• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konkurs o Nagrodę Naukową im. prof. E. Mikulaszka

  14.04.2010. 18:38
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Polskie Towarzystwo Mikrobiologów po raz kolejny organizuje konkurs o Nagrodę Naukową im. prof. E. Mikulaszka. Prace można zgłaszać do 31 maja. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne.

  W konkursie mogą wziąć udział naukowcy do 35. roku życia - autorzy prac doświadczalnych z zakresu mikrobiologii, bakteriologii, immunologii, wirusologii i mykologii, które zostały opublikowane w okresie dwóch lat poprzedzających rok przyznania nagród.

  Zainteresowani powinni się zapoznać się z regulaminem, znajdującym się na stronach Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów i przesłać pracę do organizatorów.

  Na autorów najlepszych prac czekają nagrody: I stopnia - 2 tys. zł; II stopnia - 1,5 tys. zł i III stopnia - 1 tys. zł.

  Profesor dr hab. Edmund Mikulaszek, mikrobiolog i immunolog zapoczątkował w Polsce badania immunochemiczne. Kierował zakładem mikrobiologii na Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1945 - 1965. W tamtym czasie immunologia zaczynała wyodrębniać się z mikrobiologii.

  "Na początku nagrody wypłacane były z funduszu, który pozostawił po sobie i przeznaczył na ten właśnie cel profesor Mikulaszek. Teraz fundowane są przez PTM" - wyjaśnia dr n. med. Elżbieta Stefaniuk, sekretarz naukowy PTM.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce, Małgorzata Nowak

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Marek Gabriel Niemiałtowski (ur. 29 marca 1945, zm. 15 czerwca 2014 w Warszawie) – polski lekarz weterynarii, specjalista w zakresie immunologii i mikrobiologii, prof. dr hab. nauk weterynaryjnych, przewodniczący Komitetu Mikrobiologii Polskiej Akademii Nauk (PAN). Andrzej Sankowski (ur. 16 września 1940) – polski chirurg ogólny i chirurg plastyk, absolwent Akademii Medycznej w Warszawie i stypendysta PAN (pobyt w Pradze i praca z dziedziny immunologii pod kierunkiem kandydata do Nagrody Nobla – prof. M. Haska). Jako pierwszy w Polsce napisał pracę doktorską z immunologii tkankowej. I i II stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej zrobił pod kierunkiem prof. Łapińskiego. Dysertacja – pisemna praca naukowa (praca dyplomowa) pisana w celu uzyskania stopnia naukowego, zazwyczaj w formie rozprawy. W Polsce napisanie i przedstawienie do recenzji dysertacji jest warunkiem koniecznym otrzymania stopnia doktora.

  Konrad Malicki (ur. 25 kwietnia 1929 r., zm. 1 kwietnia 2011 r.) – polski lekarz weterynarii, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, specjalista mikrobiologii weterynaryjnej i wirusologii, wykładowca Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, twórca i wieloletni kierownik Zakładu Wirusologii na tymże wydziale. Redaktor prac naukowych. Prywatnie mąż profesor Elżbiety Malickiej. Pochowany 8 kwietnia 2011 r. na cmentarzu na Służewie przy ul. Renety. Włodzimierz Wojciech Ptak (ur. 2 listopada 1928 roku w Krakowie) – polski immunolog i mikrobiolog, doktor nauk medycznych, doktor habilitowany w zakresie immunologii, od 1976 profesor Instytutu Mikrobiologii Akademii Medycznej w Krakowie (obecnie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego), od 1986 członek Polskiej Akademii Nauk, od 1989 Polskiej Akademii Umiejętności. Jeden z najczęściej cytowanych naukowców polskich w dziedzinie biomedycyny. Wnuk Franciszka Ptaka, posła na galicyjski Sejm Krajowy.

  Nagroda im. Tadeusza Kotarbińskiego – nagroda przyznawana przez Wydział I (Nauk Społecznych) Polskiej Akademii Nauk za najlepszą publikację filozoficzną w okresie dwóch lat poprzedzających przyznanie nagrody. Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza - nagroda przyznawana przez Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia naukowe. Nagrodę, ustanowioną w 1987 roku, początkowo przyznawano jednej osobie rocznie. Od 2001 wprowadzono podział na nagrodę w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych oraz w kategorii nauk humanistycznych. Pomysłodawcami nagrody byli prezydent miasta Kazimierz Rynkowski oraz prof. Robert Szewalski. Uroczystość wręczenia Nagrody odbywa się rokrocznie 28 stycznia w rocznicę urodzin Jana Heweliusza

  Trebbia – europejska nagroda przekazywana rokrocznie wybranym europejskim artystom, przedsiębiorcom, i mecenasom kultury. Nagrody Trebbia przyznawane są przez Międzynarodowy Komitet Nominacyjny w dwóch kategoriach: za wspieranie sztuki oraz za działalność twórczą. Nagroda została ustanowiona w 2000 roku. Co roku w marcu w Pradze odbywa się benefisowa gala, podczas której przekazywane są Europejskie Nagrody Trebbia dla twórców i mecenasów kultury. Trebbia obecnie ma 44 laureatów z 13 państw świata, a na cele dobroczynne jako dotąd przeznaczyła ok. 7 000 000 czeskich koron. Nagroda im. Profesora Hugona Steinhausa - nagroda naukowa przyznawana corocznie od 1995 przez Polską Fundację Upowszechniania Nauki i Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk za upowszechnianie i popularyzację nauki. Celem nagrody jest nagradzanie najlepszych popularyzatorów nauki a także przekonanie społeczeństwa, że nauka jest ważna i potrzebna a jej zagadnienia mogą być w sposób przystępny i fascynujący przedstawiane osobom niemającym profesjonalnego przygotowania.

  Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska im. Tadeusza Mazowieckiego − nagroda przyznawana od 1998 roku w kategoriach prasa, radio i telewizja za najlepsze prace dziennikarskie, które w obiektywny i rzetelny sposób informują o kraju sąsiada i które zostały opublikowane – ukazały się drukiem, zostały wyemitowane bądź udostępnione w Internecie – między 1 stycznia a 31 grudnia roku poprzedzającego wręczenie nagrody. Nagrodzone zostaną prace w kategoriach prasa, radio, telewizja. Laureaci otrzymają trzy równorzędne nagrody w wysokości 5 000 euro.

  Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - jednostka dydaktyczno-naukowa Wydziału Filologicznego UMK w Toruniu. Powstała w 1945 roku, ale w 1952 zamknięto ją z powodów politycznych. Reaktywowana została w roku 1986, pod kierownictwem prof. Aleksandra Szwedka, a pierwsi absolwenci ukończyli studia w 1992 r. Katedra prowadzi studia stacjonarne I i II stopnia i niestacjonarne II stopnia. Obecnie jej kierownikiem jest prof. dr hab. Mirosława Buchholtz.

  Janusz Roszko (ur. 4 listopada 1932 we Lwowie, zm. 1995 w Krakowie) - polski reporter, współtwórca Kroniki Krakowskiej, pisarz, entuzjasta archeologii. Studia ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1954 roku na wydziale historyczno-filologicznym. Był reporterem "Dziennika Polskiego" oraz członkiem redakcji "Życia literackiego". Za twórczość reportażową Janusz Roszko otrzymał dwukrotnie nagrodę im. Juliana Bruna: w roku 1957 (II stopnia) oraz w roku 1962 (I stopnia). Był laureatem licznych nagród w konkursach literackich i dziennikarskich. M.in. zdobył II nagrodę w powojennym turnieju reporterów pn. "Opisanie Łodzi" w 1961 roku, II nagrodę w konkursie "Polityki" na reportaż o Polsce B oraz pierwsze miejsce w konkursie literackim XX-lecia PRL za reportaż pt. "Bez korony". Był laureatem nagrody im. B. Prusa I stopnia. W latach 50. zainteresował się archeologią podróżując po zapomnianych polskich grodziskach. Okres tworzenia się państwowości polskiej zainteresował go do tego stopnia, że napisał na ten temat liczne książki historyczne: "Pogański książę silny wielce", "Kolebka Siemowita", "Ostatni rycerz Europy", "Awanturnik nieśmiertelny". Opublikowano także jego liczne reportaże: Bez korony, Palenie Judaszów, Trzynaście portretów, Romantyka małych portów; oraz opowieści biograficzne: Opowieść o Beniowskim, Westerplatte broni się jeszcze, a także opowieści biograficzne o K. Pułaskim, K. Pruszyńskim. Gra Roku – nagroda corocznie przyznawana przez Kapitułę Konkursu dla najlepszej w Polsce gry planszowej. Pierwotnie w latach 1985 -1993 nagroda była przyzwana przez magazyn "Świat Młodych". Ponownie pomysł przyznawania nagrody narodził się z końcem 2004 roku na forum dyskusyjnym portalu tematycznego Gry-Planszowe.pl. Tytuł Gra Roku jest przyznawany przez kapitułę konkursową najlepszej w Polsce grze planszowej, karcianej lub towarzyskiej skierowanej do młodzieży i dorosłych i wydanej w roku poprzedzającym rok, w którym przyznawana jest Nagroda. Celem przyznawania Nagrody jest popularyzacja gier planszowych w Polsce oraz promocja najlepszych tytułów wydanych w kraju.

  Venla - fińska nagroda telewizyjna, przyznawana w jedenastu kategoriach od 1983 roku do 2010 roku. Wyspecjalizowane gremium przyznawało nagrody w jedenastu kategoriach. Jedynie zdobywca specjalnej, nagrodu publiczności był wyłaniany przez telewidzów. Dodatkowo przyznawano okazjonalnie nagrody specjalne. Nagrody były wręczone w styczniu na gali, która była organizowana na przemian w każdym z kanałów. Trzy największe fińskie stacje telewizyjne, które brały udział w konkursie to: YLE, MTV3, Nelonen. W 2010 roku nagroda została zastąpiona nową nagrodą o nazwie Kultainen Venla (złota Venla). Harcerska Nagroda Literacka – polska nagroda literacka, organizowana i przyznawana przez Główną Kwaterę ZHP od 1970 do 1991 roku. Nagroda była przeznaczona dla polskich autorów publikacji literatury dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat, korespondujących z założeniami wychowawczymi ZHP, wydanymi od 1 stycznia w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody, dotąd nienagradzanych. Nagrodę otrzymywały także instytucje wydawnicze. Propozycje zgłaszane przez wydawnictwa, redakcje oraz inne instytucje kulturalne wybierało jury powołane przez Główną Kwaterę ZHP.
  W 1982 roku wprowadzono nagrodę przyznawaną przez dzieci i młodzież, laureat był wyłaniany drogą plebiscytu w prasie dziecięco-młodzieżowej.
  W 1988 roku jury powołało Honorową Listę im. Aleksandra Kamińskiego.

  Henryk Makower (ur. 10 lutego 1904 w Kaliszu, zm. 11 marca 1964 we Wrocławiu) – polski lekarz i badacz żydowskiego pochodzenia, profesor mikrobiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, kierownik Zakładu Wirusologii Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej. Nagrody Ig Nobla (inaczej Antynobel) – humorystyczne odpowiedniki Nagród Nobla za prace naukowe, które najpierw śmieszą, a potem skłaniają do myślenia oraz odkrycia, które nie mogą lub nie powinny być powtarzane, przyznawane przez czasopismo Annals of Improbable Research, kierowane przez Marca Abrahamsa w Cambridge (Massachusetts). Ideą tych nagród jest popularyzowanie nauki i pokazanie zabawnych aspektów pracy naukowca. Nagradzane prace mają najczęściej faktyczną wartość naukową i ich zabawność jest jedynie dodatkowym atutem. W 2013 roku nagroda miała wymiar finansowy – 10 bilionów dolarów Zimbabwe, czyli około 4 dolarów amerykańskich.

  Dodano: 14.04.2010. 18:38  


  Najnowsze