• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja pt. Europejskie wskaźniki jakości badań nad edukacją, Bruksela, Belgia

  22.02.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 15 - 16 marca 2011 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się konferencja pt. "Europejskie wskaźniki jakości badań nad edukacją".

  Sponsorem wydarzenia jest projekt badawczy EERQI (Europejski wskaźnik jakości badań nad edukacją). W ramach projektu dofinansowanego z tematu "Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne" (SSH) Siódmego Programu Ramowego (7PR) pracowano nad umocnieniem i zwiększeniem widoczności oraz konkurencyjności europejskich badań naukowych na świecie. Miał on również na celu opracowanie nowych wskaźników i metodologii ustalania jakości publikacji naukowych z dziedziny nauk oświatowych. Wydarzenie naznaczy końcowy etap projektu.

  W czasie konferencji przedstawione i omówione zostaną wyniki projektu EERQI ze społecznością naukową, która obejmie ustawodawców, uczestników powiązanych projektów badawczych i innych interesariuszy.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  Znak jakości Q – krajowy certyfikat nadawany produktom przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Przyznanie certyfikatu Q oznacza, iż wyrób spełnia ponadpodstawowe wymagania a jego jakość jest porównywalna z jakością renomowanych producentów światowych. Dotyczy nie tylko jakości ale również bezpieczeństwa używania i ochrony środowiska.

  Statystyka kwalifikatywna - dział statystyki matematycznej, dział ogólnej metodologii badań naukowych. Kładzie nacisk na metody jakościowe, różniące się od ilościowych badań statystyki powszechnej, kwantytatywnej.

  Skala Jadada, znana także jako "oksfordzki system oceny jakości" – sposób niezależnego oceniania jakości klinicznych badań eksperymentalnych. Jest najpowszechniej stosowaną tego typu skalą na świecie, a do końca 2008 roku źródłowa publikacja opisująca skalę była cytowana w ponad 3000 publikacji naukowych.

  Skala Jadada, znana także jako "oksfordzki system oceny jakości" – sposób niezależnego oceniania jakości klinicznych badań eksperymentalnych. Jest najpowszechniej stosowaną tego typu skalą na świecie, a do końca 2008 roku źródłowa publikacja opisująca skalę była cytowana w ponad 3000 publikacji naukowych.

  Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane.

  Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane.

  Dodano: 22.02.2011. 16:26  


  Najnowsze