• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kopernik i Centrum Myśli Jana Pawła II organizują cykl wyjątkowych debat

  29.11.2010. 00:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Debatą "Nauka w ryzach kultury" Centrum Nauki Kopernik i Centrum Myśli Jana Pawła II zainaugurują 1 grudnia projekt "Uwolnij myślenie", czyli cykl spotkań humanistów z przyrodnikami.

  Jak czytamy na stronie internetowej projektu, niespotykana dotychczas specjalizacja nauk przyrodniczych stwarza rosnącą przepaść komunikacyjną nie tylko między naukami przyrodniczymi i humanistycznymi, ale także między poszczególnymi dziedzinami nauk szczegółowych. W rezultacie nauka w ogóle pozostaje w pewnej izolacji od społeczeństwa.

  "Misją organizatorów jest zainicjowanie dialogu społecznego na ten temat. Pragniemy umożliwić wymianę poglądów i przyczynić się do porozumienia - wspólnie odkrywać horyzonty prawdy. Liczymy, że nasz inicjatywa pozwoli pokonać podziały" - piszą organizatorzy na stronie internetowej projektu.

  Choć projekt jest skierowany przede wszystkim do środowiska akademickiego - naukowców przyrodników i humanistów, to udział w debacie może wziąć każdy. Spotkania są otwarte dla publiczności i bezpłatne. Będą odbywały się co dwa miesiące do czerwca 2011 roku w siedzibie Centrum Nauki Kopernik.

  W grudniowej debacie wezmą udział: prof. Maria Poprzęcka z Instytutu Historii Sztuki UW, prof. Krzysztof Meissner z Instytutu Fizyki Teoretycznej UW i prof. Jerzy Vetulani reprezentujący Instytut Farmakologii PAN, który będzie pełnił rolę moderatora dyskusji.

  "Nauka i kultura są tworami mózgu. () Czasami jednak dochodzi do kontrowersji między nauką a kulturą, a dzieje się to wówczas, gdy odkrycia naukowe wskazują na błędność przekonań, leżących u podstaw aktualnych norm kulturowych" - pisze prof. Jerzy Vetulani w zapowiadającym debatę tekście "Oliwa do ognia dyskusji".

  "Nie ulega jednak wątpliwości, że rozwój nauki jest hamowany przez kulturę, obecnie głównie przez bioetykę, a świadkiem tego są liczne moratoria na prowadzenie badań naukowych (np. nad klonowaniem człowieka) i ograniczania badań na zwierzętach" - kontynuuje naukowiec.

  Dodaje, że w relacjach między nauką a kulturą problemem może być również język. "Kulturą zajmują się humaniści, których aksjomaty, metodologia, a także zaangażowanie emocjonalne w rozważane problemy są często całkowicie obce naukowcom. Istotą postępu w rozumieniu świata - ku czemu zmierza i nauka, i kultura - jest szukanie wspólnego języka i rezygnacja tak z absolutyzmu naukowego, jaki uprawianego przez humanistów absolutyzmu ideologicznego" - zaznacza prof. Vetulani.

  Szczegółowe informacje na temat projektu i kolejnych debat będą pojawiały się na stronie: www.uwolnijmyslenie.pl

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Światopogląd – względnie stały zespół sądów (często wartościujących), przekonań i opinii na temat otaczającego świata czerpanych z rozmaitych dziedzin kultury, głównie z nauki, sztuki, religii i filozofii. Bydgoski Festiwal Nauki - coroczna impreza popularyzująca naukę, kulturę i sztukę oraz promująca osiągnięcia naukowe i techniczne wśród mieszkańców Bydgoszczy i regionu kujawsko-pomorskiego. Nauka – autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania wyników naukowych dociekań. Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań w celu weryfikacji ich wyników prowadzi do powstania wiedzy naukowej. Zarówno ta wiedza jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako nauka.

  Kultura symboliczna (zwana również kulturą duchową) – sfera kultury stojąca w opozycji do kultury materialnej. Często w naukach społecznych pojęcie kultury jest zawężane do kultury symbolicznej, zaś pojęcie cywilizacji (zwanej też kulturą techniczno-użytkową) wiązane jest z kulturą materialną. W jej skład wchodzą takie dziedziny jak: język, obyczaj, sztuka, magia, religia, filozofia, nauka, prawo i inne. Doctor honoris causa (z łac. [doktor] dla zaszczytu) – akademicki tytuł honorowy nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Nie wymaga posiadania formalnego wykształcenia, ale nadawany jest zazwyczaj osobom o wysokim statusie społecznym lub naukowym.

  Historia nauki – dziedzina wiedzy opisująca tworzenie się i rozwój wyspecjalizowanych nauk szczegółowych badających przebieg procesów przyrodniczych i społecznych. Jest to stosunkowo młoda dyscyplina uniwersytecka, trudna w uprawianiu na skutek konieczności łączenia dwu rodzajów kompetencji - orientacji w danej dziedzinie naukowej i umiejętności historyka. Trudność w opisie historii rozwoju nauki zaczyna się w momencie określenia jej przedmiotu. Nie istnieje bowiem nauka w ogóle, ale wyspecjalizowane dziedziny wiedzy, które wyodrębniły się z ogólnego tła religijno-filozoficznego, w różnym czasie, w różnych kręgach cywilizacyjnych, w różnych celach i wykształciły różnorodne, niesprowadzalne do wspólnego mianownika metody. Nagroda im. Profesora Hugona Steinhausa - nagroda naukowa przyznawana corocznie od 1995 przez Polską Fundację Upowszechniania Nauki i Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk za upowszechnianie i popularyzację nauki. Celem nagrody jest nagradzanie najlepszych popularyzatorów nauki a także przekonanie społeczeństwa, że nauka jest ważna i potrzebna a jej zagadnienia mogą być w sposób przystępny i fascynujący przedstawiane osobom niemającym profesjonalnego przygotowania.

  Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie – instytucja nauki i kultury, powstała 1856 roku. Izba Ekspertów (bułg. Камара на експертите) - bułgarska centrowa liberalna partia polityczna utworzona na początku 2003. Partia skupia ludzi reprezentujących różne dziedziny nauki, kultury i ekonomii. Przewodniczącą partii jest Rosica Złatanowa.

  Centrum nauki (oboczne nazwy: muzeum edukacyjne lub muzeum nauki) – instytucja promująca nowoczesną komunikację naukową. Jej celem jest m.in. rozbudzanie zainteresowania nauką w społeczeństwie, inicjowanie debaty na związane z nauka tematy, wspomaganie samodzielnego uczenia się oraz wspieranie systemu szkolnictwa.

  Dodano: 29.11.2010. 00:47  


  Najnowsze