• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja o naukach pomocniczych historii

  30.12.2009. 17:15
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Wybrane zagadnienia z bibliologii, chronologii, dyplomatyki, epigrafiki, demografii, falerystyki, genealogii, geografii historycznej, historii kartografii, kostiumologii, nauki o znakach państwa i władzy, paleografii łacińskiej i ruskiej zostaną przedstawione podczas organizowanej przez Instytut Historii PAN konferencji nauk pomocniczych historii.


  Uczestnicy konferencji będą dyskutować m.in. na temat dziedzictwa staropolskiej kartografii a jego wykorzystania w badaniach historycznych, ziem Rzeczypospolitej w "Geografii" Ptolemeusza, staropolskiej rejestracji metrykalnej ślubów, chrztów i pogrzebów w warsztacie badawczym historyka, problemów bibliologii historycznej w zakresie rękopisoznastwa i źródeł do genealogii polskiego średniowiecza

  Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 stycznia 2010 r. w Instytucie Historii PAN, Rynek Starego Miasta 29/31.

  Źródło:
  PAP " Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Jerzy Burchardt (ur. 23 sierpnia 1932 - zm. 14 lipca 2008) - archiwista, profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalizujący się w badaniach historii nauki, w tym głównie pracach Witelona (tytuł jego rozprawy habilitacyjnej w Instytucie Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN (obecnie Instytut Historii Nauki PAN) z r. 1990: "Kosmologia i psychologia Witelona"). Marek Cetwiński (ur. 18 maja 1945) – polski historyk, specjalizujący się w historii średniowiecza, naukach pomocniczych historii. Marek Górny (ur. 1957) – polski historyk, specjalizujący się w historii społeczno-gospodarczej, demografii historycznej, genealogii i antroponimii historycznej.

  Wojciech Drelicharz (ur. 1965) – polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Instytutu Historii UJ, badacz dziejów polskiego średniowiecza. Karolina Targosz (ur. 22 września 1938 w Krakowie) - historyk, historyk nauki. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego - mgr historii (1961), mgr historii sztuki (1962), dr nauk humanistycznych w zakresie historii kultury (1965), od 1962 pracownik naukowy w Zakładzie, obecnym Instytucie Historii Nauki PAN – dr habilitowany z zakresu historii nauki, prof. nadzwyczajny (1988), prof. PAN (1997), długoletni członek Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN i Komisji Historii Nauki PAU.

  Geografia historyczna - dział geografii oraz jedna z nauk pomocniczych historii. Zajmuje się badaniem zróżnicowania przestrzeni w przeszłości, względnie wymiarem historycznym świata współczesnego. Celem geografii historycznej jest zrozumienie dawnej organizacji przestrzennej danego obszaru, jego ewolucję oraz wpływ na stan aktualny. Kazimierz Bobowski (ur. 1939) – polski historyk, specjalizujący się w historii prawa i administracji, historii średniowiecznej, integracji europejskiej, naukach pomocniczych historii, średniowieczu Śląska.

  Grzegorz Strauchold (ur. 1958 r. we Wrocławiu) – polski historyk, specjalizujący się w geografii historycznej, historii myśli politycznej, historii najnowszej, historii ziem odzyskanych po 1945 roku oraz regionalistyce; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim. Katarzyna Błachowska (ur. 1966) – historyk historiografii, mediewista. Absolwentka historii Uniwersytetu Warszawskiego. Magisterium w 1990 roku. W latach 1990-1993 nauczyciel historii w XXIII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie. W Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego zatrudniona od 1993. Doktorat - 1999, habilitacja w 2010 roku. Kierownik Zakładu Dydaktyki Historii Instytutu Historii UW. Zajmuje się historią polskiej i rosyjskiej myśli historycznej XVIII–XX wieku oraz edukacją historyczną w XIX wieku oraz współczesna dydaktyka historii.

  Stefan Krzysztof Kuczyński (ur. 13 stycznia 1938 w Warszawie, zm. 3 stycznia 2010) – polski historyk, profesor. Specjalizował się w historii średniowiecznej, w tym szczególnie w naukach pomocniczych historii: heraldyce, sfragistyce, weksylologii i genealogii.

  Janusz Bieniak (ur. 1 października 1927 w Warszawie) - prof. dr hab, polski historyk (mediewista) specjalizujący się w tematyce dotyczącej historii Polski średniowiecznej oraz nauk pomocniczych historii m.in. genealogii, heraldyki, dyplomatyki i źródłoznawstwa.. Wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Jan Wiśniewski (ur. 27 maja 1951 w Straszewie w pow. Sztum) – ksiądz rzymskokatolicki należący do diecezji elbląskiej, profesor zwyczajny nauk teologicznych, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii średniowiecza i historii nowożytnej, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk pomocniczych historii (archiwistyka i dyplomatyka), magister teologii w zakresie historii Kościoła, kapelan honorowy papieski (od 5 kwietnia 2000). Studia Źródłoznawcze - polskie czasopismo, poświęcone naukom pomocniczym historii i źródłoznawstwu. Ukazuje się od 1957, jego wydawcą jest Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.

  Janusz Stefan Tandecki (ur. 2 września 1950 w Miastku) – polski historyk, specjalizujący się w archiwistyce, i historii średniowiecza i naukach pomocniczych historii. Instytut Historii Nauki im. Ludwika I Aleksandra Birkenmajerów PAN jest placówką Polskiej Akademii Nauk założoną w 1954 r. Prowadzi badania w zakresie historii nauki, zarówno nauk społecznych, jak i nauk ścisłych i przyrodniczych oraz historii techniki, a także w zakresie dziejów oświaty i wychowania. Instytut składa się z dwóch zakładów: Zakładu Historii Nauk Społecznych, Oświaty i Organizacji Nauki, w którym działają Sekcje: Historii Nauk Społecznych, Dziejów Oświaty i Historii Organizacji Nauki oraz Zakładu Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki, w którym działają Sekcje: Historii Nauk Ścisłych i Techniki, Historii Medycyny, Historii Chemii i Farmacji oraz Historii Nauk Matematycznych. Instytut posiada własną bibliotekę naukową oraz własne wydawnictwo. Rada Naukowa Instytutu, której przewodniczącym jest Andrzej Kajetan Wróblewski, posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Siedzibą Instytutu jest Pałac Staszica w Warszawie. Od 2011 r. Instytut otrzymał imię Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów.

  Tomasz Bogumił Lenczewski (ur. 28 grudnia 1960 r. w Łodzi) – polski genealog i heraldyk, prawnik kanonista i antykwariusz. Kontynuator genealogii rodów utytułowanych w Polsce (po Jerzym Sewerynie Hr. Dunin-Borkowskim i Edwardzie Borowskim). Autor kilkudziesięciu artykułów z zakresu najnowszej historii Polski i nauk pomocniczych historii (głównie genealogii i biografistyki) m.in. w: "Zeszytach Historycznych", "Karcie", "Marsie", "Genealogisches Handbuch des Adels" i "Rzeczpospolitej".

  Dodano: 30.12.2009. 17:15  


  Najnowsze