i 80. XVIII wieku jako siedziba rajcy gdańskiego Jana Uphagena. Zachowała swój pierwotny charakter. Stało się tak dzięki zapisowi Uphagena, który zabronił swym spadkobiercom zmian w wystroju domu. Dzięki temu można było w początkach XX w. utworzyć tu muzeum wnętrz. W 1944 jego wyposażenie zostało zdemontowane i ewakuowane, dzięki czemu znaczna jego część przetrwała wojnę i w latach 1993-98 została na powrót umieszczona w odbudowanej kamienicy.

  Panienka z okienka – fikcyjna postać gdańskiej mieszczanki odwołująca się do popularnej powieści historycznej Jadwigi Łuszczewskiej (Deotymy). W ostatnich latach postać "Panienki z okienka" jest wykorzystywana w charakterze oficjalnej promocji miasta Gdańska. W castingu na "Panienkę z Okienka" (organizowanym przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska) mogą brać udział wszystkie gdańszczanki od 18 do 23 roku życia. Zwyciężczyni castingu reprezentuje w stylowym ubiorze z XVII wieku miasto Gdańsk na najważniejszych uroczystościach miejskich. W letnim sezonie turystycznym w Gdańsku można ją spotkać na ulicy Długiej, przy Długim Targu i przede wszystkim w Sieni Gdańskiej Nowego Domu Ławy, siedzibie gdańskich patrycjuszy. VI Dwór – przy ulicy Abrahama 27 i 34 w dzisiejszej dzielnicy Gdańska, VII Dworze, powstał w pierwszej połowie XVII wieku, stanowiąc własność Henryka Heine. Pod koniec XVII wieku zespół dworski przeszedł na własność Antoniego de Loche, zaś na przełomie XVIII i XIX wieku na własność Piotra Adriela. Dwór uległ częściowemu zniszczeniu podczas wojen szwedzkich. Główny budynek zespołu spłonął doszczętnie w latach 40. XIX wieku (z ruin i pozostałości powstała obecna posesja przy ulica Abrahama 27). Obszar dworski znajduje się na wschodnim skraju Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, na styku dolin "Samborowo" i "Zielonej". Jedynymi zachowanymi obiektami dworu są pochodzące z XVIII wieku budynki gospodarcze.

  Gdańscy ludzie morza w XVI-XVIII w. – książka Marii Boguckiej wydana w 1984 roku w Gdańsku nakładem Wydawnictwa Morskiego (seria "Historia morska"). Autorka na podstawie licznych źródeł archiwalnych opisuje życie gdańskich marynarzy, ich rekrutację, zasięg podróży, życie codzienne na statku, a także niebezpieczeństwa związane z ówczesną żeglugą. Nakład: 14750 + 250 egz. Spichlerz Trupia Czaszka – zrujnowany spichlerz na Wyspie Spichrzów w Gdańsku. Mieści się przy ul. Chmielnej. Został wybudowany w XVII i XVIII wieku. Od 1971 roku obiekt jest wpisany do rejestru zabytków.

  VIII Dwór – przy ulicy Polanki 57 i 58 w dzisiejszej dzielnicy Gdańska, Oliwie - powstał, jak wszystkie inne dwory wzdłuż tego traktu, w pierwszej połowie XVII wieku. Zespół dworski uległ likwidacji prawdopodobnie na początku XIX wieku. Polska Korporacja Akademicka Związek Akademików Gdańskich Wisła powstała w Gdańsku 24 maja 1913 r. przy Szkole Technicznej (późniejsza Politechnika Gdańska), jako Związek Akademików Gdańskich. Założycielami Związku Akademików Gdańskich byli:

  Ort - moneta srebrna bita w Polsce od XVII do XVIII wieku (równa 1/4 talara). Wprowadzono ją w Gdańsku w roku 1608 na wzór niemieckiego ortstalara. Początkowo bito go ze stopu o próbie 6,089 grama. Od roku 1615, próba zmalała do 5,676 grama. Wprowadzając ową monetę, Gdańsk chciał sobie zapewnić dobrą i uniwersalną walutę niezbędną do zawierania transakcji zagranicznych. Na jednego orta gdańskiego składało się 10 do 18 groszy polskich (od 1623 roku). Moneta ta szybko rozpowszechniła się na całą Rzeczpospolitą i już w XVII wieku biła go mennica koronna, miejskie mennice i mennica litewska. Za panowania Augusta III orta zrównano z tymfem, tym samym przestał on istnieć jako samodzielna jednostka monetarna. Ostatni raz ort został wybity w 1766 jako moneta próbna.

  Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku – placówka muzealna mieszcząca się w zabytkowym Spichlerzu Opackim z początków XVIII wieku.

  Grzegorz Berendt (ur. 1964) – polski historyk, naczelnik Biura Edukacji Publicznej oddziału IPN w Gdańsku, wykładowca historii na Uniwersytecie Gdańskim, członek Rady Naukowej Żydowskiego Instytutu Historycznego. Muzeum Kryminalistyki – muzeum w Gdańsku, mieści się przy ul. Bażyńskiego 6 w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jedyna w Polsce placówka tego rodzaju.

  Galeria Na wieży w Gdańsku – wystawiennicza galeria sztuki, mieszcząca w wieży Kościoła św. Katarzyny w Gdańsku przy Muzeum Zegarów Wieżowych, oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Powstała 2000 roku z inicjatywy Grzegorza Szychlińskiego , Romana Gajewskiego i Zbigniewa Wąsiela oraz artystów z Stowarzyszenia Artystycznej Inicjatywy w Gdańsku. Program placówki prezentował takie dziedziny sztuk plastycznych, jak malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, fotografia. Galeria powadziła działalność do pożaru kościoła 22 maja 2006 r. Jarosław Bauć (ur. 17 stycznia 1959 w Krakowie) – polski malarz, rysownik, pedagog, kurator sztuki, adiunkt z kwalifikacjami II stopnia w Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, zatrudniony na stanowisku profesora w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego.

  Oddział Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku – mieści się w głównym gmachu muzeum, tj. w dawnym franciszkańskim klasztorze z XV wieku. Jego kolekcję zapoczątkowały XIX-wieczne zbiory dwóch muzeów gdańskich: Stadtmuseum i Kunsgewerbemuseum. Na przestrzeni lat wzbogaciła się ona o kolejne dary osób prywatnych i zakupy państwowe. Zaowocowało to stworzeniem cennych galerii. Obecnie w Oddziale można zwiedzać ekspozycje stałe:

  Dodano: 02.11.2011. 16:19  


  Najnowsze