• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konkurs dla młodych wizjonerów informatyki

  03.03.2010. 16:19
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  10 tys. złotych czeka na laureata konkursu naukowego o Nagrodę im. Witolda Lipskiego. Do udziału w szóstej edycji konkursu mogą zgłaszać się informatycy poniżej 30. roku życia. Zgłoszenia można przesyłać do 19 kwietnia.

  O Nagrodę mogą ubiegać się pracownicy, doktoranci lub studenci krajowej szkoły wyższej, albo instytucji, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych w dziedzinie informatyki. Kandydaci nie powinni przekroczyć 30. roku życia (lub 32. roku życia w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych). Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca czerwca, a uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi jesienią.
  Zwycięzcę wybiorą profesorowie: Paweł Idziak, Jan Madey, Wiktor Marek, Zygmunt Mazur, Leszek Pacholski, Marcin Paprzycki, Andrzej Tarlecki (przewodniczący Rady Nagrody), Władysław M. Turski i Igor Walukiewicz.

  Podstawowym kryterium oceny i wyboru laureata nagrody będzie udokumentowany publikacjami dorobek naukowy kandydatów.

  "Kapituła premiuje aktywność młodych adeptów nauki w pracy badawczej oraz ich twórcze podejście do problemów informatycznych. Z każdym rokiem konkurs cieszy się coraz większą popularnością i renomą" - mówi prof. Andrzej Tarlecki, przewodniczący Rady Nagrody. Dodaje, że wśród laureatów są wybitni młodzi naukowcy z całego kraju, m.in. z Gdańska, Warszawy, Wrocławia.

  Informatycy, którzy chcą wziąć udział w konkursie do formularza zgłoszeniowego powinni dołączyć m.in. swoje CV, opis dotychczasowego przebiegu pracy naukowej, list rekomendacyjny samodzielnego pracownika naukowego prowadzącego badania w zakresie informatyki.

  Konkurs, który odbywa się corocznie od 2005 roku, organizują: Fundacja Rozwoju Informatyki, Polskie Stowarzyszenie dla Maszyn Liczących i Polskie Towarzystwo Informatyczne.

  Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz jego regulamin i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl/

  ***

  Patron nagrody dr hab. Witold Lipski był wybitnym polskim informatykiem. Zmarł przedwcześnie w wieku 35 lat. W ciągu dziesięciu lat, jakie minęły od dnia uzyskania stopnia doktora stworzył imponujący dorobek naukowy obejmujący trzy kierunki badawcze: kombinatorykę, teorię wyszukiwania informacji oraz geometrię obliczeniową. W każdej z dziedzin wprowadził nowe idee i uzyskał ważne do dziś wyniki, które przyniosły mu światowy rozgłos.

  Najbardziej znanym jego wynikiem była matematyczna teoria baz danych z niepełną informacją, której podstawy przedstawił w swojej rozprawie habilitacyjnej. Rozwinął ją później w wielu dalszych pracach. Spis publikacji naukowych Witolda Lipskiego w roku 1984 (rok przed śmiercią) obejmował około 60 pozycji. Wśród nich 30 prac zostało opublikowanych w zbiorach artykułów oraz w najpoważniejszych międzynarodowych czasopismach m.in. w "ACM Transactions of Database Systems", "Theoretical Computer Science", "Information Systems", "Journal of ACM", "Journal of Information and System Science".

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dodano: 03.03.2010. 16:19  


  Najnowsze