• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja zamykająca projekt pt. Infrastruktury badawcze - przewidywanie i wpływ, Bukareszt, Rumunia

  09.05.2011. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 30 - 31 maja 2011 r. w Bukareszcie, Rumunia, odbędzie się konferencja zamykająca projekt pt. "Infrastruktury badawcze - przewidywanie i wpływ" (Rifi).

  Projekt Rifi dążył do opracowania zintegrowanych ram identyfikacji możliwości inwestowania w infrastruktury badawcze (RI) i metod oceny społeczno-ekonomicznego wpływu nowych RI.

  W toku prac konsorcjum Rifi opracowało wstępną wersję holistycznej metodologii wiążącej przewidywanie elementów z oceną wpływu. Została ona następnie przetestowana i zatwierdzona w ramach sześciu studiów przypadku dotyczących różnych projektów RI o znaczeniu paneuropejskim, regionalnym i krajowym.

  W czasie wydarzenia szczególny nacisk zostanie położony na wprowadzenie wzbogaconej o przewidywania metodologii oceny wpływu RI. Ma ona na celu dostarczenie informacji o niektórych z mniej wyraźnych obszarów możliwego wpływu włączenia krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-wschodniej do paneuropejskich infrastruktur.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Głupota – niedostatek rozumu przejawiający się brakiem bystrości, nieumiejętnością rozpoznawania istoty rzeczy, związków przyczynowo-skutkowych, przewidywania i kojarzenia. Charakteryzuje się pychą, śmiałością, podejrzliwością, niskim lub nieistniejącym samokrytycyzmem, niezdolnością do zdziwienia, dążnością do ekspansji.

  CERGOP (Central Europe Regional Geodynamics Project - Projekt Geodynamiczny Europy Środkowej) – projekt mający zapewnić wszystkim jego uczestnikom geodynamiczną sieć odniesienia dla Europy Środkowej.

  Projekt: Polska – środowisko społeczne, skupiające ludzi o poglądach centrowych i liberalnych, działająca na obszarze Polski i poza jej granicami. Instytucjonalnym przejawem tego środowiska jest Fundacja Projekt: Polska i Stowarzyszenie Projekt: Polska oraz działające w ramach tych instytucji rozmaite inicjatywy.

  Projekt socjalny – zespół zaplanowanych działań mających na celu poprawę sytuacji społecznej, oparty na założeniach teoretycznych oraz diagnozie społecznej. Opis projektu jest podstawą do wdrożenia oraz jego ewaluacji (oceny).

  Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu – jednostka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej ulokowana w Poznaniu. Powstała w 2003 roku z połączenia 20. Terenowego Oddziału Lotniskowego i Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu. Pierwszym szefem Wojskowego Zarządu Infrastruktury był płk Wiesław Mstowski. Aktualnie Wojskowym Zarządem Infrastruktury kieruje płk Janusz Superczyński.

  Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu – jednostka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej ulokowana w Poznaniu. Powstała w 2003 roku z połączenia 20. Terenowego Oddziału Lotniskowego i Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu. Pierwszym szefem Wojskowego Zarządu Infrastruktury był płk Wiesław Mstowski. Aktualnie Wojskowym Zarządem Infrastruktury kieruje płk Janusz Superczyński.

  Zakłady Artystyczno-Badawcze (ZAB) Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – eksperymentalna jednostka projektowo-dydaktyczna działająca w ramach Wydziału Architektury Wnętrz.

  Dodano: 09.05.2011. 17:49  


  Najnowsze