• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja o Zawiszy Czarnym z Garbowa

  18.05.2010. 04:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  O aspektach życia Zawiszy Czarnego z Garbowa i przestrzeni rycerskiej za jego czasów rozmawiali uczestnicy konferencji naukowej, która odbyła się w Dwikozach (Świętokrzyskie). Spotkanie było częścią programu obchodów 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem.

  Konferencję zorganizowały: Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Urząd Gminy w Dwikozach i Stowarzyszenie Pamięci Zawiszy Czarnego herbu Sulima z Garbowa.

  Jak poinformował PAP dr Tomisław Giergiel z UMCS, podczas spotkania dr Tomasz Pietras z Uniwersytetu Łódzkiego zajął się pochodzeniem średniowiecznego rodu rycerskiego Sulimów. Dokonał także analizy heraldycznej herbu Zawiszy Czarnego i uznał, że rycerz ten wprowadził do swego herbu barwę czarną zaczerpniętą z heraldyki niemieckiej.

  O związkach rodzinnych i bazie majątkowej Zawiszy Czarnego mówił natomiast prof. Sobiesław Szybkowski z Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestnicy konferencji mogli się dowiedzieć, że do rycerza należało 29 wsi lub ich części, zamek rożnowski i węgierskie miasto. Działalność Zawiszy w zakresie budowy własnej bazy majątkowej przedstawiała się zatem imponująco, zwłaszcza jeśli brać pod uwagę niewielkie posiadłości dziedziczne, przejęte przezeń po przodkach.

  Z kolei dr Dariusz Wróbel z UMCS nakreślił ramy aktywności dyplomatycznej Zawiszy Czarnego na tle polityki zagranicznej Polski i Litwy w pierwszej połowie XV wieku. Prof. Jan Szymczak z Uniwersytetu Łódzkiego opisał zaś udział Zawiszy Czarnego w turniejach rycerskich, łącznie z najsławniejszym w Perpignan, na którym pokonał on Jana z Aragonii.

  O wojskowości rycerskiej w dobie Zawiszy Czarnego mówił prof. Jan Ptak z KUL-u. Epitafium Zawiszy Czarnego było tematem wystąpienia dr Ewy Zielińskiej z UMCS. Mgr Tomasz Olszacki wraz z prof. Leszkiem Kajzerem z Uniwersytetu Łódzkiego przygotowali referat o możnych i ich wieżach w średniowieczu. Prof. Anna Sochacka z UMCS mówiła o karierach rycerskich w Polsce późnego średniowiecza. Nowo odkryty fryz heraldyczny z czasów Zawiszy Czarnego przedstawił dr Tomisław Giergiel z UMCS.

  Pierwotnie konferencja miała się odbyć 16 kwietnia, lecz przesunięto ją z powodu żałoby narodowej. Jednym z prelegentów miał być prezes IPN dr Janusz Kurtyka, który przygotowywał referat na temat pełnienia przez Zawiszę Czarnego urzędu starosty na Spiszu.

  11 lipca w Garbowie w gminie Dwikozy zostanie odsłonięty pomnik Zawiszy Czarnego dłuta Gustawa Hadyny. Stanie on przy wyremontowanym domu kultury, w którym powstanie izba pamięci słynnego rycerza.

  ***

  Zawisza Czarny (ok. 1370-1428) - starosta kruszwicki i spiski - przed 1410 rokiem brał wiele razy udział w wyprawach przeciwko Turkom, występując w szeregach rycerstwa europejskiego, zwoływanego na te wyprawy przez króla Węgier Zygmunta Luksemburskiego. W 1412 roku uczestniczył wraz z królem Władysławem Jagiełłą w uroczystym zjeździe monarchów w Budzie, gdzie został zwycięzcą wielkiego turnieju rycerskiego. AGN

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Jan Farurej z Garbowa – rycerz, herbu Sulima, starosta spiski i stolnik krakowski. Brat Zawiszy Czarnego. Po śmierci Zawiszy w bitwie z Turkami pod Gołubcem, w 1428 r., objął po zmarłym bracie starostwo spiskie. Jan Farurej z Garbowa wymieniany jest przez Jana Długosza wśród największych rycerzy walczących w bitwie pod Grunwaldem. Uczestnik zjazdu w Budzie 24 maja 1412, podczas spotkania cesarza Zygmunta i Władysława króla polskiego. Dworzanin i stronnik cesarza Zygmunta, za swoje zasługi otrzymał od niego wielkie dobra na Węgrzech. O Zawiszy Czarnym opowieść – powieść Karola Bunscha z 1959 roku, opowiadająca o jednym z najsłynniejszych polskich rycerzy. Akcja powieści toczy się już po śmierci Zawiszy w 1428. Bohaterem jest kanonik Adam Świnka przygotowujący epitafium i przemowę na symboliczny pogrzeb Zawiszy. Częściowo przez zasianą przez biskupa krakowskiego Zbigniewa wątpliwość, kanonik spotyka się z ludźmi bliskimi poległego rycerza weryfikując urosłe do legendy opowieści o nim, od lat krążące po Europie. Zawisza jest przedstawiony jako wykształcony, nieugięty, z niezłomnymi zasadami rycerz gotowy ponieść każdą ofiarę w obronie wiary i ojczyzny. Powieść wieńczy pełna treść epitafium Adama Świnki w oryginale wraz z tłumaczeniem. SY Zawisza Czarny - nazwa dwóch kolejnych dużych jachtów morskich należących do Związku Harcerstwa Polskiego. Pierwszy z nich został zakupiony w 1934 roku i używany do czasu wybuchu II wojny światowej, drugi - obecny - zakupiony został w 1961 roku. Nazwa pochodzi od rycerza Zawiszy Czarnego z Garbowa, będącego wzorem cnót rycerskich.

  Rząd Aleksandra Zawiszy – gabinet pod kierownictwem premiera Aleksandra Zawiszy, istniał od 26 czerwca 1965 do 11 czerwca 1970 roku. Pod żaglami Zawiszy - popularna polska piosenka żeglarska, której słowa chwalą uroki pływania na flagowym jachcie Związku Harcerstwa PolskiegoZawiszy Czarnym”; w wersji oryginalnej, autorstwa Marii Bukarówny, dotyczyły rejsów na pierwszym polskim jachcie z załogą żeńską – „Grażyna”.

  Klub Marynarki Wojennej Riwiera powstał 7 lipca 1945 roku w Gdyni. Nosił wówczas nazwę Domu Marynarza Marynarki Wojennej. W kolejnych latach Dom Marynarza MW przeformowano na Dom Marynarki Wojennej, następnie na Klub Oficerski MW, który 29 czerwca 1950 roku rozpoczął działalność w nowej siedzibie przy ulicy Zawiszy Czarnego 1. Ten położony w reprezentacyjnej części miasta budynek służy Klubowi Marynarki Wojennej do dziś. Władysław Marcin Malczewski (ur. 7 listopada 1907 w Zofiówce pow. Stopnica, zm. 1940 w Katyniu) – podporucznik Wojska Polskiego. Ukończył Wyższą Szkołę Wojsk Artyleryjskich w Toruniu. Wcześniej ukończył II Gimnazjum w Tarnowie. Był drużynowym I Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego. Po ukończeniu gimnazjum Władysław został studentem Akademii Rolniczej w Krakowie.

  16 Warszawska Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego, to jedna z najstarszych drużyn harcerskich w Polsce. Od 1911 do 1918 w organizacjach będących korzeniami ZHP. Od 1918 do 1990, oraz od 1993 do 2001 roku w ZHP. Od 1990 do 1993, oraz od 2001 roku należy do ZHR. Radisson Blu Sobieski Hotel, dawniej Hotel Jan III Sobieski – czterogwiazdkowy hotel znajdujący się przy placu Artura Zawiszy 1 w Warszawie.

  Res Historica - recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Czasopiśmie jest notowane na liście The European Reference Index for the Humanities (10 pkt). Aktualnie redaktorem naczelnym jest dr hab. Dariusz Słapek, dyrektor IH UMCS. Czasopismo ukazuje się od roku 1997.

  Warszawa Ochota WKD - przystanek Warszawskiej Kolei Dojazdowej położony na terenie warszawskiej Ochoty przy pl. Artura Zawiszy.

  Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku – szkoła w Kłodzku, znajdująca się przy ul. Zawiszy Czarnego 3-5. Uczęszcza do niego młodzież w wieku 13-16 lat. Nauka w gimnazjum trwa 3 lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem, od którego wyników w dużej mierze zależy wybór kolejnej szkoły – średniej. W roku szkolnym 2008/2009 w szkole kształciło się 584 uczniów w 21 oddziałach. Warszawa Ochota - przystanek kolejowy położony na terenie warszawskiej Ochoty przy pl. Artura Zawiszy, tworzący węzeł przesiadkowy na warszawskiej linii średnicowej.

  Ulica Grójecka – główna ulica warszawskiej dzielnicy Ochota, biegnąca od pl. Artura Zawiszy do wiaduktu linii kolei radomskiej na granicy z dzielnicą Włochy, gdzie przechodzi w al. Krakowską. Według stołecznej drogówki, jest jedną z najniebezpieczniejszych w Warszawie ulic. W 2012 doszło na niej do 24 wypadków.

  Dodano: 18.05.2010. 04:18  


  Najnowsze