• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konflikt i pokój w zmieniającym się, międzynarodowym kontekście - szukanie możliwości i partnerów oraz sieciowanie w 7PR, Bruksela, Belgia

  26.05.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 6 - 7 lipca 2011 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się wydarzenie pt. "Konflikt i pokój w zmieniającym się, międzynarodowym kontekście - szukanie możliwości i partnerów oraz sieciowanie w 7PR".

  Konferencja poświęcona będzie tematom badań związanym ze społecznymi aspektami bezpieczeństwa w obrębie priorytetów "Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne" (SSH) oraz "Bezpieczeństwo" tematu "Współpraca" Siódmego Programu Ramowego UE (7PR). Jej celem jest także zgromadzenie zainteresowanej, międzynarodowej społeczności naukowej w celu promowania wspólnych, interdyscyplinarnych badań w tym obszarze.

  W pierwszym dniu konferencji uczestnicy otrzymają informacje z pierwszej ręki na temat kontekstu strategicznego, możliwości uzyskania dofinansowania i nadchodzących zaproszeń do składania wniosków. Sesja prognostyczna skoncentruje się na potrzebach wykraczających poza 7PR. Koordynatorzy projektów współfinansowanych przez UE podzielą się swoimi doświadczeniami oraz najnowszymi odkryciami.

  Drugiego dnia odbywać się będą równoległe sesje poświęcone aspektom społecznym badań nad bezpieczeństwem w ramach zbliżających się programów prac w 7PR. Następnie przewidziano giełdę kooperacyjną zgodną z tematami sesji równoległych, której celem będzie pomoc w zakładaniu konsorcjów projektowych w 7PR.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Bezpieczeństwo ludzkie (ang. human security), koncepcja wywodząca się z badań nad pokojem oraz z dorobku krytycznych studiów nad bezpieczeństwem. Istotą pojęcia jest nie tylko zagwarantowanie każdemu człowiekowi fizycznego „przetrwania”, ale też zapewnienie środków utrzymania i obrona jego godności. Jako przedmiot referencyjny bezpieczeństwa uznaje jednostki ludzkie i grupy społeczne.
  Badacze wyróżniają trzy koncepcje bezpieczeństwa ludzkiego:

  Bezpieczeństwo ekonomiczne – pojęcie odnoszące się do terminu bezpieczeństwo, zawężone jednak do ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa. Termin ten wiąże się z dyscypliną naukową, ekonomią, nauki o polityce oraz nauki o bezpieczeństwie i w zależności od poglądów badacza nadawana jest mu określona definicja. Kryterium podziału w tej materii jest rodzaj poglądu na dominującą w przestrzeni wizję modelu funkcjonowania gospodarki narodowej i społeczeństwa oraz rzeczywistości międzynarodowej, jaki reprezentuje dany badacz.

  Nauki o bezpieczeństwie – jedna z dyscyplin naukowych wchodzących w skład obszaru nauk społecznych i dziedziny nauk społecznych, utworzona uchwałą Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. 2011 nr 14 poz. 149).

  Nauki o bezpieczeństwie – jedna z dyscyplin naukowych wchodzących w skład obszaru nauk społecznych i dziedziny nauk społecznych, utworzona uchwałą Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. 2011 nr 14 poz. 149).

  Antropologia ekonomiczna – subdyscyplina antropologii społecznej i kulturowej,która zajmuje się badaniem tradycyjnych systemów ekonomicznych społeczności plemiennych i chłopskich oraz systemów współczesnych. Podstawą jest zwrócenie uwagi na fakt, że ekonomia jest znaczącą częścią kultury i społeczeństwa, a działania ekonomiczne mogą być zrozumiałe tylko w związku z powyższymi aspektami. Ekonomia nie jest wyizolowanym elementem życia społecznego, a celem antropologii ekonomicznej jest zbadanie na ile jest wytworem społecznym i kulturowym oraz poznanie determinantów zjawisk ekonomicznych, które odrzuca klasyczna ekonomia.

  Antropologia ekonomiczna – subdyscyplina antropologii społecznej i kulturowej,która zajmuje się badaniem tradycyjnych systemów ekonomicznych społeczności plemiennych i chłopskich oraz systemów współczesnych. Podstawą jest zwrócenie uwagi na fakt, że ekonomia jest znaczącą częścią kultury i społeczeństwa, a działania ekonomiczne mogą być zrozumiałe tylko w związku z powyższymi aspektami. Ekonomia nie jest wyizolowanym elementem życia społecznego, a celem antropologii ekonomicznej jest zbadanie na ile jest wytworem społecznym i kulturowym oraz poznanie determinantów zjawisk ekonomicznych, które odrzuca klasyczna ekonomia.

  Bezpieczeństwo międzynarodowe - pojęcie z zakresu teorii stosunków międzynarodowych charakteryzujące bezpieczeństwo całej zbiorowości państw oraz system międzynarodowy, w jakim państwa te występują. Termin ten używany jest również dla określenia zewnętrznych aspektów bezpieczeństwa narodowego. Na bezpieczeństwo międzynarodowe, oprócz sumy bezpieczeństwa pojedynczych państw, składają się też warunki, normy i mechanizmy międzynarodowe. Swym zakresem obejmuje ono także cele i wartości wspólne dla całego systemu międzynarodowego, tj. stabilność, pokój, równowagę i współpracę.

  Dodano: 26.05.2011. 16:17  


  Najnowsze