• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konkurs Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki

  29.03.2010. 22:46
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Konkurs na prace z dziedziny nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych ogłosiła Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN). Projekty powinny być przygotowane i zrealizowane wspólnie przez studentów i naukowców z Polski i Niemiec. W konkursie mogą brać udział szkoły wyższe, pozauczelniane jednostki naukowe i inne instytucje naukowe z obu państw. Szkice projektów można składać do 12 kwietnia.

  Procesy europeizacji, transfer kultury i wiedzy, wielojęzyczność oraz zmiana norm i wartości - to cztery priorytety tematyczne, jakie wyznaczyła PNFN dla składanych wniosków.

  Fundacja wspiera projekty i zamierzenia w dziedzinie nauki i badań naukowych, które przyczyniają się do porozumienia między narodami, a tym samym do integracji europejskiej.Takimi projektami mogą być np. szkoły wielojęzyczne, imprezy naukowe promujące pozytywne relacje polsko-niemieckie, badania empiryczne na rzecz eliminowania uprzedzeń.

  Koszt projektów finansowanych przez PNFN może wynosić nawet 100 tys. euro rocznie.

  Dotychczas PNFN wsparła 34 polsko-niemieckie projekty naukowe za ponad 2 mln euro. Wśród nich są zarówno projekty badawcze, imprezy naukowe, jak i kierunki studiów oraz programy stypendialne.

  Ostateczne decyzje o przyznaniu dotacji zostaną podjęte pod koniec lipca tego roku. Projekty, które otrzymają dotację, będą się mogły rozpocząć we wrześniu.

  Fundacja przygotowuje już kolejny konkurs, który ma się rozpocząć w czerwcu. Ostateczne decyzje o przyznaniu dotacji w tym konkursie zostaną wówczas ogłoszone w styczniu 2011 r.

  Informacje na temat przygotowania wniosków i formularze są dostępne w obu językach na stronach internetowych Fundacji: www.pnfn.pl i www.dpws.de

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa Copernicus (Copernicus Award) - nagroda naukowa przyznawana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft osobom, które mogą wykazać się wybitnym dorobkiem naukowym, wynikającym ze współpracy polsko-niemieckiej. Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Sopocie. Celem STN jest zapoczątkowywanie, organizowanie i popieranie badań naukowych bez względu na dziedzinę, upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Obecnie składa się z trzech sekcji: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Ścisłych. Moon Zoo – jeden z ogólnodostępnych internetowych projektów astronomicznych, zapoczątkowanych projektem Galaxy Zoo. Z tego projektu wywodzi się zakrojona na szeroką skalę inicjatywa nazwana "Zooniverse", do której należą również takie zoo-projekty jak: Galaxy Zoo Mergers, Galaxy Zoo Supernovae, Solar Stormwatch, Galaxy Zoo Hubble i inne. Celem "Zooniverse" jest stworzenie miejsca dla całego pakietu projektów, które pozwolą każdemu, kto ma dostęp do internetu, przyczynić się do rozwoju nauki. Wszystkie z nich wykorzystują możliwości internetu poprzez udział internautów w badaniach naukowych, wspierających projekty badawcze opracowane przez astronomów, a które wymagają udziału dużej liczby uczestników. Są to badania, które wymagają szczególnie inteligencji oraz spostrzegawczości człowieka (wykorzystanie komputerów nie daje w tych badaniach oczekiwanych rezultatów).

  Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN; niem. Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit) wspiera dobre relacje między Polakami i Niemcami. Przez 20 lat istnienia FWPN dofinansowała ponad 10 tysięcy bilateralnych projektów i współtworzyła tym samym fundamenty porozumienia polsko-niemieckiego. Zooniverse – serwis internetowy grupujący obywatelskie projekty naukowe należący do organizacji Citizen Science Alliance. Pierwszym z nich był Galaxy Zoo uruchomiony w lipcu 2007. Po jego sukcesie rozpoczęto planowanie i uruchamianie kolejnych projektów dzięki którym każdy internauta może brać udział w badaniach naukowych.

  Fundacja Alfreda P. Sloana (ang. The Alfred P. Sloan Foundation) – fundacja finansująca głównie badania i kształcenie naukowe, techniczne, ekonomiczne oraz dotyczące jakości życia w USA. Jeden z jej programów nosi nazwę Powszechny dostęp do utrwalonej wiedzy i wspiera wolny dostęp do ludzkiej wiedzy. Klub Stypendystów Zagranicznych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest stowarzyszeniem naukowym skupiającym laureatów stypendium FNP typu post-doc (obecnie program KOLUMB) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

  Jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk – sieć placówek naukowych oraz instytucji wspomagających ich funkcjonowanie, prowadzonych i nadzorowanych przez Polską Akademię Nauk. Podstawową formą placówki naukowej PAN jest instytut badawczy. Oprócz tej formy działalności funkcjonują również centra naukowe, zakłady naukowe, biblioteki oraz placówki doświadczalne. Zasadniczo jednostki naukowe podlegają Wydziałom Akademii. Istnieje również kilka jednostek pozawydziałowych, podległych bezpośrednio Prezydium Akademii. Fundacja Ottenbreit – organizacja pozarządowa non-profit założona w 2010 roku przez przedstawicieli rodziny Ottenbreit. Fundacja założona została pod nazwą Fundacja Na Rzecz Kultury Ottenbreit i realizowała cele z zakresu promocji kultury i młodych artystów. W 2012 roku fundacja rozszerzyła działalność i zmieniła nazwę. Obecnie fundacja realizuje zadania z zakresu kultury, nauki i spraw społecznych.

  Nagroda im. Grzegorza Białkowskiego – nagroda przyznawana za najwybitniejsze prace doktorskie w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, astronomii i chemii, obronione w poprzedzających trzech latach kalendarzowych. Przyznawana jest wspólnie przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej od 1995. Dziedzinę uwzględnianą w konkursie w danym roku oraz termin nadsyłania prac określają corocznie organizatorzy. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbywa się w końcu roku kalendarzowego.

  Nagroda im. Profesora Hugona Steinhausa - nagroda naukowa przyznawana corocznie od 1995 przez Polską Fundację Upowszechniania Nauki i Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk za upowszechnianie i popularyzację nauki. Celem nagrody jest nagradzanie najlepszych popularyzatorów nauki a także przekonanie społeczeństwa, że nauka jest ważna i potrzebna a jej zagadnienia mogą być w sposób przystępny i fascynujący przedstawiane osobom niemającym profesjonalnego przygotowania.

  Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” (FPNP; niem. Stiftung „Polnisch-Deutsche Aussöhnung”) – fundacja powstała w 1991 w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy rządem Polski i Niemiec. Jest organizacją non-profit, działa na rzecz ofiar prześladowań nazistowskich i polsko-niemieckiego dialogu. Prowadzi działalność społeczną, humanitarną i edukacyjną. COPUS Komitet Publicznego Zrozumienia Nauki został założony w 1985 roku przez Brytyjskie Stowarzyszenie Nauki, Instytut Królewski oraz Towarzystwo Królewskie. Jego celem było tłumaczenie postępów naukowych i uczynienie ich bardziej dostępnymi dla nie-naukowców. Odegrał rolę w rozwoju Publicznego Zrozumienia Nauki. System dotacji COPUS został utworzony w 1987 roku, a ostatnia tura darowizn nastąpiła w 2003 roku.System został sfinansowany przez Biuro Nauki i Technologii oraz Towarzystwo naukowe. 25 dotacji wartych razem ponad 750 000 funtów zostało przyznanych w 2003 roku. W 2000 została utworzona nowa rada COPUS, by prowadzić współpracę naukową obejmującą całą Wielką Brytanię. Według raportu zleconego przez Towarzystwo Nauki i Technologii w 2002 roku Rada COPUS została odwołana.

  Nagroda na rzecz Nauki Polskiej – polska nagroda naukowa przyznawana od marca 1992 przez Radę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w następujących dziedzinach: Kreator-Projekty – ogólnopolski kwartalnik branżowy rynku gotowych projektów domów (do końca 2008 dwumiesięcznik), wydawany przez KRN media sp. z o.o. Na rynku czasopismo obecne jest od roku 1999; najpierw pod nazwą "Projekty – Domy i Wnętrza". Nazwa "Kreator-Projekty" została przyjęta począwszy od pierwszego numeru w roku 2004.

  Dodano: 29.03.2010. 22:46  


  Najnowsze