• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konkursy w ramach Akademii Techniki dla gimnazjalistów i nauczycieli

  15.04.2010. 12:20
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Stworzenie krótkiego utworu literackiego i opracowanie ciekawego scenariusza lekcji techniki - takie zadania czekają uczestników konkursów "Ja - kreator przyszłości" oraz "Ucz i inspiruj". W konkursach - organizowanych w ramach Akademii Techniki - mogą wziąć udział gimnazjaliści i ich nauczyciele. Na zwycięzców obu konkursów czekają m.in. netbooki, aparaty, telefony. Szkoły laureatów otrzymają telewizory LCD.


  Konkursy organizuje Centrum Nauki Kopernik i firma Samsung - pomysłodawcy Akademii Techniki.

  Gimnazjaliści z całej Polski mają szansę wykazać się kreatywnością i talentem twórczym w konkursie literackim pt. "Ja - kreator przyszłości".

  "Każdy młody człowiek może zgłosić się do konkursu i samodzielnie, bądź w grupie przyjaciół, napisać wiersz, opowiadanie lub też tekst piosenki na temat własnej wizji technologii przyszłości" - informują organizatorzy. W swoich propozycjach gimnazjaliści powinni opowiedzieć jak - ich zdaniem - będzie wyglądał świat przyszłości i jakie znaczenie będą odgrywały w nim nowoczesne technologie.

  W konkursie "Ucz i inspiruj" - który wyłoni najciekawszy scenariusz lekcji - mogą wziąć udział nauczyciele. Przygotowany scenariusz lekcji powinien umożliwiać wykorzystanie sprzętów używanych codziennie w domu lub w szkole. Lekcja powinna przy tym angażować uczniów i zachęcać ich do samodzielnego pogłębiania wiedzy.

  Organizatorzy konkursu chcą zachęcić pedagogów do stworzenia zajęć odbiegających od rutynowych lekcji. "Zadaniem nauczycieli będzie zabranie swoich młodych podopiecznych w niezapomnianą podróż po krainie nowoczesnych technologii. Zwyczajną lekcję mają zastąpić fascynujące zajęcia, w czasie których młodzież będzie chłonąć przekazywaną im wiedzę" - wyjaśniają.

  Zgłoszenia do obu konkursów należy przesyłać na adres: konkurs@akademiatechniki.pl do 1 czerwca.

  Szczegółowe informacje na temat konkursów są dostępne na stronie: www.akademiatechniki.pl.

  Nazwiska laureatów poznamy do końca czerwca - zostaną opublikowane na stronie internetowej Akademii Techniki.

  ***

  Program edukacyjny Akademia Techniki rozpoczął się na początku marca w całej Polsce. Animatorzy Akademii odwiedzają gimnazjalistów z całej Polski, aby dzielić się z młodzieżą swoją wiedzą na temat najnowszych technologii. Niecodzienne, 90-minutowe lekcje techniki prezentują zastosowanie nowoczesnych technologii w mikrofalówce i telewizorze LED.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Polskie Towarzystwo Historii Techniki – stowarzyszenie, którego celem jest pogłębienie, utrwalanie i upowszechnianie wiedzy w dziedzinie historii techniki, przemysłu oraz nauk technicznych i działania na rzecz ochrony zabytków techniki, w tym wspieranie muzealnictwa technicznego. Polski Komitet Narodowy ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Historii i Filozofii Nauki/Oddział Historii Nauki i Techniki - ciało kolegialne, wybierane na czteroletnią kadencję w tajnych wyborach, spośród pracowników nauki posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. W praktyce skład osobowy Polskiego Komitetu Narodowego pokrywa się ze składem Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk. Praca domowa – jedna z form organizacji procesu kształcenia, szeroko stosowana zarówno w lekcji problemowej, jak i lekcji podającej. Polega na wykonywaniu w domu zajęć, które zleca uczniowi nauczyciel w toku trwającej lekcji.

  Lekcja utrwalająca (doskonaląca) – typ lekcji służący utrwaleniu wiadomości, umiejętności i nawyków oraz sprawności motorycznej (w lekcji WF). Eugeniusz Olszewski (ur. 1911, zm. 1 czerwca 1994) - polski profesor, inżynier i historyk techniki. Twórca pierwszej w Polsce Katedry Historii Techniki.

  Metody i techniki heurystyczne – ogół sposobów i reguł postępowania służących podejmowaniu najwłaściwszych decyzji w skomplikowanych sytuacjach, wymagających analizy dostępnych informacji, a także przewidzenia zjawisk przyszłych; oparte na twórczym myśleniu i kombinacjach logicznych. Technika zabezpieczenia mienia - to dziedzina techniki, która wykorzystuje osiągnięcia wielu dziedzin nauki i techniki do ochrony mienia, życia i zdrowia lub informacji. Podstawowymi grupami, jakie można wyodrębnić w szeroko pojmowanej dziedzinie technik zabezpieczenia mienia, są:

  Planetarium w Muzeum Techniki w Warszawie – znajduje się w Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki. Prezentuje prelekcje astronomiczne. Posiada specjalną aparaturę, za pomocą której na wewnętrznej kopule są odtwarzane obrazy nieba widocznego z północnej półkuli Ziemi. Można zobaczyć, jak niebo wygląda o danej porze dnia i roku. Irena Stasiewicz-Jasiukowa (ur. 11 lutego 1931 w Lidzie (obecnie Białoruś), zm. 21 marca 2011 w Warszawie) - historyk nauki i kultury, profesor w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych), redaktor naczelna „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki” (w l. 1975-1987), wieloletnia przewodnicząca Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, znawczyni i miłośniczka Kresów, kolekcjonerka pisanek, twórczyni Muzeum Pisanki w Ciechanowcu.

  Lekcja podająca, prekursorem której jest Jan Fryderyk Herbart, opiera się na założeniu, iż najlepszym sposobem nauczania jest bezpośredni przekaz wiedzy uczniom w formie gotowej do zapamiętywania. Formą jej realizacji jest dyktowanie treści dydaktycznych i egzekwowanie ich odtworzenia na sprawdzianie. Ten typ lekcji posiada szereg zalet, takich jak: otrzymywanie gotowego materiału naukowego bez konieczności szukania go w książkach, treść jest jasna i zwięzła, wszelkie zawiłości teorii są od razu wyjaśniane. Podstawową wadą jest natomiast niska aktywność uczniów i znudzenie pasywną formą pracy na lekcji przez sporządzanie długich notatek.

  Kalejdoskop Techniki – (pierwotnie wydawany pod tytułem "Horyzonty Techniki dla Dzieci"), założony w 1957 miesięcznik popularnotechniczny dla dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat, wydawany przez Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych NOT-SIGMA, z charakterystyczną żartobliwą szatą graficzną Włodzimierza Wajnerta. Czasopismo miało format B5 i nakład 120 tys. egzemplarzy (w 1984). Część artykułów była przeznaczona dla młodych konstruktorów i eksperymentatorów, w założeniu przyszłych inżynierów albo naukowców. Ostatni numer ukazał się w grudniu 1990 roku.

  Atlas Copco – szwedzka firma założona w 1873, której działalność obejmuje sprzedaż, wynajem i serwis urządzeń z zakresu techniki sprężonego powietrza, techniki górnictwa i budownictwa oraz techniki przemysłowej. Tadeusz Burczyński (ur. 25 maja 1949) – polski inżynier mechanik, profesor nauk technicznych, wykładowca akademicki Politechniki Śląskiej i Politechniki Krakowskiej, dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk.

  Komitet Historii Nauki i Techniki PAN powstał w maju 1952 jako element organizacji Wydziału I Polskiej Akademii Nauk. W czasie kilkudziesięcioletniej historii zmieniała się nazwa, struktura i funkcje Komitetu. Początkowo był to Komitet Historii Nauki Polskiej, liczący zaledwie osiem osób, reprezentujących nauki społeczne. Pierwszym przewodniczącym został prof. Bogusław Leśnodorski. Nieco ponad rok później posiadał już 5 sekcji (Historii Nauk Społecznych; Historii Nauk Przyrodniczych; Historii Nauk Technicznych i Techniki; Podsekcję Historii Nauk Medycznych; Podsekcję Historii Urbanistyki i Architektury), stanowił organizację międzywydziałową, usytuowaną przy Prezydium PAN i skupiał przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. W 1956, podczas VIII Międzynarodowego Kongresu Historii Nauki (FlorencjaMediolan), Komitet Historii Nauki PAN został członkiem Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki/Oddział Historii Nauki i Techniki (International Union of History and Philosophy of Science/Division of History of Science and Technology). Muzeum Historii AGH i Techniki – uczelniane muzeum działające od roku 1960 w ramach powstałej trzy lata wcześniej jednostki "Ośrodek Historii Techniki z Muzeum AGH". Eksponaty muzealne pogrupowane są w cztery działy:

  Muzeum Techniki i Przemysłu NOT – muzeum historii techniki działające w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki przy placu Defilad 1. Do stycznia 2014 r. nosiło nazwę Muzeum Techniki NOT. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" - jeden z komitetów problemowych Polskiej Akademii Nauk. Zadaniem Komitetu jest inspirowanie i koordynowanie studiów nad przyszłością - ze szczególnym uwzględnieniem możliwych kierunków rozwoju Polski takich jak: rozpoznanie ewolucji potrzeb społecznych, celów rozwoju gospodarki narodowej, przyszłej struktury społecznej i gospodarczej, sposobów życia i warunków rozwoju, kierunków postępu technicznego, nowych technologii. Oprócz tego Komitet zajmuje się opracowywaniem wielowariantowych i interdyscyplinarnych scenariuszy rozwoju oraz współpracą z zagranicznymi ośrodkami badań nad przyszłością.

  Dodano: 15.04.2010. 12:20  


  Najnowsze