• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja Ośrodka Obywatelskości, Społeczeństwa i Praworządności oraz kurs letni dla doktorantów, Aberdeen, Wlk. Brytania

  04.03.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach od 28 czerwca do 1 lipca 2011 r. w Aberdeen, Wlk. Brytania, odbędzie się konferencja Ośrodka Obywatelskości, Społeczeństwa i Praworządności oraz kurs letni dla doktorantów.

  Jako problem równouprawnienie zniknęło w ostatnich latach z nagłówków prasowych. Podobnie ma się rzecz z zainteresowaniem tym, jakie są idee równouprawnienia i czy istnieje praktyka równouprawnienia. Idee i praktyki równouprawnienia utrzymują się niewątpliwie od bardzo długiego czasu, dotycząc czy to myśliwych i zbieraczy, czy też tradycji judeochrześcijańskich.

  Obywatelskość, społeczeństwo obywatelskie i praworządność zawierają w sobie pojęcie równouprawnienia, ale brak jasności co do tego, jakiego równouprawnienia, jak te pojęcia są ze sobą powiązane i jakie mają praktyczne przełożenie. Należy zacząć od tego, że istnieje wiele pojęć równouprawniania. Obywatelskość i praworządność na przykład korzystają z pojęcia bycia równym jako jednostka bez względu na inne różnice. Jednostka głosuje jako obywatel, a nie kobieta, autochton czy arystokrata i podlega orzecznictwu sądów jak podmiot prawny równy innym podmiotom prawnym.

  Wydarzenie położy nacisk na idee równouprawnienia powiązane z obywatelskością, społeczeństwem obywatelskim i praworządnością. Odbędzie się również dyskusja nad sposobem, w jaki równouprawnienie obywateli i równość wobec prawa są ze sobą powiązane, w jaki sposób pozostają w relacji z innymi rodzajami równości i nierówności oraz jaką rolę równouprawnienie odgrywa w społeczeństwie obywatelskim.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Gwarancje praworządności są to zabezpieczenia tego, aby zasada praworządności przyjęła realne kształty w rzeczywistości. Wyróżnia się dwa typy gwarancji praworządności:

  Praworządność, zasada legalności, zasada praworządności – działanie przez wszystkie organy państwowe wyłącznie na podstawie przepisów prawa i ściśle według prawa oraz przestrzeganie prawa przez inne podmioty. Pojęcie praworządności, według dominującego stanowiska nauki prawa, dotyczy zarówno organów państwowych jak i zwykłych obywateli czy osób prawnych.

  Praworządność, zasada legalności, zasada praworządności – działanie przez wszystkie organy państwowe wyłącznie na podstawie przepisów prawa i ściśle według prawa oraz przestrzeganie prawa przez inne podmioty. Pojęcie praworządności, według dominującego stanowiska nauki prawa, dotyczy zarówno organów państwowych jak i zwykłych obywateli czy osób prawnych.

  Komisja Praw Człowieka i Praworządności wchodzi w skład stałych komisji senackich. Została utworzona po wyborach parlamentarnych w 2005 roku z wcześniejszej Komisji Ustawodawstwa i Praworządności. Przedmiotem jej działania są: prawa i wolności obywatelskie i ich instytucjonalne gwarancje, sprawy związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego, przestrzeganie prawa, przestrzeganie praw człowieka, instytucje społeczeństwa obywatelskiego i organizacje pozarządowe.

  Praworządność, zasada legalności, zasada praworządności – działanie przez wszystkie organy państwowe wyłącznie na podstawie przepisów prawa i ściśle według prawa oraz przestrzeganie prawa przez inne podmioty. Pojęcie praworządności, według dominującego stanowiska nauki prawa, dotyczy zarówno organów państwowych jak i zwykłych obywateli czy osób prawnych.

  Prokuratura – urząd państwowy powołany do stania na straży praworządności. Zazwyczaj swój cel prokuratura realizuje poprzez zaskarżanie do sądów decyzji niezgodnych z prawem, ściganie przestępstw, pomoc prawną społeczeństwu oraz branie udziału w procesie legislacyjnym jako czynnik opiniodawczy.

  Praworządność, zasada legalności, zasada praworządności – działanie przez wszystkie organy państwowe wyłącznie na podstawie przepisów prawa i ściśle według prawa oraz przestrzeganie prawa przez inne podmioty. Pojęcie praworządności, według dominującego stanowiska nauki prawa, dotyczy zarówno organów państwowych jak i zwykłych obywateli czy osób prawnych.

  Dodano: 04.03.2011. 16:26  


  Najnowsze