• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja w Łodzi poświęcona Oskarowi Haleckiemu

  02.11.2010. 02:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  "Oskar Halecki i jego obraz Europy" - to temat konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 19-20 listopada w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego.

  Konferencję organizują: Zakład Historii Średniowiecznej Europy Zachodniej i Lewantu, Zakład Nauk Pomocniczych Historii, Katedra Historii Polski Najnowszej i Katedra Historii Historiografii Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego.

  Sprawy polskie w działalności Oskara Haleckiego, sekretarza Komisji Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej Ligi Narodów (1922-1924), Haleckiego jagiellońska wizja dziejów, Oskar Halecki na Uniwersytecie Jagiellońskim, wizerunek Oskara Haleckiego w "Kwartalniku Historycznym" w okresie PRL i Halecki na tle emigracyjnej historiografii polskiej - to niektóre z tematów, o których będą dyskutować uczestnicy spotkania.

  Początek konferencji o godz. 10.00. w sali Rady Wydziału.(ul. Kamińskiego 27a).

  PAP - Nauka w Polsce

  esz/

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Jolanta Kolbuszewska (ur. 27 stycznia 1973 w Częstochowie) - historyk historiografii. Absolwentka filozofii i historii Uniwersytetu Łódzkiego. Doktorat z historii Mutacja modernistyczna w polskiej historiografii (przełom XIX i XX wieku) (2002) rozpoczęła pod kierunkiem Andrzeja Feliksa Grabskiego. Z powodu przedwczesnej śmierci Grabskiego promotorem został Rafał Stobiecki. Od 2000 roku jest zatrudniona na w Katedrze Historii Historiografii Instytutu Historii UŁ (obecnie Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii). Od 2012 roku jest doktorem habilitowanym. Halina Evert-Kappesowa (ur. 27 grudnia 1904 w Łodzi, zm. 10 czerwca 1985) – historyk, bizantynolog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, inicjatorka badań bizantynologicznych w Łodzi. Córka Ludwika Everta. W latach 1923-1927 przebywała w Stambule. Ukończyła studia historyczna na UW pod kierunkiem Oskara Haleckiego. Następnie pracowłą na UW pod kieunkiem Kazimierza Zakrzewskiego. Następnie kontynuowała je w Paryżu pod opieką naukową Charles’a Diehla i Rodolphe’a Guillanda. Okres II wojny światowej spędziła w Warszawie, gdzie w 1942 na tajnych kompletach uzyskała tytuł doktora (zatwierdzenie tytułu doktora przez Radę Wydziału Humanistycznego UW - 1945). Od 1945 zatrudniona na UŁ. 1951-1955 adiunkt w Zakładzie Historii Starożytnej i Średniowiecznej UŁ, 1956-1971 docent UŁ, od 1971 profesor nadzwyczajny (od 1975 emerytowana). W latach 1957-1970 kierownik Zakładu Historii Bizancjum UŁ, 1966-1975 kierownik Zakładu Historii Powszechnej Starożytnej i Średniowiecznej UŁ. Członek komitetów redakcyjnych: „Byzantinoslavica” (Praha), „Palaeologia” (Osaka), „Nautologia” (Gdynia). Michał Stachura (ur. 1968) - polski historyk, badacz dziejów antyku, bizantynolog. Absolwent historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat i habilitacja tamże. Pracownik Zakładu Historii Bizancjum Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Katarzyna Błachowska (ur. 1966) – historyk historiografii, mediewista. Absolwentka historii Uniwersytetu Warszawskiego. Magisterium w 1990 roku. W latach 1990-1993 nauczyciel historii w XXIII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie. W Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego zatrudniona od 1993. Doktorat - 1999, habilitacja w 2010 roku. Kierownik Zakładu Dydaktyki Historii Instytutu Historii UW. Zajmuje się historią polskiej i rosyjskiej myśli historycznej XVIII–XX wieku oraz edukacją historyczną w XIX wieku oraz współczesna dydaktyka historii. Wojciech Drelicharz (ur. 1965) – polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Instytutu Historii UJ, badacz dziejów polskiego średniowiecza.

  Jerzy Maternicki (ur. 24 grudnia 1935 w Warszawie) - historyk historiografii. Absolwent Wydziału Historycznego UW (1958). Doktorat (1966) i habilitacja (1971) tamże. Profesor nadzwyczajny (1978-1988) i profesor zwyczajny (1988-1997) w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1976-1978 Prodziekan Wydziału Historycznego, 1976-1997 kierownik Zakładu Historii Historiografii i Dydaktyki Historii. Od 1993 roku zatrudniony również w Rzeszowie (profesor zwyczajny 1993-2001). Od 2001 profesor zwyczajny. W latach 1993-2001 kierownik Zakładu Historii Historiografii i Metodologii Historii WSP w Rzeszowie. Od roku 2001 roku jest kierownikiem Zakładu Historii Historiografii i Metodologii Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jan Jacek Bruski (ur. 1969), polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii. Specjalność: historia powszechna XX w. Od r. 2000 adiunkt w Zakładzie Historii Najnowszej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Oskar Alojzy Halecki (ur. w 1838 zm. w 1903) – feldmarszałek austriacki. Syn Józefa Macieja Haleckiego. Wywodził się z rodziny polsko - ruskiej pochodzącej z Małopolski. Ukończył Theresianum i rozpoczął służbę w piechocie. Od 1866 pracował w sztabie armii południowej. W latach 1884-1990 był dowódcą Brygady piechoty w Klausenburgu a w latach 1890-1894 w Osjaku. Przeszedł w stan spoczynku uzyskując zarazem stopień feldmarszałka porucznika, czyli jeden z najwyższych stopni przyznawanych w armii austriackiej, bardzo rzadko oficerom polskiego pochodzenia. Nie znał języka polskiego, co stwierdza w sposób dość jednoznaczny jego syn pisząc w biografii ojca. Poświęcił na emeryturze swój czas badaniu przeszłości rodu - ruskich Chaleckich. Świadectwem tych zainteresowań jest przechowywana w Bibliotece Jagiellońskiej pokaźnych rozmiarów teczka zawierająca dane genealogiczne i kronikarskie na temat krewnych (Chronik der Familie Ritter Halecki und deren Verwandschaft zusammengestellt in der zweiten Hälfte des neunzehtnen Jahrhunderts von Anton Vitus Alois Ritter Halecki von Nordenhorst kais.- könig. Oberstleutnant, Wien 4ten Nov. 1887 (BJ, Przyb. 687/76). Był mężem chorwackiej arystokratki Leopoldyny Dellimanić. Ojciec historyka polskiego Oskara Haleckiego. Karolina Targosz (ur. 22 września 1938 w Krakowie) - historyk, historyk nauki. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego - mgr historii (1961), mgr historii sztuki (1962), dr nauk humanistycznych w zakresie historii kultury (1965), od 1962 pracownik naukowy w Zakładzie, obecnym Instytucie Historii Nauki PAN – dr habilitowany z zakresu historii nauki, prof. nadzwyczajny (1988), prof. PAN (1997), długoletni członek Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN i Komisji Historii Nauki PAU.

  Małgorzata Smorąg-Różycka – historyk sztuki, bizantynolog. Uczennica Anny Różyckiej-Bryzek. Doktorat uzyskała w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1999 r., habilitację – w 2004 r. tamże. Kierownik Zakładu Historii Sztuki Bizancjum IHS UJ. Aktualnie prodziekan Wydziału Historycznego UJ.

  Rafał Kosiński - polski historyk starożytności, bizantynolog. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat w 2003 i habilitacja w 2011 tamże. Pracownik Zakładu Historii Starożytnej Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku.

  Janusz Gruchała (ur. 1949, zm. 21 listopada 2011) – polski historyk, prof. dr hab., wieloletni wykładowca w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kierownik Zakładu Historii Nowożytnej XIX wieku w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego. Danuta Czerska, (ur. 1933, zm 2005 w Krakowie), polska historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista w historii carskiej Rosji od XVI do XVIII wieku. Przez wiele lat kierowała Zakładem Historii Europy Wschodniej w Instytucie Historii UJ.

  Piotr Wróbel (ur. 1965) - polski historyk, mediewista. Absolwent historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat (Państwa bałkańskie (Bośnia, Serbia i Dubrownik) w obliczu agresji tureckiej w latach 1444-1463, 08.12.1997) i habilitacja (Dubrownik w latach 1358-1526. Organizacja przestrzeni, 27.05.2011) tamże. Kierownik Zakładu Historii Powszechnej Średniowiecznej Instytutu Historii UJ. Od 2012 roku zastępca dyrektora ds. studenckich w Instytucie Historii UJ. Członek Komisji Bałkanistyki przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Zajmuje się historią basenu Morza Śródziemnego w średniowieczu, państwami zachodnich Bałkanów w średniowieczu, ekspansją Turków Osmańskich, historią Dubrownika i Dalmacji oraz stosunkami religijnymi na Bałkanach w wiekach średnich. Sławomir Gawlas (ur. 1949) – polski historyk, mediewista, badacz dziejów Rzeszy niemieckiej, kolonizacji na prawie niemieckim oraz rozwoju świadomości narodowej. Pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i Metodologii Historii oraz członek Rady Naukowej Instytutu.

  Andrzej Stanisław Wierzbicki (ur. w 1942) - polski historyk historiografii XIX i XX wieku. Absolwent historii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat w Instytucie Historii PAN w 1974 roku. Habilitacja w 1994 roku tamże. Kierownik Pracowni Dziejów Myśli Społecznej i Politycznej Instytutu Historii PAN.

  Dodano: 02.11.2010. 02:47  


  Najnowsze