• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja Wojna i Pokój w świecie starożytnym Poznaniu

  21.03.2012. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ogólnopolska konferencja studentów i doktorantów "Wojna i Pokój w Świecie Starożytnym" odbędzie się w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu w dniach 7-9 maja. Zgłoszenia można nadsyłać do końca marca.

  Organizatorami spotkania są: Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu i Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Agenoris.

  Tematem konferencji będzie ukazanie wyczerpującej panoramy zjawisk zawierających się w opozycji pojęć wojna-pokój. Organizatorzy mają nadzieję, że zgłoszone referaty i dyskusja będą ukazywać różnorodność spojrzeń - perspektywę historyczną, kulturoznawczą, językoznawczą, artystyczną oraz społeczną w odniesieniu do realiów świata starożytnego.

  "Pragniemy zaproponować refleksję nad problemem wojny w starożytności i jej zaprzeczeniem, czyli pokojem. W założeniu konferencja chce objąć swą tematyką różne sfery, takie jak: polityka, religia, życie społeczne i rozwój cywilizacji" - informują inicjatorzy sympozjum.

  Pomysłodawcy spotkania proponują siedem głównych zagadnień do dyskusji: przedstawienie wojny i pokoju w sztuce i literaturze, historia polityczna wojen w starożytności, rzemiosło wojenne, vae victis- biada zwyciężonym!, w czasie pokoju, wojna-pokój metaforycznie, wojna i pokój w kontekście religijnym.

  Opiekunem naukowym wydarzenia jest dr Witold Tyborowski. Zgłoszenia należy wysłać do końca marca. Wybór zaakceptowanych referatów nastąpi do 7 kwietnia. Organizatorzy planują wydanie publikacji pokonferencyjnej.

  Szczegółowe informacje na temat spotkania dostępne na oficjalnej stronie internetowej przedsięwzięcia: http://www.staff.amu.edu.pl/~konfwip/

  PAP - Nauka w Polsce

  szz/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Preliminaria pokojowe (łac. praeliminaris - przygotowawczy) – tymczasowy układ, wstępna umowa między dwoma lub więcej wrogimi stronami, zazwyczaj państwami lub rządami, prowadzącymi wojnę. W umowie tej strony konfliktu zbrojnego lub wojny ustanawiają długotrwałe zawieszenie broni oraz przyrzekają (zobowiązują się) zawrzeć traktat pokojowy lub przywracają pokój, pozostawiając szczegółowe kwestie dotyczące pokoju do uregulowania w późniejszym terminie. Pokój wieczysty (grecki:ἀπέραντος εἰρήνη) – pokój podpisany w 532 roku między Bizancjum a rządzoną przez Sasanidów Persją. Nazwa wzięła się stąd iż pokój ten był nie ograniczony w czasie. Kończył wojnę iberyjską trwającą od 526 do 532 roku, zapoczątkowując krótki okres wzajemnych, w miarę dobrych relacji między mocarstwami. Pokój przetrwał jednak tylko do 540 roku gdy wybuchła wojna o kontrolę nad Lazyką. Pacyfizm – ruch społeczno-polityczny dążący do pokoju, potępiający wszelkie wojny (a także przygotowania do nich) bez względu na ich przyczyny. Pacyfiści domagają się ustanowienia trwałego pokoju między narodami. Chcą, by wszelkie konflikty rozwiązywane były zgodnie z literą prawa międzynarodowego bez uciekania się do użycia sił zbrojnych. Znamienny dla pacyfizmu jest jednolity stosunek do każdej z wojen: i tej agresywnej, i tej obronnej, i tej narodowowyzwoleńczej - każda jest potępiana.

  Oś dla Pokoju (ang. Axis for Peace) konferencja pokojowa zorganizowana z inicjatywy międzynarodowej organizacji non-profit Sieć Woltera w celu konsolidacji środowisk przeciwnych konfliktom zbrojnym. Aktywiści przygotowujący przedsięwzięcie, już wcześniej oddani sprawie krzewienia pokoju na świecie, odnosili się do działań które mogłyby sprawić iż głos antywojennych społeczników byłby słyszalny i wyraźny. Pokój (łac. pax, staropolskie mir) - pojęcie opisujące stosunki między państwami, lub wewnątrz nich, oznaczające brak wojny, wykluczające konflikt zbrojny i używanie przemocy.

  Pakt o nieagresji – umowa międzynarodowa, w której państwa zobowiązują się do przestrzegania pokoju między nimi i nie dążenia do wojny. Plan mobilizacyjny – zespół dokumentów i przedsięwzięć opracowanych w czasie pokoju, pozwalający na planowe przestawienie potencjału państwa, a zwłaszcza jego sił zbrojnych, z warunków pokojowych na wojenne, przewidujących możliwość przeprowadzenia mobilizacji częściowej lub powszechnej. Ośrodkami opracowującymi plany mobilizacji sił zbrojnych są ich sztaby generalne.

  Pokój negatywny i pozytywny – kategorie powstałe w wyniku badań nad pokojem oraz konfliktami prowadzonych przez norweskiego socjologa Johana Galtunga w 1964 roku. Poznań Linguistic Meeting - cykliczna międzynarodowa konferencja językoznawcza organizowana przez Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Działania psychologiczne, operacje psychologiczne (ang. PSYOPS - Psychological Operations) to zespół planowych przedsięwzięć o charakterze psychologicznym, realizowanych w czasie pokoju, kryzysu i wojny, skierowanych do wrogich, przyjaznych lub neutralnych odbiorców, polegających na zdobywaniu i rozpowszechnianiu danych, w celu osiągnięcia celów politycznych i wojskowych poprzez oddziaływanie na postawy i zachowania żołnierzy oraz ludności cywilnej strony przeciwnej.

  Siły specjalne, jednostki specjalne, komandosi to określenia elitarnych formacji wojskowych lub policyjnych. Jednostki wojskowe przystosowane są do wykonywania zadań niekonwencjonalnych, prowadzenia działań specjalnych i nadzwyczaj trudnych w czasie pokoju, kryzysu oraz wojny: antyterrorystycznych, rozpoznawczych (głównie głębokie bądź rozpoznanie specjalne), dywersyjnych itp. Zwykle składają się z małych wyselekcjonowanych grup żołnierzy, świetnie wyszkolonych i nadzwyczajnie wytrzymałych psychofizycznie, używających wyspecjalizowanego uzbrojenia i wyposażenia. Działają na lądzie, wodzie i z powietrza. Gwałtowny rozwój sił specjalnych nastąpił podczas II wojny światowej. Obecnie jednostki tego typu wchodzą w skład sił zbrojnych lub policyjnych większości państw świata.

  Wojna i Pokój – polski kanał telewizyjny należący do Grupy ITI. Wojna i Pokój to pierwsza w Polsce filmowa stacja prezentująca wyłącznie klasyczne i współczesne dzieła kinematografii radzieckiej i rosyjskiej. Pozycje programowe nadawane są do wyboru - z polskim lektorem, lub w wersji oryginalnej z możliwością włączenia polskich napisów. Kanał Wojna i Pokój został uruchomiony 17 października 2006 roku, nadawał swój program przez 18 godzin na dobę. Swe nadawanie zakończył w dniu 5 kwietnia 2013 roku. Dyrektorem kanału jest Katarzyna Jesień. Gołąbek pokoju - symbol pokoju między narodami, używany przez różne ruchy pokojowe po II wojnie światowej, szczególnie chętnie przez sterowaną przez komunistów "Światową Radę Pokoju" i organizacje jej podległe.

  Dodano: 21.03.2012. 00:19  


  Najnowsze