• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja zamykająca unijny projekt REPLACES, Paryż, Francja

  27.03.2013. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 15 - 16 kwietnia 2013 r. w Paryżu, Francja, odbędzie się "Konferencja zamykająca unijny projekt REPLACES - Regeneracyjna plastyczność korowo-prążkowiowych synaps pobudzających" (Final Conference of the EU project REPLACES: Restorative Plasticity at Corticostriatal Excitatory Synapses).

  Projekt REPLACES został dofinansowany z budżetu Siódmego Programu Ramowego Komisji Europejskiej. Koncentruje się na identyfikacji mechanizmów molekularnych i biologicznych, które leżą u podstaw plastyczności i naprawy w chorobie Parkinsona. Na konferencji przedstawione zostaną audytorium naukowemu - oraz, co ważniejsze, pacjentom i reprezentującym ich stowarzyszeniom - wyniki działań podjętych w ramach projektu.

  W czasie konferencji odbędzie się otwarta debata nad perspektywami badań nad chorobą Parkinsona i powiązanymi z nimi wyzwaniami. Choroba Parkinsona jest jedną z najpowszechniejszych, przewlekłych i progresywnych chorób neurodegeneracyjnych, na którą cierpi obecnie 1,2 mln osób w Europie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Folding@home jest projektem internetowym zorganizowanym przez Stanford University w Stanach Zjednoczonych. Projekt ma na celu badanie procesów zwijania białek, koncentruje się na badaniu sposobu w jaki cząsteczka białka składa się w przestrzeni. Jest to o tyle ważne, że od tego kształtu zależą funkcje, jakie może ona pełnić w organizmie. Na skutek nieprawidłowego złożenia się cząstki, mogą powstawać białka wywołujące choroby takie jak: CJD, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, czy też słynne BSE, czyli "choroba szalonych krów". Amimia – zaburzenia mimiki wskutek upośledzenia ruchów mięśni mimicznych twarzy; występuje w niektórych chorobach mózgu (np. choroba Parkinsona), w stanach przygnębienia i niektórych chorobach psychicznych. Historia badań nad przewlekłą obturacyjną chorobą płuc – przewlekła obturacyjna choroba płuc jest poważnym problemem medycznych. Jest to choroba przewlekła i nieuleczalna. Szacuje się, że ponad 10% osób w wieku >40 lat jest dotkniętych tą chorobą. Jest ona związana głównie z paleniem tytoniu, ale inne czynniki, w tym również genetyczne, biorą w udział w patogenezie. Poniżej przedstawiono zarys badań, które na przestrzeni lat doprowadziły do lepszego poznania i zrozumienia mechanizmów POChP.

  Metoda Brunkow - metoda fizjoterapii stosowana w zespołach stereoataktycznych (np. choroba Parkinsona), w innych stanach zaburzenia ruchu pochodzenia mózgowego, w zespołach kręgopochodnych oraz w leczeniu skolioz. Zatrucie manganem (manganizm, ang. manganism, manganese poisoning) – zespół objawów rozwijający się wskutek przewlekłego narażenia na związki manganu. Jako jednostkę chorobową opisał je w 1837 roku James Couper. W patogenezie zatrucia biorą udział kompleksy manganu (III), utleniające in vivo katecholaminy i wytwarzanie reaktywnych form tlenu. Skutkiem tych reakcji w ośrodkowym układzie nerwowym są objawy uszkodzenia układu pozapiramidowego, przypominające chorobę Parkinsona; towarzyszą im objawy neuropsychiatryczne. Głównymi uszkodzonymi strukturami są ciało prążkowane i gałka blada, a nie istota czarna, jak w chorobie Parkinsona. Charakterystyczny jest brak odpowiedzi na lewodopę.

  Sezon NHL 2013/2014 będzie 96. sezonem gry National Hockey League, a 97. jej działalności. Pierwsze mecze sezonu odbędą się 1 października 2013 roku. W tym dniu odbędzie się trzy spotkania. Drugi sezon z rzędu nie odbędą się spotkania w Europie, również NHL All-Star Game nie odbędzie się w zamian zawodnicy ligi NHL będą uczestniczyć w turnieju olimpijskim w Soczi. Hokeiści wrócą na tafle w Ameryce 26 lutego. 1 stycznia odbędzie się NHL Winter Classic, który został przełożony z powodu lokautu. Dodatkowo obędzie się jeszcze pięć innych spotkań na otwartych stadionach w ramach NHL Stadium Series oraz Heritage Classic. Sezon zasadniczy zakończy się 13 kwietnia 2013 roku. Akinezja – bezruch, całkowite odrętwienie; stan pojawiający się w przypadku uszkodzeń układu pozapiramidowego, występuje m.in. u ludzi w chorobie Parkinsona oraz po przyjęciu neuroleptyków lub leków uspokajających. W stanie tym człowiek nie odczuwa ani bólu, ani strachu. Bywa on również spowodowany poważnym zagrożeniem, strachem, na przykład w sytuacji ataku drapieżnika.

  Jerzy Józef Łukasiewicz (ur. 1 kwietnia 1940 w Hołubli na Podlasiu) – absolwent AWF w Poznaniu, nauczyciel, założyciel biura podróży "Polish Travel Quo Vadis", współorganizator Związku Zawodowego Pilotów Turystycznych, współzałożyciel Warszawskiej Izby Turystyki, członek Rady Turystyki (przy premierze RP Jerzym Buzku), inicjator Porozumienia Regionalnych Izb Turystyki, w latach 1997-99 Przewodniczący Rady Krajowej Izb Turystyki w Polsce, założyciel Fundacji "Żyć z chorobą Parkinsona" (19 października 2004). W 1996 roku zdiagnozowano u niego Chorobę Parkinsona. Objaw Stellwaga – objaw chorobowy polegający na rzadkim mruganiu powiekami, pojawiający się w przypadkach nadczynności tarczycy, także w chorobie Parkinsona. Opisany przez austriackiego okulistę Carla Stellwaga von Cariona (1823-1904).

  Akineza - zespół objawów polegający na niewystępowaniu lub opóźnieniu ruchów anatomicznych. Ruchy stają się opóźnione i niesprawne. Skutkiem choroby jest także kamienna twarz oraz zaburzenia mowy i mikrografia. Jest charakterystyczną cechą choroby Parkinsona.

  Projekt: Polska – środowisko społeczne, skupiające ludzi o poglądach centrowych i liberalnych, działająca na obszarze Polski i poza jej granicami. Instytucjonalnym przejawem tego środowiska jest Fundacja Projekt: Polska i Stowarzyszenie Projekt: Polska oraz działające w ramach tych instytucji rozmaite inicjatywy.

  Hydralazyna (łac. Hydralazinum) – lek rozluźniający mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych, dzięki czemu wykazuje działanie hipotensyjne (obniża ciśnienie tętnicze krwi). Ostatnie badania wykazały jej neuroprotekcyjne działanie, ponieważ chroni przed niszczącym działaniem akroleiny wydzielanej przez uszkodzone neurony (po udarze mózgu, w chorobie Alzheimera, Parkinsona). Pallidotomia (ang. pallidotomy) – procedura neurochirurgicznego leczenia zaburzeń ruchu, stosowana m.in. w chorobie Parkinsona i dystoniach. Pierwszą pallidotomię wykonał Hirotaro Narabayashi.

  Entakapon (łac. Entacaponum) – inhibitor katecholo-O-metylotransferazy, stosowany w leczeniu skojarzonym choroby Parkinsona.

  Dodano: 27.03.2013. 17:17  


  Najnowsze