• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja pt. Transfer obciążeń w biosystemach, Obergurgl, Austria

  10.01.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 17 - 21 lipca 2011 r. w Obergurgl, Austria, odbędzie się konferencja pt. "Transfer obciążeń w biosystemach".
  Celem konferencji jest zgromadzenie naukowców zajmujących się teoretycznymi i doświadczalnymi badaniami nad transferem obciążeń w biomolekułach oraz nad systemami złożonymi, które obejmują komponent biologiczny. Przedmiotem konferencji będzie również zachęcanie młodych naukowców z tej dyscypliny do podjęcia interdyscyplinarnej kariery, łączącej fizykę, chemię, biologię i inżynierię.

  Transfer obciążeń w molekułach biologicznych ma ogromne znaczenie, zważywszy na jego powiązania z reakcjami chemicznymi w żywych organizmach oraz z uwagi na przekonanie naukowców o możliwości wykorzystania tego obszaru badań w nanotechnologii.

  Prace nad pomiarem i teoretycznym opisem transferu obciążeń w biosystemach były tradycyjnie prowadzone przez społeczność chemików za pomocą typowych instrumentów i narzędzi. Niemniej w ciągu ostatnich kilku dekad, wraz z pojawieniem się nanotechnologii oraz badania kwasów nukleinowych i białek, zaczęły się w nie angażować inne społeczności, zwłaszcza fizycy i inżynierowie.

  Dzięki temu opracowano i wdrożono nowe metody badań. Europejska Fundacja Nauki jest przekonana, że dyscyplina ta jest już wystarczająco dojrzała, aby połączyć owe rozmaite podejścia w sposób, który będzie stymulować dogłębniejsze poznanie problematyki transferu obciążeń w biosystemach. To pomoże z jednej strony udoskonalić diagnostykę i terapeutykę, a z drugiej opracować kolejną generację nanoskalowych urządzeń elektronicznych.

  Konferencja jest jednym z niewielu wydarzeń, które stara się zebrać razem rozmaite społeczności zaangażowane w próby lepszego poznania zjawiska transferu obciążeń. Wydarzenie organizowane jest w samą porę, mając na uwadze ostatnie postępy w metodach teoretycznych i eksperymentach.

  Organizatorem konferencji jest Europejska Fundacja Nauki (ESF) we współpracy z Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (LFUI).

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Zasada Bettiego mówi, że jeżeli na liniowy ustrój sprężysty działają kolejno dwa dowolne układy obciążeń, to praca pierwszego obciążenia na przemieszczeniach wywołanych przez drugie obciążenie jest równa pracy drugiego obciążenia na przemieszczeniach wywołanych przez pierwsze obciążenie. Dotyczy ona obciążeń uogólnionych, którymi mogą być siły i momenty, oraz odpowiadających im przemieszczeń uogólnionych. Zasadę tę odkrył włoski matematyk Enrico Betti. Ma ona zastosowanie w wyprowadzeniu metody elementów brzegowych.

  Prawo Wolffa to teoria stworzona przez niemieckiego chirurga i anatoma Juliusa Wolffa w XIX wieku, która głosi, że kości u zdrowego człowieka lub zwierzęcia mają zdolność przystosowywania się do obciążeń. Jeśli kość będzie poddawana obciążeniu, po pewnym czasie stanie się silniejsza.

  Obciążnik wchodzi w skład przewodu wiertniczego. Ma postać grubościennej stalowej rury, której zadaniem jest wywieranie nacisku na narzędzie wiertnicze podczas wiercenia w celu zwiększenia postępu wiercenia oraz usztywnienie dolnej części przewodu wiertniczego, nie pozwalając na jego odkształcanie. Liczba obciążników jest zależna od twardości skał, które mają być zwiercane w ten sposób ilość obciążników zależy od jednostkowego nacisku, który musi być wywierany na skały dla prawidłowego przebiegu procesu wiercenia.

  Połączenia kształtowe – sposób łączenia elementów, w celu ustalania położenia lub przenoszenia obciążeń, za pomocą własności geometrycznych elementów łączonych lub elementów dodatkowych. Obciążenie połączenia równoważone jest siłami powierzchniowej i wewnętrznej spójności materiałów łączników.

  Połączenia kształtowe – sposób łączenia elementów, w celu ustalania położenia lub przenoszenia obciążeń, za pomocą własności geometrycznych elementów łączonych lub elementów dodatkowych. Obciążenie połączenia równoważone jest siłami powierzchniowej i wewnętrznej spójności materiałów łączników.

  Służebnik - w prawie rzeczowym, podmiot uprawniony z tytułu służebności, właściciel nieruchomości władnącej. Ma prawo korzystać z nieruchomości obciążonej w sposób ograniczony treścią służebności. Do obowiązków służebnika należy utrzymywanie urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności oraz wykonywanie służebności zgodnie z zasadą minimalizowania obciążeń.

  Obciągarka jest to maszyna do plastycznego kształtowania blach metodą obciągania. Ze względu na kilka różnych metod obciągania używane jest kilka rodzajów obciągarek. Każda metoda wymaga zastosowania odmiennego rodzaju maszyny. Rozróżniamy następujące rodzaje obciągarek:

  Dodano: 10.01.2011. 16:26  


  Najnowsze