• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja Rodzinny świat Czesława Miłosza zakończona w Rzymie

  04.12.2011. 13:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  "Rodzinny świat Czesława Miłosza" - to hasło międzynarodowej konferencji zakończonej w sobotę w Rzymie, z udziałem znawców jego twórczości z wielu krajów. To we Włoszech odbyły się największe poza granicami Polski sesje literacko-naukowe w Roku Miłosza.
  Obrady sympozjum na zakończenie roku ogłoszonego w stulecie urodzin poety zorganizowane zostały przez m.in. rzymski uniwersytet La Sapienza, Instytut Polski, stację PAN i Książnicę Pomorską ze Szczecina.

  Trzydniowa konferencja odbywała się na wydziale studiów europejskich, amerykańskich i międzykulturowych na La Sapienza, w siedzibach Instytutu Polskiego i stacji PAN oraz we włoskiej Bibliotece Narodowej.

  Uczestnikami dyskusji byli historycy literatury i krytycy: Aleksander Fiut, Maria Delaperriere, Irena Grudzińska-Gross, Ryszard Nycz; poloniści i tłumacze: Francesco Cataluccio, Krystyna Jaworska, Renata Gorczyńska, Jerzy Jarzębski, Luca Bernardini.

  Przybyła także poetka Julia Hartwig, by opowiedzieć o swej trwającej kilkadziesiąt lat przyjaźni z autorem "Doliny Issy". Krytyk Alfonso Berardinelli mówił o Miłoszu jako największym poecie XX wieku. Wystawę poświęconą nobliście otwarto w gmachu Biblioteki Narodowej w Wiecznym Mieście.

  Zorganizowana została także debata tłumaczy dzieł Miłosza z Polski, Rumunii, Albanii i Ukrainy. W dyskusji tej miał wziąć udział bardzo oczekiwany wybitny włoski polonista, tłumacz polskiej poezji, prozy i dramaturgii oraz jej wielki popularyzator Pietro Marchesani, który zmarł dwa dni przed rozpoczęciem konferencji. Została ona dedykowana jego pamięci.

  Serię imprez zakończył wieczór poezji Miłosza w historycznej kawiarni Caffe Greco, gdzie od 2006 roku wisi na ścianie jego portret.

  Dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie Jarosław Mikołajewski powiedział PAP w sobotę: "Było to drugie wydarzenie Roku Miłosza o najwyższej międzynarodowej randze, po kwietniowym spotkaniu w Wenecji. Tam wybitni poeci, między innymi Ryszard Krynicki, Adam Zagajewski, Antonella Anedda czytali Miłosza w Pałacu Dożów, a studenci wszystkich włoskich wydziałów polonistyki prezentowali własne przekłady w obecności Antoniego, syna noblisty".

  "Tym razem w Rzymie odbyła się sesja naukowa, a goście Biblioteki Narodowej mogą obejrzeć wystawę o poecie. O klasie wystąpień włoskich polonistów świadczy choćby to, że odkrywczymi i nowatorskimi nazywali je najwięksi polscy znawcy Miłosza, jak profesor Fiut czy profesor Grudzińska" - zauważył Mikołajewski.

  Usatysfakcjonowany jest także drugi współorganizator sesji, dyrektor stacji PAN w Rzymie profesor Leszek Kuk, który w rozmowie z PAP podkreślił: "Do włoskiej stolicy przybyli najwybitniejsi znawcy twórczości autora +Rodzinnej Europy+ z wielu krajów, a pośród nich były osoby, które świetnie go znały i cieszyły się jego zaufaniem".

  Profesor Kuk zwrócił uwagę na to, że konferencja odbywała się w atmosferze smutku po nagłej śmierci wielkiego przyjaciela Polski i popularyzatora naszej literatury Pietro Marchesaniego.

  W czasie rzymskich obrad poinformowano, że 27 grudnia dziennik "Corriere della Sera" zainauguruje nową serię literacką pod nazwą "Najwięksi poeci XX wieku". Otworzy ją tom wierszy Wisławy Szymborskiej w tłumaczeniu Marchesaniego.

  Z Rzymu Sylwia Wysocka

  PAP - Nauka w Polsce

  sw/ awl/ ro/bsz  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Międzynarodowy Festiwal Literacki im. Czesława Miłosza – to święto literatury organizowane co dwa lata, zawsze w maju w Krakowie. Festiwal gości osobistości światowej literatury: poetów i prozaików – w tym laureatów Nagrody Nobla –a także krytyków i tłumaczy. Przez cały tydzień trwają spotkania autorskie, wieczory poetyckie, debaty i spotkania panelowe. Festiwal nie skupia się tylko na osobie Czesława Miłosza – polskiego noblisty i wielkiego poety, ale przede wszystkim prowokuje do dyskusji o kondycji współczesnej kultury widzianej przez pryzmat dzieł literackich. Czesław Śpiewa Miłosza – trzeci album studyjny Czesława Mozila, wydany pod pseudonimem Czesław Śpiewa. Wydawnictwo ukazało się 7 listopada 2011 roku nakładem wytwórni muzycznej Mystic Production. Nagrania zadebiutowały na 16. miejscu zestawienia OLiS, zaś tydzień później dotarły do 9. miejsca. Sarvāstivāda (dosł. "Nauka głosząca, że wszystko istnieje" - od słów "sarvam asti") – nazwa jednej ze wczesnych buddyjskich szkół, głosząca, że wszystkie dharmy istnieją w każdym czasie (przyszłość, przeszłość i teraźniejszość). Są uważani za panrealistów.

  Dolina Issy – powieść Czesława Miłosza ukazująca wieś litewską w latach 20. XX wieku. Po raz pierwszy została wydana w roku 1955 w Paryżu. Do napisania tej powieści zainspirowały autora własne wspomnienia z dzieciństwa. Ryszard Nycz (ur. 9 grudnia 1951) – profesor doktor habilitowany, polski teoretyk i historyk literatury. Pracownik Instytutu Badań Literackich PAN (od 1975) oraz profesor Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 1988; prowadzi m.in. zajęcia z analizy dzieła literackiego w Studium Literacko-Artystycznym), redaktor naczelny dwumiesięcznika Teksty Drugie (od 1990). Zajmuje się teorią literatury oraz historią nowoczesnej i ponowoczesnej literatury i kultury. Kierownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych przy WP UJ. Doctor honoris causa m.in. Uniwersytetu Opolskiego (2008).

  Grażyna Strumiłło-Miłosz - polska dziennikarka, publicystka i autorka książek dla dzieci, tłumaczka języka rosyjskiego, członkini Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Prywatnie, żona Andrzeja Miłosza i bratowa Czesława Miłosza. Hińcza z Rogowa h. Działosza – rycerz z Rogowa, żyjący na przełomie XIV i XV wieku, wymieniany m.in. w kronikach Jana Długosza jako ten, który w 1400 roku, wspólnie z Janem Nasian de Ostrowce i kasztelanem śremskim Janem z Obichowa oraz drużyną rycerską i taborem pomocniczym, został wysłany przez króla Władysława Jagiełłę z poselstwem do Celje, do hrabiego Hermana II Cylejskiego, by w imieniu polskiego władcy prosić o rękę jego podopiecznej, hrabianki Anny. Powierzoną misję Hińcza z towarzyszami wypełnił sumiennie, o czym świadczy przybycie młodej hrabianki do Krakowa oraz jej późniejszy ślub z Jagiełłą.

  Jerzy Pietkiewicz lub Pętkiewicz herbu Działosza (zm. w lipcu 1574), duchowny rzymskokatolicki, kanonik żmudzki i wileński. Przekłady biblijne Czesława Miłosza to tłumaczenia 10 ksiąg biblijnych (ośmiu ze Starego Testamentu i dwóch z Nowego Testamentu), które powstawały w latach 1971-1986, a wydawane były w latach 1977-1989.

  Wielka Wołoszczyzna (t. Wielka Wołosza, Wołoszczyzna Tesalska, Wołosza Tesalska; gr. Μεγάλη Βλαχία - Megali Vlachia; rum. Vlahia Mare) - istniejące w średniowieczu na południowych Bałkanach państwo zamieszkiwane w dużej mierze przez wołoskich pasterzy.

  Dolina Issy – polski film psychologiczny i poetycki z roku 1982, w reżyserii Tadeusza Konwickiego i na podstawie jego scenariusza. Ekranizacja powieści Czesława Miłosza o tym samym tytule.

  Othello (również Reversi) – gra planszowa dla dwóch osób, rozgrywana na planszy o wymiarach 8 na 8 pól (jak w szachach i warcabach) przy pomocy 64 białych i czarnych pionów. Należy do gier strategicznych, które charakteryzują się szybkimi zmianami sytuacji i wyników. Gra wymaga myślenia perspektywicznego. Jest znana od końca XVIII wieku, zyskała popularność w połowie XIX wieku w Europie. Polscy zawodnicy od kilku lat zaliczają się do najlepszych zawodników na świecie. Największy sukces Polaka na międzynarodowej arenie to zdobycie tytułu Mistrza Europy przez Miłosza Cupiała w 2009. Lucius Afranius - komediopisarz rzymski żyjący w drugiej połowie II wieku p.n.e.. Z jego twórczości do naszych czasów zachowało się 40 tytułów dzieł i około 200 ich fragmentów. Był twórcą i jednym z największych przedstawicieli fabula togata, czyli rzymskiej komedii narodowej, a także bardzo popularnym komediografem w Rzymie. W swoich dziełach poruszał najczęściej tematy z codziennego życia klasy średniej. Sporo zapożyczył z twórczości Menandra.

  Kustosz Pamięci Narodowej – nagroda przyznawana za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989, a także za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej; ustanowiona w lipcu 2002 przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej prof. Leona Kieresa. Kandydatów do Nagrody mogą wysuwać instytucje, organizacje społeczne i naukowe oraz osoby fizyczne. Ma charakter honorowy, a jej laureaci otrzymują tytuł Kustosza Pamięci Narodowej. Nagroda ma przywrócić szacunek dla narodowej przeszłości, chronić wartości, dzięki którym Polska przetrwała przez lata zniewolenia. Papieski Instytut Polski w Rzymie - dom formacyjny, w którym zamieszkują księża studenci skierowani przez własnych biskupów do Rzymu na studia kościelne. Dom znajduje się w Rzymie przy via Pietro Cavallini, 38.

  Andrzej Szmidt (ur. 1933 w Lyonie - zm. 18 grudnia 2006 w Warszawie), polski poeta, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, laureat literackiej Nagrody Czesława Miłosza z 1992 roku (za tom wierszy "Skrzypeczki"). Neşe Taluy Yüce - współczesna tłumaczka literatury polskiej na język turecki, profesor, pracownik naukowy na Uniwersytecie w Ankarze (jedyna w Turcji Katedra Filologii Polskiej), tłumaczyła m. in.: Leopolda Staffa, Marię Pawlikowską-Jasnorzewską, Juliana Tuwima, Juliana Przybosia, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Mirona Białoszewskiego, Wisławę Szymborską, Zbigniewa Herberta, Stanisława Grochowiaka, Ernesta Brylla, Edwarda Stachurę, Stanisława Barańczaka, Sławomira Mrożka, Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego czy klasyków Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego. Współpracuje z Zeszytami Poetyckimi, w których ogłosiła "Ślady surrealizmu w poezji tureckiej". Za swój wkład w przybliżanie literatury polskiej oraz tłumaczenie polskich dzieł poezji i prozy otrzymała specjalne odznaczenie od ministra spraw zagranicznych Stefana Mellera.

  Poemat dydaktyczny – dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej. Stworzony został przez Hezjoda w poemacie Prace i dnie (VII w.p.n.e.). Poemat dydaktyczny miał wiele wspólnego z poematem opisowym i poematem filozoficznym. Współcześnie do jego tradycji sięga tzw. poezja traktatowa, np. Traktat moralny i Traktat poetycki Czesława Miłosza.

  Dodano: 04.12.2011. 13:19  


  Najnowsze