• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja w Warszawie nt. wojny polsko-rosyjskiej (1919-1920)

  07.06.2010. 05:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Analizy wojny polsko-rosyjskiej (1919-1920) z perspektywy dziewięćdziesięciolecia podejmą się uczestnicy międzynarodowej konferencji, którą 10 czerwca organizuje w Warszawie Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej.

  "Analiza będzie prowadzona w trzech obszarach problemowych: działań militarnych stron konfliktu i ich znaczenia w historii sztuki wojennej, postaw społeczeństwa polskiego w latach wojny i odbioru konfliktu polsko-rosyjskiego w opinii międzynarodowej" - zapowiada płk dr Jeremiasz Ślipiec z Akademii Obrony Narodowej.

  Podczas spotkania pt. "Wojna polsko-rosyjska (1919-1920) i jej międzynarodowe odniesienia z perspektywy 90-lecia" będzie mowa m.in. o głównych aspektach działań militarnych w wojnie polsko-rosyjskiej 1919-1920, koncepcji marszałka Józefa Piłsudskiego rozegrania wojny na Wschodzie, o postawie polskiego duchowieństwa wobec zagrożenia bolszewickiego i wojny polsko-rosyjskiej, o stosunku społeczeństwa Ukrainy do wojny polsko-rosyjskiej.

  Konferencja odbędzie się w Akademii Obrony Narodowej, (al. gen. Chruściela 103), blok 14, sala im. Gen. Józefa Kuropieski. ESZ

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Trybunał Obrony Państwa – specjalny trybunał, powołany w Polsce, w okresie wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920, dla sądzenia osób cywilnych i wojskowych za czyny, na froncie i poza nim, powodujące niebezpieczeństwo i szkody dla obrony państwa, rozporządzeniem Rady Obrony Państwa z 11 sierpnia 1920 r. Orlęta Lwowskie – popularne określenie młodych obrońców polskiego Lwowa z lat 19181920 w czasie wojny polsko-ukraińskiej (1918–1919) i polsko-bolszewickiej (1920). Jeńcy sowieccy w niewoli polskiej (1919–1921) – termin określający jeńców wojennych wziętych do niewoli w Polsce w wyniku wojny polsko-bolszewickiej lat 19191920.

  Front Podolski - związek operacyjny Wojska Polskiego utworzony w trakcie wojny polsko-ukraińskiej dyrektywą Wodza Naczelnego gen. Józefa Piłsudskiego z 27 lipca 1919, noszący do 2 stycznia 1920 nazwę Frontu Galicyjskiego. Jeńcy polscy w niewoli sowieckiej (1919-1922) – termin określający jeńców wojennych różnych oddziałów polskich wziętych do niewoli przez Armię Czerwoną w wyniku wojny polsko-bolszewickiej lat 1919-1920, a także w czasie wojny domowej w Rosji.

  2 Armia (2 A) - związek operacyjny Wojska Polskiego, utworzony w trakcie wojny polsko-bolszewickiej rozkazem Wodza Naczelnego gen. Józefa Piłsudskiego z 7 marca 1920. W czasie swojego istnienia, podobnie jak 3 Armia była trzykrotnie formowana i rozformowana, mimo to zlikwidowano ją jako ostatnią z armii wojny 1919-1921 (15 września 1922) i stała się Inspektoratem Armii nr 1. Bitwa pod Kockiem miała miejsce 14 - 16 sierpnia 1920 podczas wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 w ramach bitwy warszawskiej.

  Armia Ochotnicza – akcja moblilizacyjna Wojska Polskiego, rozpoczęta w trakcie wojny polsko-bolszewickiej mocą decyzji Rady Obrony Państwa. Ustawa o nadaniu ziemi żołnierzom Wojska Polskiego – ustawa przyjęta jednogłośnie przez Sejm Ustawodawczy 17 grudnia 1920 (Dz.U. RP, 1921, nr 4, poz. 18). Zakładała ona wynagrodzenie żołnierzy Wojska Polskiego z ziem Kresów Wschodnich, wywalczonych przez nich podczas wojny polsko-bolszewickiej.

  Zajęcie Wilna (ofensywa wileńska, wyprawa wileńska) w kwietniu 1919 było jedną z pierwszych polskich operacji podczas wojny polsko-bolszewickiej.

  Walki o Lidę (1919) – szturm wojsk polskich na silnie bronione przez bolszewików miasto Lida, przeprowadzony 16–17 kwietnia 1919 roku, zakończony zwycięstwem Polaków; jeden z epizodów wyprawy wileńskiej w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919–1920.

  Dodano: 07.06.2010. 05:18  


  Najnowsze