• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja Towarzystwa na Rzecz Innowacji i Technologii Medycznych, Tel Awiw, Izrael

  16.06.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 13 - 16 września 2011 r. w Tel Awiwie, Izrael, odbędzie się konferencja Towarzystwa na Rzecz Innowacji i Technologii Medycznych (SMIT).

  SMIT zostało pierwotnie powołane do prowadzenia interdyscyplinarnych prac rozwojowych nad minimalnie inwazyjnymi metodami terapeutycznymi w celu redukowania traumy pacjenta pojawiającej się w następstwie interwencji chirurgicznych bądź radiologicznych. Obecnie jednak SMIT stara się przyciągnąć szersze spektrum uczestników, w tym przedstawicieli większości specjalności medycznych, producentów instrumentów medycznych, przedsiębiorstwa typu start-up oraz inżynierów biomedycznych i naukowców.

  Konferencja odbędzie się równolegle z 14. Izraelskim Sympozjum Chirurgii Wspomaganej Komputerowo, Robotyki Medycznej i Obrazowania Medycznego (ISRACAS 2011). Celem konferencji jest wypracowanie relacji między różnymi dyscyplinami, w tym wymiana pomysłów między naukowcami, klinicystami i inżynierami z różnych krajów, którzy specjalizują się w dziedzinach obrazowania medycznego, informatyki i robotyki.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Analiza kosztów-efektywności stosowana jest w ocenie technologii medycznych i obejmuje identyfikację, pomiar oraz porównanie kosztów oraz wyników zdrowotnych dwóch lub więcej interwencji medycznych. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych powstał 1 października 2002 w wyniku połączenia dwóch instytucji: Biura Rejestracji Środków Farmaceutycznych Materiałów Medycznych, które było częścią Instytutu Leków oraz Centralnego Ośrodka Techniki Medycznej. Początkowo Urząd działał w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2001 roku o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Bogusław Baczkowski, (ur. 10 sierpnia 1951 w Przasnyszu) - doktor habilitowany, specjalista ortopedii, traumatologii, i chirurgii urazowej, pracownik Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Akademii Medycznej w Gdańsku, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Kierownik i Ordynator Kliniki Chirurgii Ręki przy Katedrze Ortopedii i Traumatologii Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 2011 roku kierownik Katedry Ortopedii i Traumatologii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie .

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CITT) – jednostka Politechniki Śląskiej służąca promocji współpracy nauki z biznesem i samorządem w celu wsparcia i rozwoju procesu transferu technologii i wiedzy z uczelni do gospodarki. Główną grupą do której skierowana jest aktywność CITT są przedsiębiorstwa zainteresowane rozwojem poprzez wdrażanie innowacji. SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów – szpital wybudowany w 1937 w Łodzi, którego działalność i tradycje są związane z działalnością wojskowej służby zdrowia, obecnie stanowiąc bazę dydaktyczną m.in. dla nauki studentów Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i szkolenia lekarzy wojskowych w ramach Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych w Łodzi.

  Andrzej Wróbel (ur. 24 września 1952 r. w Bodzechowie w Kieleckiem) – doktor nauk farmaceutycznych, wykładowca akademicki Akademii Medycznej/Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kieruje Zakładem Historii Nauk Medycznych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Marek Antoni Pertkiewicz (zm. 5 grudnia 2013) – polski lekarz, specjalista w zakresie chirurgii ogólnej, doktor habilitowany nauk medycznych w zakresie medycyny, twórca polskiej szkoły żywienia pozajelitowego, oganizator i wieloletni kierownik Oddziału Klinicznego Żywienia i Chirurgii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego

  Jacob Rubinovitz (ur. 6 września 1947 w Łodzi,(hebr.: יעקב רובינוביץ) – izraelski naukowiec polskiego pochodzenia, były dyrektor Laboratorium Robotyki i Komputerowo Zintegrowanego Wytwarzania (Computer Integrated Manufacturing, CIM) na Wydziale Inżynierii Przemysłowej i Zarządzania Instytutu Technologii Technion w Izraelu. Fresenius SE & Co. KGaA (do 2007 Fresenius AG, w l. 2007-2011 Fresenius SE) – jedno z największych niemieckich przedsiębiorstw w sektorze usług medycznych. Spółka notowana jest na frankfurckiej giełdzie papierów wartościowych.

  Teresa Starzyńska (ur. 1952) – polski lekarz internista i gastroenterolog, profesor doktor habilitowany nauk medycznych, profesor zwyczajny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii PUM, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (w latach 1994-1996 Sekretarz Zarządu), członek stowarzyszony European Board of Gastrolenterology. Od stycznia 2013 jest członkiem Sekcji Nauk Medycznych Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.

  Dyfuzja innowacji – ostatni etap procesu innowacji, nazywany również upowszechnieniem. Dyfuzja stanowi „proces przyswajania danej innowacji w coraz to nowszych systemach społecznych”. „Dyfuzja innowacji jest procesem rozprzestrzeniania się, upowszechniania innowacji firmie i gospodarce, występującym wówczas, gdy po pierwszym udanym zastosowaniu nowego rozwiązania technicznego lub organizacyjnego następuje jej przyswojenie przez inne przedsiębiorstwa”.

  Jatrogenia ("pochodzący od lekarza") – zachowania personelu medycznego: lekarza bądź lekarza weterynarii, ratowników medycznych, pielęgniarek, opiekunów medycznych czy salowych, które wywierają szkodliwy wpływ na stan psychiczny (jatropsychogenia) lub fizyczny (jatrosomatopatia) pacjenta. Zachowania takie wywołują u pacjenta zaburzenia lękowe, depresyjne itp. i powodują dodatkowe schorzenia czy dolegliwości wywołane przez sugestię lub nieprawidłowe leczenie. Większość błędów jatrogennych jest związana z niedostarczeniem niezbędnych informacji, niewłaściwym ich przekazaniem, z nieprawidłową postawą wobec chorego, brakiem wiedzy, empatii lub umiejętności psychologicznych w kontakcie z chorym. Wynikiem błędów jatrogennych jest prawie zawsze lęk i poczucie zagrożenia. Rejestr Usług Medycznych – w Polsce to system zbierania i rejestracji informacji o usługach medycznych. Od 1990 roku planowano oraz stworzono cały szereg systemów o tej nazwie na różnych szczeblach, w tym centralnym (Kasa chorych, NFZ) jak i samorządowym.

  Dodano: 16.06.2011. 16:17  


  Najnowsze