• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja robocza nt. języków dziedzinowych, Bordeaux, Francja

  29.06.2011. 10:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 6 - 8 września 2011 r. w Bordeaux, Francja, odbędzie się wydarzenie pt. "Konferencja robocza nt. języków dziedzinowych".
  Języki dziedzinowe (DSL) to języki programowania lub specyfikacji poświęcone domenie konkretnego problemu bądź technice reprezentacji takiego problemu i/lub rozwiązania go. Od dawna są popularnym sposobem skrócenia drogi od pomysłu do produktu w programowaniu. Ogólnie rzecz biorąc DSL jest pośrednikiem wspomagającym współpracę pomiędzy użytkownikiem a stroną wdrażającą, dzięki której powstaje oprogramowanie bardziej użyteczne, przenośne, niezawodne i zrozumiałe.

  Zalety DSL dostrzegane są w różnych obszarach, np. przetwarzanie sygnału, przeszukiwanie danych czy skrypty sieci Web. Pomimo tych sukcesów, języki DSL przyjmowały się z oporami z powodu braku ogólnych narzędzi i zasad opracowywania, kompilowania i weryfikowania programów dziedzinowych. Dlatego też istnieje pilna potrzeba ogólnego wsparcia w zakresie budowania i użytkowania systemów DSL.

  Celem konferencji jest omówienie i przedstawienie obecnych i przyszłych DSL w takich kontekstach jak:
  - fundamenty, w tym semantyka, metody formalne, teoria typu i teoria złożoności;
  - projektowanie języka;
  - inżynieria oprogramowania;
  - modułowość i kompozycyjność DSL;
  - procesy programowania, w tym metryka ewaluacji oprogramowania i języka;
  - wdrażanie;
  - inżynieria wsteczna i wtórna, odkrywanie projektu, zautomatyzowana refaktoryzacja;
  - współprojektowanie sprzętu/oprogramowania;
  - środowiska i narzędzia programowania;
  - nauczanie DSL i wykorzystanie DSL w nauczaniu;
  - studia przypadku w różnych dziedzinach, zwłaszcza w kontekście wniosków na potrzeby projektowania i wdrażania DSL.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Język dziedzinowy, także język dedykowany, język specjalizowany (ang. domain-specific language, DSL) to język programowania przystosowany do rozwiązywania określonej dziedziny problemów, określonej reprezentacji problemu lub określonej techniki ich rozwiązywania. Przeciwieństwem języków dziedzinowych są języki programowania ogólnego zastosowania. Programowanie komputerów to proces projektowania, tworzenia, testowania i utrzymywania kodu źródłowego programów komputerowych lub urządzeń mikroprocesorowych (mikrokontrolery). Kod źródłowy jest napisany w języku programowania, z użyciem określonych reguł, może on być modyfikacją istniejącego programu lub czymś zupełnie nowym. Programowanie wymaga dużej wiedzy i doświadczenia w wielu różnych dziedzinach, jak projektowanie aplikacji, algorytmika, struktury danych, znajomość języków programowania i narzędzi programistycznych, wiedza nt. kompilatorów, czy sposób działania podzespołów komputera. W inżynierii oprogramowania, programowanie (implementacja) jest tylko jednym z etapów powstawania programu. C-- (C minus minus) - język programowania stanowiący podzbiór języka C, jeszcze bardziej niskopoziomowy. Został zaprojektowany wyłącznie jako język pośredni dla kompilatorów języków funkcjonalnych, dla których język C jest pośrednikiem niewystarczającym (przez brak np. rekurencji ogonowej). Choć jego reprezentacja jest gołym tekstem, podobnie jak w przypadku języka C, nie jest on w ogóle przeznaczony do ręcznego pisania oprogramowania, lecz do generowania w nim kodu z języka wyższego poziomu.

  Inżynieria oprogramowania – dziedzina inżynierii systemów zajmująca się wszelkimi aspektami produkcji oprogramowania: od analizy i określenia wymagań, przez projektowanie i wdrożenie, aż do ewolucji gotowego oprogramowania. Podczas gdy informatyka zajmuje się teoretycznymi aspektami produkcji oprogramowania, inżynieria oprogramowania koncentruje się na stronie praktycznej. Anders Hejlsberg (ur. w grudniu 1960 w Kopenhadze) – duński inżynier oprogramowania, który uczestniczył w projektowaniu kilku popularnych języków programowania i narzędzi programistycznych. Obecnie pracuje dla firmy Microsoft, gdzie jest głównym architektem języka C#.

  M jest nowym językiem programowania opracowanym przez Microsoft. M został główinie zaprojektowany jako narzędzie do tworzenia języków dziedzinowych oraz modeli używając XAML. Zależność oprogramowania – metryka kodu wskazująca stopień powiązania danego modułu z innymi. Jako przeciwstawna jest zestawiana ze spójnością oprogramowania. Niska zależność zwykle oznacza wysoką spójność i vice versa. Obie te metryki zaproponował Larry Constantine na podstawie dobrych praktyk programowania.

  Wymaganie w inżynierii, jest pojedynczą, udokumentowaną potrzebą określonego produktu czy usługi, albo sposobu ich działania. Formalnie jest to wykorzystywane powszechniej w inżynierii systemów lub w inżynierii oprogramowania. Jest to stwierdzenie identyfikujące potrzebne cechy, możliwości, charakterystyki lub jakość systemu, aby był on wartościowy i pożyteczny dla użytkownika. W klasycznej inżynierii, zbiór wymagań jest wykorzystywany w fazie projektowania nowego produktu. Wymagania pokazują, jakie elementy i funkcje są niezbędne w konkretnym projekcie. National Instruments (w skrócie NI) - producent zautomatyzowanych urządzeń i kart pomiarowych oraz oprogramowania wirtualnych urządzeń. Flagowym produktem NI jest pakiet oprogramowania LabVIEW wykorzystującego graficzny język programowania G. Ponadto NI oferuje oprogramowanie LabWindows/CVI udostępniające narzędzia wirtualne do programowania w języku C.

  Nawias syntaktyczny – w programowaniu, to element składni określonego języka programowania służący definiowaniu strukturalnych elementów kodu źródłowego, takich jak bloki czy instrukcje strukturalne. Nawiasami syntaktycznymi w językach programowania są wybrane przez autorów konkretnego języka programowania słowa kluczowe, lub znaki nawiasów (symbole). Zarówno w przypadku słów kluczowych, jak i symboli, para nawiasów dla konkretnej konstrukcji, obejmuje słowo (lub symbol) otwierające oraz słowo (lub symbol) zamykające strukturę programową. Nawiasy syntaktyczne definiują takie elementy w kodzie źródłowym, jak np. instrukcje strukturalne, podprogramy, moduły, definicje typów strukturalnych (struktury, unie, rekordy, klasy itp.). Pośród języków programowania można wyróżnić języki, w których

  Ezoteryczny język programowania – język programowania tworzony w celu badania i demonstracji niekonwencjonalnych technik programistycznych oraz metod programowania. Zazwyczaj nie jest on przeznaczony do pisania rzeczywistych aplikacji. Języki tego typu są popularne wśród hackerów oraz entuzjastów programowania. Termin ezoteryczny służy do odróżnienia ich od pozostałych języków.

  Spójność oprogramowania – metryka kodu wskazująca, na ile jest on łatwy do utrzymywania (rozwoju), testowania, powtórnego użycia, a nawet do zrozumienia. Jako przeciwstawna jest zestawiana ze zależnością oprogramowania. Obie te metryki zaproponował Larry Constantine na podstawie dobrych praktyk programowania. Wzorzec architektoniczny (ang. Architectural pattern) – w inżynierii oprogramowania jest to uznany i sprawdzony sposób rozwiązania danego problemu z zakresu architektury oprogramowania. Wzorce architektoniczne określają ogólną strukturę danego systemu informatycznego, elementy z jakich się składa, zakres funkcjonalności realizowany przez dany element jak również zasady komunikacji pomiędzy poszczególnymi elementami.

  Dodano: 29.06.2011. 10:26  


  Najnowsze