• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Koszalin/ W IPN otwarto wystawę ,,Oczy i uszy bezpieki

  05.09.2011. 00:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Do końca września w delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Koszalinie (Zachodniopomorskie) prezentowana będzie wystawa ,,Oczy i uszy bezpieki", na której m.in. prezentowany jest sprzęt szpiegowski Służby Bezpieczeństwa.


  Ekspozycja została otwarta 2 września. Jej autorami są pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Katowicach (Śląskie): Robert Ciupa i Ewelina Małachowska. Prezentowane eksponaty i materiały pochodzą z archiwów IPN, Komendy Głównej Policji, Muzeum Fotografii w Krakowie, Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach i prywatnych zbiorów Wojciecha Bogaczyka.

  Wystawa składa się z 34 plansz, na których przedstawiono pochodzące z lat 1956 - 1989 instrukcje dla funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, dotyczące stosowania różnego rodzaju metod inwigilacji (zakładanie podsłuchu, śledzenie osób, robienia im zdjęć ukrytymi aparatami) oraz efekty pracy wywiadowców w postaci wykonanych przez fotografii.

  Na wystawie prezentowane są też techniczne środki wykorzystywane do inwigilacji, m.in. aparaty fotograficzne i małe szpiegowskie magnetofony. 

  PAP - Nauka w Polsce

  sibi/ abe/bsz  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Jerzy Stachowicz (ur. 12 sierpnia 1956 w Krakowie) – oficer Służby Bezpieczeństwa następnie Urzędu Ochrony Państwa oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ekspert sejmowej komisji śledczej do spraw nacisków. Biuro Studiów Służby Bezpieczeństwa PRL – jednostka organizacyjna MSW, która funkcjonowała w latach 1982-1989. Jej zadaniem było "wypracowanie strategii, taktyki, form i metod działania oraz koordynacja działań" MSW w stosunku do polskiej opozycji demokratycznej. W Biurze Studiów Służby Bezpieczeństwa pracowało, w zależności od okresu, od 80 do 100 funkcjonariuszy, którzy wcześniej wyróżnili się osiągnięciami w pracy operacyjnej. Budynek Muzeum Historii Fotografii w Krakowie – wpisana do rejestru zabytków w 1996 roku niewielka willa przy ul. Józefitów 16, w której mieści się Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego, gromadzące eksponaty z dziedziny fotografii, jej historii i techniki oraz sztuki fotograficznej. Muzeum założone zostało 31 grudnia 1986 roku.

  Znaki bezpieczeństwa – zestaw symboli dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny stosowany w miejscach użyteczności publicznej i w zakładach pracy. Wzory i zasady stosowania znaków bezpieczeństwa regulują normy krajowe i międzynarodowe, w Polsce odpowiednie Polskie Normy wprowadzone w latach 90. oparte m.in. na międzynarodowych normach ISO. Salon – czasowa wystawa, prezentowana publicznie, przedstawiająca dorobek współczesnych artystów. Salony organizowane są cyklicznie, przeważnie przez instytucje.

  Wystawa "Venus" w Krakowie – wystawa fotograficzna aktu i portretu kobiecego organizowana od roku 1970 przez Krakowskie Towarzystwo Fotograficzne. Ostatnia wystawa odbyła się w 1991 w galerii "Pod Krzywym Dębem" przy ul. Karmelickiej 55. Muzeum Fotografii im. Władysława Bogackiego – nieistniejące już muzeum w Krakowie prowadzone przez istniejące od 1902 roku Krakowskie Towarzystwo Fotograficzne. Muzeum prowadzone było głównie w formie galerii i przekształcone zostało w placówkę o nazwie Galeria Krakowskie Towarzystwo Fotograficzne "Nafta". Ta placówka muzealno-galeryjna dała również początek obecnie istniejącemu Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.

  Wystawa rzemiosła polskiego w Poznaniu - wystawa przemysłowa zorganizowana w Poznaniu w 1850. Była pierwszą w Poznaniu wystawą przemysłową - odbyła się przed Prowincjonalną Wystawą Przemysłową z 1895 i Wystawą Wschodnioniemiecką z 1911, otwierając tym samym tradycje wystawiennicze Poznania. Plusy dodatnie, plusy ujemne – wyprodukowany przy współudziale TVP film dokumentalny Grzegorza Brauna opisujący postać Tajnego Współpracownika Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie Bolek. W filmie przedstawiono dokumenty Instytutu Pamięci Narodowej oraz wypowiedzi świadków według których TW "Bolek" to Lech Wałęsa. W marcu 2006 roku emisji filmu odmówiła Telewizja Polska.

  Księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej (zazwyczaj w skrócie Księża wobec bezpieki) – książka historyczna autorstwa ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, wydana i opublikowana w 2007 r. (ISBN 978-83-240-0803-2). Utwór jest poświęcony problemowi inwigilacji duchowieństwa katolickiego przez peerelowską Służbę Bezpieczeństwa, głównie w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. Poprzez pryzmat zróżnicowanych postaw księży związanych z archidiecezją krakowską autor ukazuje losy Kościoła katolickiego w Polsce w okresie PRL-u.

  Akademia Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, ros. Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации - wyższa uczelnia Federalnej Służby Bezpieczeństwa, utworzona w 1992 na bazie Wyższej Szkoły KGB im. F. Dzierżyńskiego.

  Komisja śledcza ds. nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków (popularnie zwana "komisją ds. nacisków na służby specjalne") – sejmowa komisja śledcza działająca w oparciu o art. 111 Konstytucji RP, Ustawę o sejmowej komisji śledczej oraz powołującą ją do istnienia uchwałę Sejmu z 11 stycznia 2008 roku. Internationale Funkausstellung (Międzynarodowa Wystawa Radiowa), cykliczna wystawa organizowana od 1926 we wrześniu na terenach Targów Berlińskich.

  Służba Bezpieczeństwa (SB) – organ bezpieczeństwa państwa działający w strukturach resortu spraw wewnętrznych, działający w PRL w latach 19561990, powołany m.in. do zapewniania porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnątrz kraju, zdobywania informacji i kreowania pozytywnych dla interesu państwa zdarzeń na zewnątrz. W końcowej fazie swojego istnienia, w sierpniu 1989, SB zatrudniała 24,3 tys. funkcjonariuszy, którzy kontrolowali 90 tys. tajnych współpracowników. Oznacza to, że na jednego funkcjonariusza przypadało statystycznie 1564 obywateli, a TW stanowili 0,2 % ogółu ludności.

  Dodano: 05.09.2011. 00:11  


  Najnowsze