• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja Wetland aLive wkrótce w Warszawie

  29.01.2010. 10:42
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Rola mokradeł w regulacji globalnego klimatu oraz aktualna problematyka ochrony mokradeł w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem projektów finansowanych z unijnego programu "Life-Nature" - to główne tematy międzynarodowej konferencji Wetland aLive, która rozpocznie się 31 stycznia w Warszawie.

  Konferencja, w trakcie której odbędzie się ok. 30 prezentacji z 11 krajów, jest organizowana jest w związku z przypadającym na początek lutego Światowym Dniem Mokradeł.

  Ustanowiono go w 1997 roku, w rocznicę podpisania w irańskim kurorcie Ramsar w 1971 r. tzw. Konwencji Ramiarskiej, o ochronie obszarów wodno- błotnych. Polska jest sygnatariuszem tej konwencji od 1978 roku.

  Do Polskich Obszarów Ramsar należą: Biebrzański Park Narodowy, Rezerwat Jezioro Karaś, Rezerwat Stawy Milickie, Rezerwat Jezioro Oświn, Rezerwat Słońsk, Rezerwat Jezioro Łuknajno, Rezerwat Świdwie i Słowiński Park Narodowy.

  Głównymi organizatorami konferencji są: polski oddział Regionalnego Centrum Ekologicznego na Europę Środkową i Wschodnią, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Biuro Ramsar i Komisja Europejska.

  Spotkanie potrwa do 2 lutego.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Konwencja ramsarska (ang. Ramsar Convention on Wetlands) – potoczna nazwa układu międzynarodowego dotyczącego ochrony przyrody, który został podpisany 2 lutego 1971 roku podczas konferencji w irańskim kurorcie Ramsar nad brzegiem Morza Kaspijskiego. Konwencja weszła w życie 21 grudnia 1975 roku. Pełna nazwa tego aktu prawnego brzmi: Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego. 2 lutego, w kolejne rocznice podpisania konwencji, obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł. Światowy Dzień Mokradeł, również: Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych, Światowy Dzień Terenów Podmokłych, Międzynarodowy Dzień Mokradeł, ang. World Wetland Day – święto obchodzone 2 lutego. Data upamiętnia podpisania konwencji ramsarskiej 2 lutego 1971 roku. Obchodzone jest od 1997 roku. Czasami dodatkowo organizowane są obchody Światowego Tygodnia Mokradeł. Park Narodowy Göygöl (azer. Göygöl Milli Parkı) — park narodowy w Azerbejdżanie, o powierzchni 12,75 tys. ha, w Małym Kaukazie. Utworzony w 2008 r., wchłonął istniejący poprzednio rezerwat przyrody obejmujący jezioro Göygöl - najstarszy rezerwat przyrody Azerbejdżanu, utworzony po raz pierwszy w 1925 r. Krajobraz parku ma charakter górski. Charakterystyczna jest obecność kilku jezior górskich .

  Rezerwat przyrody Moroszka – florystyczny rezerwat ścisły na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego na Wybrzeżu Słowińskim. Ochronie rezerwatu podlega stanowisko rzadko występującej w Polsce maliny moroszki. Rezerwat jest położony nad małą rzeką Pustynką na południe od miejscowości Kluki. Rezerwat przyrody Jezioro Ciche – rezerwat przyrody położony na obszarze Wdeckiego Parku Krajobrazowego, obejmujący Jezioro Ciche i jego otoczenie, w tym mniejsze jezioro Żabinek. Zajmuje powierzchnię 37,96 ha. Utworzony został w roku 1994.

  Park Narodowy Ağ göl (azer. Ağ göl Milli Parkı) — park narodowy w Azerbejdżanie, o powierzchni 17924 ha. Utworzony w 2003 r., lecz samo jezioro było chronione już od 1964 r. jako "sanktuarium przyrody" (9100 ha) a od 1978 r. także jako rezerwat przyrody (4400 ha). Obejmuje jezioro stepowe Ağ göl wraz z otoczeniem. Obiekt wpisany na listę mokradeł o znaczeniu międzynarodowym, sporządzaną na podstawie konwencji ramsarskiej. Jezioro Ağ göl jest płytkim, lekko słonawym (0,5-2,5 m) jeziorem o zmiennym poziomie wody, okolonym rozległymi trzcinowiskami. Jezioro jest ostoją ptaków wodno-błotnych, jak np. flamingi różowe, pelikany, marmurka, sterniczka, gęś mała, strepet, 7 gatunków czapli. Do fauny parku należą także kot błotny (chaus) oraz - zasiedlająca suche tereny wokół jeziora - gazela dżejran. Rezerwat przyrody Olszyna – leśny rezerwat ścisły na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego o powierzchni 19,2 ha na Wybrzeżu Słowińskim. Ochronie rezerwatu podlega znajdujący się u południowego brzegu jeziora Łebsko las olchowy. Najbliższymi miejscowościami są Gać i Żarnowska.

  Rezerwat przyrody Bielice – glebowo-florystyczny rezerwat ścisły na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego na Wybrzeżu Słowińskim. Ochronie rezerwatu podlegają wzniesienia nad jeziorem Łebsko porośnęte ponad 100. letnim borem sosnowym. Najbliższymi miejscowościami są Gać i Żarnowska. Rezerwat przyrody Klukowe Buki – leśny rezerwat ścisły na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego na Wybrzeżu Słowińskim. Ochronie rezerwatu podlega znajdujący się u zachodniego brzegu jeziora Łebsko las bukowy. Najbliższymi miejscowościami są Kluki i Łokciowe.

  Rezerwat przyrody Kluki – leśny rezerwat przyrody na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego o powierzchni 738 ha na Wybrzeżu Słowińskim. Ochronie rezerwatu podlegają znajdujące się u zachodniego brzegu jeziora Łebsko rozległe kompleksy leśne borów bagiennych i brzeziny bagiennej. Najbliższą miejscowością są Kluki.

  Rezerwat przyrody Gackie i Żarnowskie Łęgi – ptasi rezerwat ścisły na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego nad południowym brzegiem jeziora Łebsko o powierzchni 522 ha. Rezerwat obejmuje miejsca lęgowe i żerowania różnych gatunków (m.in. kaczek, mew i ptaków drapieżnych) znajdujące się na nadbrzeżnych wilgotnych łąkach. Najbliższe miejscowości to Gać i Żarnowska.

  Rezerwat przyrody Jezioro Kolno - rezerwat przyrody położony na terenie gminy Augustów w województwie podlaskim. Rezerwat obejmuje jezioro Kolno wraz z pobrzeżem. Rezerwat przyrody Wyspa Kamienna – ścisły rezerwat faunistyczny obejmujący małą wysepkę na jeziorze Gardno na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego (o powierzchni 0,6 ha). Ochronie rezerwatu podlegają miejsca lęgowe kormorana czarnego i mewy srebrzystej. Najbliższe miejscowości to Rowy i Gardna Wielka.

  Rezerwat przyrody Mierzeja – wydmowo-leśny rezerwat ścisły na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego na Wybrzeżu Słowińskim. Ochronie rezerwatu podlega pasmo zalesionych wydm znajdujących się na obszarze mierzei Łebskiej oddzielających jeziora Łebsko i Gardno od akwenu Morza Bałtyckiego (od Łeby do Rowów). Występują tu stanowiska specyficznych i rzadkich odmian roślin nadmorskiego pasa ochronnego.

  Dodano: 29.01.2010. 10:42  


  Najnowsze