• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja Sensor-based sorting 2012 oraz warsztaty poświęcone wynikom projektu SATURN, Aachen (Niemcy)

  29.02.2012. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 17-19 kwietnia 2012 r. w Aachen (Niemcy) odbędzie się konferencja "Sensor-based sorting 2012" (Sortowanie z zastosowaniem czujników 2012) i warsztaty poświęcone wynikom projektu SATURN.

  W przeszłości rozwój nowych technik przetwarzania koncentrował się głównie na surowcach mineralnych. Z kolei metody przetwarzania odpadów były rozwijane jako niezależna gałąź aktywności przy użyciu specjalistycznych technologii przetwarzania materiałów odpadowych. Obróbka surowców pierwotnych i wtórnych przeprowadzana jest obecnie za pomocą wielu maszyn, w których stosowane są czujniki. Wraz z rozszerzaniem się zakresu zastosowań tych maszyn sortujących rośnie znaczenie technik sortowania z zastosowaniem czujników.

  Konferencja będzie poświęcona tym operacjom sortującym, dzięki którym możliwe jest wykrywanie różnych cech materiałów poddawanych obróbce, dzięki użyciu inteligentnej technologii czujników, oraz selektywne usuwanie prawidłowo rozpoznanych elementów. Program obejmuje prezentacje, odsłonięcie plakatu oraz wystawę.

  W ramach konferencji odbędą się również warsztaty na temat wyników końcowych finansowanego przez UE projektu "Zautomatyzowana technologia sortowania z zastosowaniem czujników na potrzeby nowoczesnego odzyskiwania metali nieżelaznych" (SATURN). Będą to ostatnie warsztaty, na których przedstawione zostaną wyniki testów przeprowadzonych na bardzo skutecznie działającej instalacji pokazowej, której celem było skuteczniejsze odzyskiwanie metali nieżelaznych z odpadów za pomocą technologii sortowania z zastosowaniem czujników. Pilotażowa instalacja została zmontowana i zaprezentowana w Salzgitter (Niemcy) w sierpniu 2009 ?r., a uruchomiono ją w październiku 2009 r. Projekt przyniósł znaczące rezultaty - udało się odzyskać aluminium o czystości ponad 97%. Ten innowacyjny proces sortowania z zastosowaniem czujników jest obecnie testowany i optymalizowany w prawdziwych warunkach rynkowych.

  Warsztaty są skierowane głównie do firm zajmujących się gospodarką odpadami oraz stron zainteresowanych z branży przemysłowej, ekspertów i zakładów przetwarzania odpadów komunalnych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Sortowanie koktajlowe, znane także jako dwukierunkowe sortowanie bąbelkowe, sortowanie przez wstrząsanie (które również odwołuje się do odmiany sortowania przez wybieranie), jest odmianą sortowania bąbelkowego, które jest stabilnym algorytmem sortowania sortującym za pomocą porównań. Algorytm w przeciwieństwie do sortowania bąbelkowego sortuje liczby w zbiorze w dwóch kierunkach. GreenEvo – Acelerator Zielonych Technologii (AZT) - projekt Ministerstwa Środowiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska. W ramach projektu wytypowane zostały najlepsze polskie rozwiązania, w tym technologie oczyszczania ścieków, przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, obejmujące maszyny rolnicze służące do wytwarzania brykietu i kolektory słoneczne. System EKO AB to innowacyjny sposób odbioru i segregacji odpadów komunalnych z osiedli mieszkaniowych. Polega on na zastąpieniu obecnych osiedlowych altan śmieciowych specjalnymi pawilonami, w których zatrudnieni pracownicy odbierają od mieszkańców odpady i sortują je. System pozwala na odzyskiwanie do 80% odpadów komunalnych. Jego twórcą jest nowosolski inżynier Andrzej Bartoszkiewicz.

  Sortowanie wielofazowe (czasami „polifazowe”, pod wpływem ang. polyphase sort) – algorytm sortowania zewnętrznego wynaleziony przez R. L. Gilstada. Algorytmy sortowania zewnętrznego operują na taśmach lub innych pamięciach o dostępie sekwencyjnym, a ich podstawowym zastosowaniem jest sortowanie danych, których objętość przewyższa wielkość dostępnej pamięci głównej. W takim wypadku tradycyjne algorytmy sortowania są nieprzydatne, gdyż są przystosowane do dostępu swobodnego i znacznie niższych czasów dostępu. Psychrometr Assmanna psychrometr ten jest tak skonstruowany że powietrze przepływa wokół czujników termometrów ze stałą prędkością 2,5 m/s. Psychrometr ten wraz z dokładnymi termometrami zapewnia dużą dokładność pomiarów. W przyrządzie tym wentylator wymuszający przepływ powietrza wokół czujników, może być napędzany nakręcaną ręcznie sprężyną lub elektrycznie.

  Czujnik optyczny - czujnik optoelektroniczny, który jest elementem automatyki. Zasada działania polega na wysyłaniu wiązki promieni świetlnych przez nadajnik oraz na odbieraniu jej przez odbiornik. Czujnik ten reaguje na obiekty przecinające wiązkę światła pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem lub na wiązkę odbitą od obiektu. Stosowane są te czujniki do określania poziomu cieczy i materiałów sypkich, kontroli położenia ruchomych części maszyn oraz do identyfikacji obiektów znajdujących się w zasięgu działania czujników, np. przesuwające się taśmy transportowe. Czujniki te mogą generować sygnał przy pomocy którego można zliczać przesuwające się przedmioty, albo liczyć ilość obrotów jakiegoś elementu. Czujniki optyczne charakteryzują się dużymi strefami wykrywania obiektów. Natomiast wadą tego czujnika jest to, że nie może pracować w miejscach zanieczyszczonych. Sortowanie biblioteczne (ang. Library sort) – algorytm sortowania, który bazuje na algorytmie sortowania przez wstawianie, ale z dodawaniem pustych miejsc w tablicy w celu przyspieszenia wstawiania elementów.

  "Media Student" to inicjatywa powstała w 2004 roku, mająca na celu zintegrowanie środowiska polskich mediów studenckich. Zamierzeniem projektu jest stworzenie warunków i zasad współpracy młodych dziennikarzy oraz doskonalenie umiejętności. Jest to realizowane poprzez organizowanie corocznych konferencji oraz warsztatów, podczas których uczestnicy mają możliwość dyskusji na interesujące ich tematy oraz spotykają się i uczą od znanych i cenionych profesjonalistów. Do tej pory zawsze odbywały się zimowe Warsztaty Prasowe Media Student oraz wiosenna Ogólnopolska Konferencja Media Student, która jest większym wydarzeniem i uczestniczą w niej również stacje radiowe. Wszystkie edycje Media Studenta to imprezy darmowe, odbywające się dzięki sponsorom i dofinansowaniu uczelni warszawskich. Sortowanie Shella (ang. Shellsort) – algorytm sortowania działający w miejscu i korzystający z porównań elementów. Stanowi uogólnienie sortowania przez wstawianie, dopuszczające porównania i zamiany elementów położonych daleko od siebie. Jego pierwszą wersję opublikował w 1959 roku Donald Shell.

  RapidIO™ jest wysokowydajną technologią wymiany informacji (sprzęg - ang interface) pomiędzy układami scalonymi na płytach drukowanych, a pakietami pracującymi na wspólnej magistrali. Technologia RapidIO pracuje z zastosowaniem technologii pakietowej, została opracowana do zastosowań embedded, a głównie na potrzeby przetwarzania sygnałów, sieci komputerowych i telekomunikacji.

  Sortowanie introspektywne (ang. introspective sort lub introsort) - odmiana sortowania hybrydowego, w której wyeliminowany został problem złożoności O(n) występującej w najgorszym przypadku algorytmu sortowania szybkiego.

  Sieć sortująca to abstrakcyjny, matematyczny model sieci, składającej się z przewodów i modułów porównujących (komparatorów), używanej do sortowania sekwencji liczb. Każdy moduł porównujący łączy dwa przewody i sortuje dwie wartości, wyprowadzając mniejszą na jeden przewód i większą na drugi. Pomimo prostoty modelu, teoria sieci sortujących jest zaskakująco głęboka i złożona. Obróbka – nadanie nowych cech przedmiotowi obrabianemu, zgodnie z założeniami technologicznymi, np. wymiarów, twardości, gładkości. Obróbka jest procesem przetwarzania surowca w końcowy produkt. Obróbki dokonuje się za pomocą narzędzi lub maszyn wytwórczych.

  Efficient XML Interchange (EXI) - propozycja binarnego kodowania XML popierana przez konsorcjum WWW (W3C). Dzięki zastosowaniu binarnego formatu dane mniej zajmują oraz są szybciej prasowane, co jest ważne na urządzeniach mobilnych z powolnym internetem. EXI jest stosowane w oprogramowaniu samolotów, samochodów i sieciach czujników.. EXI pochodzi od formatu AgileDelta Efficient XML Format został wybrany przez W3C po rozpatrzeniu kilku alternatyw w tym formatu Fast Infoset Niestabilny algorytm sortowania to algorytm sortowania, który nie gwarantuje względnego uporządkowania elementów z identycznym kluczem w permutacji wyjściowej.

  Dodano: 29.02.2012. 16:37  


  Najnowsze