• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja pt. Kobiety w informatyce, Coimbatore, Indie

  03.06.2010. 17:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 16-17 września 2010 r. w Coimbatore, Indie, odbędzie się konferencja pt. "Kobiety w informatyce".

  Wydarzenie poświęcone będzie obecności kobiet w dziedzinie informatyki, służąc za forum dla rozpoczynających karierę oraz renomowanych kobiet-naukowców zajmujących się informatyką i technologiami informacyjnymi do podzielenia się doświadczeniami i wytyczenia mapy drogowej na przyszłość. Po raz pierwszy tego typu konferencja odbędzie się w Indiach.

  W czasie konferencji omówione zostaną pionierskie i nowatorskie badania prowadzone przez kobiety w dziedzinie informatyki, zagadnienia społeczne mające znaczenie dla kobiet w informatyce, globalna współpraca między naukowcami a odnoszącymi sukcesy profesjonalistami oraz możliwości popularyzacji wzorów do naśladowania i prowadzenia działalności promotorskiej w celu zachęcania młodych kobiet do zajęcia się informatyką.

  Wydarzenie jest współsponsorowane przez Association for Computing Machinery oraz Computing Society of India.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Nagroda Turinga — nagroda przyznawana corocznie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie informatyki przez Association for Computing Machinery. Grace Murray Hopper Award – nagroda przyznawana od 1971 przez Association for Computing Machinery za wybitny wkład w dziedzinie informatyki. Nagroda Gödla – nagroda przyznawana przez EATCS i ACM za wybitne osiągnięcia w dziedzinie informatyki teoretycznej. Nazwana tak dla uczczenia Kurta Gödla, jednego z najwybitniejszych logików.

  Association for Computing Machinery (ACM) to największa na świecie społeczność ludzi nauki, nauczycieli i profesjonalistów zajmujących się informatyką. Nazwa w tłumaczeniu na język polski to Stowarzyszenie dla Maszyn Liczących. Zabójstwa posagowe - forma przemocy wobec kobiet rozpowszechniona w państwach południowej Azji, takich jak Indie, Pakistan czy Bangladesz. Polega na zamordowaniu lub doprowadzeniu do samobójczej śmierci kobiety w wyniku prześladowań lub tortur dokonywanych przez męża lub teściów w celu wymuszenia większego posagu na rodzinie kobiety.

  Kubańska Federacja Kobiet hisz. Federación de Mujeres Cubanas (FMC) – kubańska organizacja społeczno-polityczna założona w 1960 r., mająca 73710 placówek w całym kraju. Do FMC należy 85% kobiet w wieku powyżej 14 roku życia. Federacja ma bliskie powiązania z wieloma ministerstwami i przez tę organizację głos kobiet w walce o pełne prawa może zostać usłyszany. W dzisiejszej Kubie 44,5% członków związków zawodowych, 64% prawników, 49% sędziów i 47% sędziów Sądu Najwyższego to kobiety. 45,2% deputowanych do parlamentu to kobiety – to trzeci na świecie odsetek kobiet uczestniczących w życiu publicznym. Kobiety w muzyce – przedmiot badań historii kobiet i muzykologii genderowej, zwracający uwagę na relacje między społeczną sytuacją kobiet a ich udziałem i rolą w kulturze muzycznej. Opisując historię muzyki, zwraca specjalną uwagę na role, jakie pełniły w niej kobiety i w ten sposób poszerza obraz historii muzyki, stworzony przez tradycyjną muzykologię, zajmującą się głównie twórczością zawodowych kompozytorów. Do kluczowych zagadnień należy zebranie dokumentacji i próba wyjaśnienia następujących zjawisk:

  15. Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie Kobiet 2013 organizowane przez IIHF odbędą się w Kanadzie. Miastem goszczącym najlepsze drużyny świata będzie Ottawa. Turniej elity odbędzie się w dniach 2 - 9 kwietnia 2013 roku. Oto miejsca rozgrywania pozostałych turniejów: Computerworld – tygodnik menedżerów i informatyków, ukazujący się od 1991 roku, poświęcony technologiom informatycznym oraz zarządzaniu. Wydawany przez wydawnictwo IDG Poland SA. Jednocześnie portal wiedzy związany z informatyką. Oprócz działalności wydawniczej i konferencyjnej, redakcja Computerworld jest organizatorem konkursu Lider Informatyki oraz zestawienia największych firm informatycznych TOP 200.

  Trusted Computing (TC) – technologia rozwijana i promowana przez Trusted Computing Group, której założeniem jest stworzenie wiarygodnego środowiska uruchomieniowego oraz metod kontroli programów uruchamianych w tym środowisku. Komputer używający tej technologii będzie zawsze zachowywał się według określonych wcześniej wzorców, które będą narzucane przez sprzęt i oprogramowanie. Ma to być osiągnięte poprzez zaopatrywanie sprzętu w unikatowy klucz szyfrujący. Głównym zadaniem TC jest niedopuszczenie nieautoryzowanego kodu do wykonywania na komputerze. Autoryzacja ta realizowana jest podczas wstępnego bootowania komputera i jądra oraz może obejmować poszczególne aplikacje i skrypty. TC sama w sobie nie chroni przed atakami wykorzystującymi luki bezpieczeństwa w oprogramowaniu.

  Society of Incentive and Travel Executives (SITE) - międzynarodowa organizacja zrzeszająca profesjonalnych organizatorów, ekspertów i zleceniodawców spotkań i wydarzeń firmowych. Działa na zasadzie not-for-profit. Członkami stowarzyszenia są osoby pracujące dla największych renomowanych przedsiębiorstw zajmujących się organizowaniem konferencji, imprez, wyjazdów oraz pracowniczych spotkań integracyjnych i szkoleniowych, działających dla wielu stowarzyszeń oraz korporacji międzynarodowych. Stowarzyszenie powstało w 1973 roku i jest jedyną międzynarodową organizacją zajmującą się podnoszeniem standardów usług w swojej branży.

  Port lotniczy Coimbatore (IATA: CJB, ICAO: VOCB) – port lotniczy położony w Peelamedu, 21 km od centrum Coimbatore, w stanie Tamil Nadu, w Indiach. Nagroda Knutha – nagroda przyznawana przez ACM i Institute of Electrical and Electronics Engineers w uznaniu zasług dla wkładu w podstawy informatyki. Nazwana tak dla uczczenia Donalda Knutha.

  Przetwarzanie współbieżne (ang. concurrent computing) – przetwarzanie oparte na współistnieniu wielu wątków lub procesów, operujących na współdzielonych danych. Wątki uruchomione na tym samym procesorze są przełączane w krótkich przedziałach czasu, co sprawia wrażenie, że wykonują się równolegle. Witold Charatonik (ur. 15 stycznia 1966 r. we Wrocławiu) – polski matematyk zajmujący się logiką w informatyce; profesor Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prodziekan ds. dydaktyki informatyki Wydziału Matematyki i Informatyki w latach 2005 - 2008. Pracownik Instytutu Informatyki im. Maxa Plancka w Saarbrücken w latach 1997 - 2002.

  Dodano: 03.06.2010. 17:12  


  Najnowsze