• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja zamykająca projekt pt. Walka z bezdomnością młodzieży, Bruksela, Belgia

  11.04.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 28 kwietnia 2011 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie konferencja zamykająca projekt CSEYHP (Walka z bezdomnością młodzieży).

  Poziom bezdomności młodzieży jest zróżnicowany w państwach europejskich w zależności od dostępnych dla niej modeli wsparcia. Wewnętrznie w krajach występują różnice związane z płcią, mniejszością etniczną i statusem migranta. Systemy silnego wsparcia rodziny nie tworzą już wystarczającej gwarancji uniknięcia bezdomności młodzieży. W Europie Północnej przygotowano programy interwencjonistyczne, aby pracować z bezdomnymi populacjami.

  W projekcie aktywny udział wzięli młodzi ludzie, jako źródło informacji o swoim życiu i historii, jako asystenci naukowców w wywiadach przeprowadzanych z rówieśnikami oraz jako współpracownicy w krajowych warsztatach, które odbyły się w czterech krajach w celu oceny i omówienia odkryć badawczych dokonanych w toku projektu.

  Projekt CSEYHP został dofinansowany z tematu "Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne" Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dzieci ulicy – termin socjologiczny służący do opisania procesu wykluczenia społecznego niepełnoletnich. Nie zawsze związany jest on z rzeczywistą bezdomnością lub osieroceniem dzieci. Często wprawdzie faktycznie dzieci te wychowują się – czyli bawią, pracują, żebrzą, kradną, a nawet czasowo mieszkają na ulicach – ale równocześnie posiadają domy i rodziny.

  Another Day in Paradise - pierwszy singel Phila Collinsa z jego płyty ...But Seriously. Piosenka została napisana, aby zwrócić uwagę na problem bezdomności na świecie.

  Bezdomność – w ujęciu socjologicznymproblem społeczny (zjawisko społeczne), charakteryzujący się brakiem miejsca stałego zamieszkania (brakiem domu).

  Belgię na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2012, które odbywały się w Innsbrucku reprezentowało 7 zawodników.

  Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 – ogólnopolski, bezpłatny i anonimowy telefon zaufania przeznaczony dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu od godziny 12 do 20. Dostępny jest pod zharmonizowanym w Europie numerem 116111, połączenie nie jest widoczne na rachunkach ani na billingach większości sieci. Numer ma docelowo działać we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

  Dzień Ludzi Bezdomnych – nieformalne polskie święto obchodzone 14 kwietnia, którego istnienie zainicjował twórca stowarzyszenia Monar i Ruchu Wychodzenia z Bezdomności Markot - Marek Kotański. Święto jest obchodzone poprzez organizowanie rozmaitych akcji pomocy ludziom bezdomnym oraz akcje informacyjne mające zwrócić uwagę całego społeczeństwa na problemy ludzi bezdomnych.

  Dom Historii Europejskiej to inicjatywa Parlamentu Europejskiego. Celem powstania Domu Historii Europejskiej jako instytucji kulturalnej i muzeum jest wykorzystanie wszystkich dostępnych narzędzi służących promowaniu lepszego zrozumienia historii Europy i integracji europejskiej przez ekspozycję stałą oraz ekspozycje czasowe i objazdowe, kolekcję obiektów i dokumentów, programy edukacyjne, imprezy kulturalne i publikacje, jak również szeroki zasób treści dostępnych online. Dom Historii Europejskiej będzie znajdował się w Brukseli, w sąsiedztwie instytucji europejskich.

  Dodano: 11.04.2011. 16:26  


  Najnowsze