• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja pt. Kapitał niematerialny i innowacje - siły napędowe rozwoju UE, Bruksela, Belgia

  22.02.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 22 lutego 2011 r. w Brukseli, Belgia, rozpocznie się konferencja pt. "Kapitał niematerialny i innowacje - siły napędowe rozwoju UE".

  Znaczenie kapitału ludzkiego, badań naukowych i rozwoju, patentów, oprogramowania i struktur organizacyjnych w generowaniu innowacyjności i rozwoju gospodarczego UE spotyka się z szerokim uznaniem. Z drugiej strony sposób, w jaki te aktywa niematerialne przyczyniają się do rozwoju gospodarczego wymaga ustalenia.

  Celem tego projektu badawczego jest dostarczenie nowych danych na temat aktywów niematerialnych i nowych szacunków dotyczących zdolności kapitału niematerialnego do generowania wzrostu.

  Wydarzenie będzie poświęcone doskonaleniu pomiaru kapitału w aktywach intelektualnych i analizie potencjalnego wzrostu powiązanego z akumulacją kapitału niematerialnego w produkcji, branży usługowej i innych sektorach gospodarki.

  Pierwszy dzień dwudniowej konferencji poświęcony będzie seminarium naukowemu wraz z prezentacją odkryć i dyskusją. Drugiego dnia zaplanowano seminarium, aby omówić konkluzje o charakterze politycznym.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Kapitał zakładowy – kapitał spółki. Jest on pierwotnym wkładem właścicieli wniesionym przy założeniu spółki, stąd ogólne jego określenie jako kapitał założycielski. Jego wysokość nie jest stała i może być zmieniana w trakcie rozwoju firmy. Wartość tego kapitału musi być zgodna z danymi rejestru handlowego, umową spółki lub statutem jednostki gospodarczej.

  Kapitał zakładowy – kapitał spółki. Jest on pierwotnym wkładem właścicieli wniesionym przy założeniu spółki, stąd ogólne jego określenie jako kapitał założycielski. Jego wysokość nie jest stała i może być zmieniana w trakcie rozwoju firmy. Wartość tego kapitału musi być zgodna z danymi rejestru handlowego, umową spółki lub statutem jednostki gospodarczej.

  Kapitał zakładowy – kapitał spółki. Jest on pierwotnym wkładem właścicieli wniesionym przy założeniu spółki, stąd ogólne jego określenie jako kapitał założycielski. Jego wysokość nie jest stała i może być zmieniana w trakcie rozwoju firmy. Wartość tego kapitału musi być zgodna z danymi rejestru handlowego, umową spółki lub statutem jednostki gospodarczej.

  Kapitał obrotowy (zwany kapitałem pracującym) stanowi nadwyżkę aktywów obrotowych nad zobowiązaniami krótkoterminowymi:

  Kapitał obrotowy (zwany kapitałem pracującym) stanowi nadwyżkę aktywów obrotowych nad zobowiązaniami krótkoterminowymi:

  Rachunek kapitałowy to część bilansu obrotów kapitałowych, która obejmuje transfery kapitałowe o charakterze bezzwrotnym przeznaczone na finansowanie środków trwałych, umorzenia długu oraz nabywanie i zbywanie aktywów niefinansowych i nieprodukowanych.

  Kapitał rzeczowy (fizyczny) – to maszyny, budynki, wyposażenie, które są wykorzystywane w produkcji. Jest to zasób dóbr uprzednio wytworzonych, które wpływają na tworzenie nowych dóbr czy usług. Kapitał rzeczowy zwany jest także rzeczowym majątkiem produkcyjnym, obejmując swym zakresem takie aktywa jak: infrastruktura transportowa, budynki, zapasy i inne. Wielkość kapitału rzeczowego określana jest w danym roku poprzez inwestycje w latach poprzednich.

  Dodano: 22.02.2011. 16:37  


  Najnowsze