• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja w Warszawie Chiny - Tajwan - Tybet

  06.06.2010. 12:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  9 czerwca w Collegium Civitas w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona zagadnieniom związanym z polityką regionalną w Azji Wschodniej, a szczególnie stosunkom między Chinami, Tajwanem i Tybetem. W spotkaniu wezmą udział naukowcy i politycy zajmujący się tym regionem świata.

  Konferencję poprowadzi socjolog i dyplomata - dr Ryszard Żółtaniecki, zastępca dyrektora Instytutu Dyplomacji w Collegium Civitas i prezes Fundacji Kultury, były ambasador RP w Grecji i na Cyprze.

  W pierwszej części spotkania specjalista w zakresie problematyki północnokoreańskiej i chińskiej, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN - prof. dr hab. Waldemar Jan Dziak wygłosi wykład pt. "Chiny jako współczesny system totalitarny. Autorytaryzm polityczny a liberalna gospodarka. Perspektywy";a szef Katedry Strategii i Geostrategii Akademii Obrony Narodowej i profesor nadzwyczajny tej uczelni - płk dr hab. Dariusz Kozerawski przedstawi Chiny jako gracza regionalnego i globalnego, potencjał militarny państwa jego wskaźniki gospodarcze i uwarunkowania geopolityczne.

  W drugiej części spotkania marszałek Sejmu Stefan Niesiołowski opowie o sytuacji na Tajwanie i relacjach tego państwa z Chinami, zaś dziennikarka, autorka książki "Dziennik tybetański. Czas przeklęty", była sekretarz Parlamentarnego Zespołu ds. Tybetu - Ewa Kędzierska przedstawi politykę tybetańskiego rządu na wychodźstwie oraz tybetańskie i międzynarodowe organizacje pozarządowe i międzyrządowe wobec tzw. Tibetan issue.

  Po serii wystąpień zaplanowana jest dyskusja, podczas której pytania będzie mogła zadawać także publiczność.

  Konferencja odbędzie się w siedzibie Collegium Civitas, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (XII piętro, Aula A), w godz. 18.00-20.30.

  PAP - Nauka w Polsce, Jan Pomierny

  agt/ kap/


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Krzysztof Liedel (ur. 25 czerwca 1969 w Warszawie) – polski prawnik, specjalista w zakresie terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, doktor nauk wojskowych. Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, kierownik Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas oraz pracownik naukowy Instytutu Badań nad Przestępczością Zorganizowaną i Terroryzmem Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji WSPol. Redaktor naczelny kwartalnika „Terroryzm: zagrożenia – prewencja – przeciwdziałanie”. Andrzej Szpociński (ur. 1942) - polski socjolog, dr hab. profesor zastępca szefa katedry socjologii w Collegium Civitas, docent Instytutu Studiów Politycznych PAN, członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN. W okresie od 1995 do 1997 ekspert ds. programowych w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Adiunkt w Instytucie Kultury w latach 1982-1991 Aleksander Manterys – polski socjolog, zastępca kierownika Katedry Socjologii Collegium Civitas, do 2010 roku redaktor naczelny Studiów Socjologicznych. Laureat Nagrody im. Stanisława Ossowskiego (1997), Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

  Dariusz Jan Stola (ur. 11 grudnia 1963 w Warszawie) - historyk, profesor nauk humanistycznych w Instytucie Studiów Politycznych PAN i wykładowca w Collegium Civitas, członek Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego i Komitetu Badań nad Migracjami PAN. Zbigniew Stawrowski (ur. 1958) – filozof polityki, profesor w Instytucie Politologii UKSW oraz Instytucie Studiów Politycznych PAN. Współzałożyciel i dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie. W latach 1982 - 2000 uczeń i asystent ks. Józefa Tischnera. Współzałożyciel i wykładowca Collegium Civitas, współpracownik miesięcznika "Znak".

  Rafał Pankowski (ur. 1976) – polski socjolog i politolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Collegium Civitas w Warszawie, zastępca redaktora naczelnego magazynu „Nigdy więcej”. Janina Frentzel-Zagórska (ur. 27 listopada 1931, zm. 11 maja 2010) – doktor habilitowany socjologii, docent w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, poprzednio profesor w Collegium Civitas, uczestniczka Klubu Krzywego Koła. Była żoną socjologa prof. Krzysztofa Zagórskiego.

  Jadwiga Koralewicz (ur. 1942) – polska socjolog, profesor, nauczyciel akademicki, współtwórca i pierwszy rektor Collegium Civitas. Stanisław Mocek (ur. 1964 we Wschowie) – polski socjolog i politolog, doktor habilitowany nauk politycznych, nauczyciel akademicki, rektor Collegium Civitas w Warszawie.

  Tomasz Lis (ur. 25 czerwca 1959, zm. 17 marca 2011 w Warszawie) – polski historyk i dyplomata, wieloletni dyrektor Departamentu Konsularnego i Wychodźstwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach w Grecji, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Cyprze, konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Vancouver w Kanadzie, wykładowca w Collegium Civitas.

  Włodzimierz Pańków (ur. 11 maja 1946) – socjolog, profesor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, doktor habilitowany, kierownik Katedry Nauk Społecznych tejże uczelni oraz docent w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Wykładał także m.in. w Collegium Civitas, na Uniwersytecie Warszawskim i w Uniwersytecie w Białymstoku. Specjalizuje się w socjologii gospodarczej, instytucjonalnej oraz socjologii organizacji. Opublikował kilkaset prac (artykuły, rozdziały w książkach, raporty badawcze, referaty) w wielu językach.

  Global Media Journal – międzynarodowy periodyk medioznawczy ukazujący się w Internecie. Utworzony został w 2002 roku przez prof. Yahya Kamalipour z Uniwersytetu Purdue Calumet w USA i obecnie posiada ponad dziesięć wersji językowo-regionalnych, m.in. hiszpańskojęzyczną, brytyjską, francuską, australijską, perską, afrykańską, a także polską, której redaktorem jest dr Tomasz Płudowski, a wydawcą Collegium Civitas w Warszawie. Periodyk ma charakter interdyscyplinarny i publikuje zarówno teksty czysto naukowe jak i te o zacięciu dziennikarskim, stosujące metody ilościowe jak i jakościowe, o podejściu empirycznym i teoretycznym, czerpiące z medioznawstwa, nauk o komunikowaniu, politologii, socjologii, psychologii, czy kulturoznawstwa. Około 80-90% każdego numeru to teksty oryginalne pochodzące z danego kraju, a 10-20% to tłumaczenia z innych edycji. Część każdego numeru to teksty zamawiane, wszystkie inne zgłoszone teksty poddawane są recenzji naukowej. W roku ukazują się dwa wydania, jedno jesienią, jedno wiosną. Wszystkie wydania światowe są ze sobą połączone linkami tworząc jedyną w swoim rodzaju sieć naukową. Wszystkie wydania mają taką samą grafikę, ale kwestie redakcyjne pozostają w gestii redaktora naczelnego, redaktora numeru oraz zespołu, który sobie dobiera. Zespół redakcyjny wersji polskiej składa się m.in. z Bogusławy Dobek-Ostrowskiej Uniwersytet Wrocławski), która jest zastępcą redaktora oraz Wiesława Godzica (SWPS), Karola Jakubowicza(KRRiTv), Stanisława Mocka (Collegium Civitas), Macieja Mrozowskiego (Uniwersytet Warszawski) oraz Jacka Żakowskiego (Collegium Civitas, Polityka). Patrycja Kosiarkiewicz (ur. 19 lipca 1972 w Zielonej Górze) – polska wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów piosenek. Członkini Akademii Fonograficznej ZPAV. Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz dziennikarstwa Collegium Civitas w Warszawie.

  Robert Eustachy Mroziewicz (20 września 1942 - 15 czerwca 2008) – polski dyplomata i historyk, profesor Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW (CESLA) i Collegium Civitas, działacz opozycji demokratycznej, były członek PZPR. Historia Tybetu jest z jednej strony ściśle związana z historią buddyzmu, z drugiej zaś – z częstymi kontaktami z Mongolią i Chinami. Dawne dzieje Tybetu nie są dokładnie znane ze względu na to, że – po pierwsze – brak jest pisanych źródeł z tych czasów, a po drugie, kronikarze tybetańscy mieli zwyczaj mieszać legendy z faktami.

  Centrum Badań nad Terroryzmem – jednostka badawcza działającą w ramach struktur organizacyjnych Collegium Civitas. Powstało w czerwcu 2005 r. Działalność Centrum ma charakter naukowo – badawczy i analityczny. Tematyka, wokół której skupione są badania prowadzone w Centrum, związana jest z szeroko pojmowanymi badaniami nad terroryzmem międzynarodowym i jego zwalczaniem.

  Dodano: 06.06.2010. 12:19  


  Najnowsze