• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kronikarki - nowa wystawa w Domu Spotkań z Historią

  28.09.2011. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Kury i indyki w koszach handlarek na ul. Marszałkowskiej, wypalone domy na Kruczej, krzyże na mogiłach na Placu Politechniki - to zdjęcia powojennej Warszawy pokazywane na wystawie "Kronikarki" w Domu Spotkań z Historią. Wernisaż w czwartek 29 września.
  Wystawa i towarzyszący jej album pokazują mało znane fotografie Zofii Chomętowskiej (1902-1991) i Marii Chrząszczowej (1913-1979), które po powrocie w 1945 roku do stolicy dokumentowały jej zniszczenie i odradzające się życie. Ekspozycję przygotowała Fundacja Archeologii Fotografii.

  "Fascynujący dwugłos warszawskich fotografek daje bardzo ciekawy obraz Warszawy w pierwszych miesiącach po wyzwoleniu, ale ujawnia również osobowość artystyczną obu autorek" - zauważa kuratorka wystawy Karolina Lewandowska z Fundacji Archeologii Fotografii. - Ich fotografie zrujnowanej stolicy są bardzo znane i przedrukowywane bywają w rozmaitych folderach a jednak bardzo często publikowane są bez ich podpisów. Nasza wystawa chce zatem przywrócić pamięć o autorkach tych zdjęć" - dodaje kuratorka.

  Na wystawie prezentowanych jest około 70 fotogramów. Większość zdjęć - widoków Warszawy - została wykonana w Śródmieściu. Obie kronikarki uwieczniały miejsca najbardziej charakterystyczne dla zrujnowanej Warszawy, a więc Zamek Królewski, Stare i Nowe Miasto, getto, Prudential, pałac Saski, Ratusz, wypiętrzone w powietrzu tory kolei średnicowej. Jest to wstrząsający obraz zmiecionego niemal z powierzchni ziemi miasta, ale i pierwsze oznaki nowego w nim życia: handlarki z koszami pełnymi warzyw, trzymające pod pachą żywe kury i indyki, sklecona budka na Placu Trzech Krzyży, w której na miejscu oferowano pedicure i manicure, zatłoczone ulice, pierwsze tramwaje.

  Zofia Chomętowska i Maria Chrząszczowa, obie zawodowe fotografki, dokumentowały Warszawę od wiosny 1945, niezależnie od siebie, choć czasem pracowały razem. Ich fotografie znalazły się później na zbiorowej wystawie "Warszawa oskarża!", przy której Chomętowska była zaangażowana - wraz z Tadeuszem Przypkowskim byli odpowiedzialni za część fotograficzną.

  Chomętowska, fotografująca 35 mm Leicą koncentrowała się na detalu i scenach rodzajowych, szukała często ujęć z góry, pozwalających na objęcie siatki ulic. Niektóre miejsca fotografowała kilkakrotnie o różnych porach roku. Szukała także kadrów identycznych z tymi, które w danych miejscach wykonała przed wojną. Chrząszczowa, pracując aparatem średnioformatowym 6x 6 cm, bardzo starannie budowała kompozycję, szukała scen i ujęć wyrazistych formalnie.

  Wystawa - jak informują organizatorzy - jedynie sygnalizuje zawartość albumu, który składa się z kilku części: zawiera reprodukcje ręcznie zrobionego albumu przez Chrząszczową i zeszytów zrobionych przez Chomętowską; ma część albumową podzieloną na sektory, obejmujące teren od okolic ul. Spacerowej po getto i Nowe Miasto; w albumie są też teksty Sylwii Chutnik, Grzegorza Piątka i Karoliny Lewandowskiej.

  Fotografki miały inne temperamenty, inaczej także potraktowały swoje dokumentacje. Maria Chrząszczowa dokonała ostrej selekcji i wybrała do rozpowszechniania wybrane, zwykle wysmakowane kadry, jej zbiór jest też mniejszy objętościowo. Zofia Chomętowska wykonała stykówki z wszystkich klatek, także nieostrych, dając pełną dokumentację swojego zapisu. Obie wkleiły zdjęcia do albumów, opisując je według własnej wiedzy i pamięci. Oba zbiory trafiły także do Muzeum Historycznego m.st. Warszawy (Chomętowska w 1979, Chrząszczowa na początku lat 80.), nie są jednak szerzej znane. Obecnie pozostające u osób prywatnych archiwa obu fotografek opracowywane są przez Fundację Archeologia Fotografii.

  Ekspozycja przygotowana przez Fundacje Archeologii Fotografii i Dom Spotkań z Historią oraz publikacja albumu zostały zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Promocja albumu w DSH 3 listopada. Wystawa czynna do 13 listopada.

  PAP - Nauka w Polsce

  abe/ mlu/bsz  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Zofia Katarzyna Chomętowska, de domo Drucka-Lubecka, primo voto Czechowicz-Lachowicka, secundo voto Chomętowska (8 grudnia 1902 - 20 maja 1991) – pochodziła z arystokratycznej rodziny książąt Druckich-Lubeckich. Zamieszkała w majątku Porochońsk na Polesiu. 3 września 1919 r. wyszła za mąż za Władysława Czechowicza-Lachowickiego h. Ostoja. Po unieważnieniu tego małżeństwa 31 maja 1930 r. wyszła za mąż za Jakuba Chomętowskiego h. Lis i rozwiodła się z nim w 1939r. Dystrykt Choma – dystrykt w południowej Zambii w Prowincji Południowej. W 2000 roku liczył 204 898 mieszkańców (z czego 49,19% stanowili mężczyźni) i obejmował 33 655 gospodarstw domowych. Siedzibą administracyjną dystryktu jest Choma. Chrząstka nalewkowata (łac. cartilago arytenoidea) - jest parzystą chrząstką budującą szkielet chrzęstny krtani. Nazwa nalewka pochodzi od kształtu chrząstek - obie razem przypominają naczynie, jakiego Grecy używali do nalewania oliwy.

  Ratusz – bezpłatny magazyn wydawany przez władze Warszawy w latach 1992–1998. Ukazywał się z podtytułem Dwutygodnik (Zarządu) Związku Dzielnic-Gmin Warszawy, a następnie Magazyn Miasta Stołecznego Warszawy. Zajmował się bieżącymi sprawami miasta, architekturą i urbanistyką, infrastrukturą miejską, historią, kulturą i przyrodą Warszawy oraz problematyką społeczną. Kronika Warszawy – magazyn wydawany przez Archiwum Państwowe m.st. Warszawy i Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m.st. Warszawy. Obecnie ukazuje się co pół roku. Zajmuje się tematyką warszawską – kulturą, historią, zabytkami stolicy, archiwaliami. Odnotowuje ważniejsze wydarzenia, imprezy kulturalne, wystawy (dział Kronika wydarzeń), wymienia opublikowane wydawnictwa o Warszawie (dział Biblioteka warsawianów), zamieszcza recenzje, informuje o śmierci osób zasłużonych dla miasta.

  Wernisaż – uroczyste otwarcie wystawy (zazwyczaj dzieł sztuki, ale także innych osiągnięć, np. naukowych lub dorobku miasta), odbywające się przed oficjalnym rozpoczęciem dostępu dla publiczności. Jest połączeniem spotkania środowiskowego, wydarzenia towarzyskiego oraz prezentacji dla mediów i zazwyczaj ma charakter zamknięty. Odbywa się bezpośrednio w miejscu wystawy, pośród eksponatów oraz ewentualnie w jej najbliższej okolicy, np. innych pomieszczeniach lub przyległym terenie otwartym. Wernisażowi mogą towarzyszyć także inne wydarzenia, jak występy artystyczne i inne pokazy uświetniające wernisaż, konferencje dla mediów, przemówienia autora wystawy, a czasem także jego mecenasów lub sponsorów, poczęstunki lub nawet wystawne bankiety itp. Wystawiana jest również księga, do której goście mogą się wpisywać. Katalog wystawowy – wydawany przed każdą Wystawą Psów Rasowych w formie książki spis wystawców oraz psów biorących udział w wystawie psów. W katalogu zapisany jest również program sędziowania a także układ ringów. W katalogu podane jest imię każdego psa, jego przydomek hodowlany, data urodzenia, maść, numer rejestracyjny i rodowodu, informacja o rodzicach, nazwisko hodowcy a także dane właściciela psa. Na wystawie każdy pies ma swój numer katalogowy, który również jest uwzględniony w katalogu.

  Choma - miasto w Zambii, w Prowincji Południowej. Według danych szacunkowej na rok 2008 liczy 55 051 mieszkańców. Jest siedzibą muzeum poświęconego ludowi Tonga południowej Zambii. Użwa - część uprzęży końskiej. Użwy były to dwie pętle wykonane z mocnego rzemienia, zwykle ze skóry wołowej, przywiązane po obu stronach chomąta.

  Historia Warszawy – obecnej stolicy i największego miasta Polski, sięga XII lub XIII wieku, kiedy to powstał historycznie najstarszy na terenie dawnej Warszawy dwór książąt mazowieckich Jazdów (obecnie Ujazdów). Przypisywanie starszeństwa grodowi znajdującemu się na terenie obecnego Lasu Bródnowskiego jest nadużyciem, gdyż tereny bródnowskie nie należały do miasta Warszawy aż do 1916 roku i nie współuczestniczyły w rozwoju miasta. Na przestrzeni wieków miasto przeżywało lata świetności, lecz kilkakrotnie stawało też na skraju całkowitego zniszczenia, podczas najazdów szwedzkich, rosyjskich oraz niemieckich. Zasadniczy układ urbanistyczny dzisiejszej Warszawy ukształtował się podczas odbudowy miasta po niemal całkowitym zburzeniu w czasie II wojnie światowej.

  Systematyka chrząszczy – artykuł ten zawiera krótką historię systematyki rzędu Coleoptera (chrząszcze) oraz obecny, wciąż chwiejny, stan wiedzy na ten temat.

  Bombardowanie Warszawy – seria nalotów wykonana przez Luftwaffe podczas bitwy o Warszawę. Stolicy broniły pododdziały Ośrodka Obrony Przeciwlotniczej Warszawa (czynna OPL), bierna OPL oraz – do 6 września – Brygada Pościgowa. Ze względu na niepełne dane niemieckie (zniszczenie części archiwów pod koniec wojny) wszystkie szczegóły nalotów nie są znane. Centrum Interpretacji Zabytku – oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy prezentujący historię odbudowy warszawskiego Starego Miasta.

  Muzeum Warszawy (dawniej Muzeum Historyczne m.st. Warszawy) – muzeum gromadzące i prezentujące zbiory związane z historią Warszawy, mieści się w jedenastu kamienicach przy Rynku Starego Miasta i ul. Nowomiejskiej. Śródmieście – dzielnica Warszawy o granicach ustalonych w 1960 roku (przed wojną obejmowała także wschodnie rejony MSI dzisiejszej Woli i Ochoty: zachodnia część Muranowa - rejon MSI Nowolipki, zachodnia część Śródmieścia Północnego - w tym część Mirowa, część Śródmieścia Południowego - dzisiejszy fragment rejonu MSI Filtry). Obejmuje najstarszą część miasta (Stare Miasto i Nowe Miasto), a także zabudowę powstałą po II wojnie światowej w miejscu zniszczonych dzielnic.

  Mikołaj Komar (ur. 1977 w Warszawie) – polski dziennikarz, fotograf, organizator imprez (pokazy mody, wystawy, elitarne imprezy). Absolwent Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych. Pracował dla wielu różnych tytułów („Życie Warszawy”, „Życie w błękicie”, „Nowa wieś”, „Nasza Legia”, „Elle”). Karierę rozpoczął jako zastępca redaktora naczelnego w niezależnym, młodzieżowym magazynie „Dosdedos". Zaraz po tym sam zebrał redaktorską ekipę (m.in. Novika, Max Cegielski) i stworzył koncept pisma „Fluid”. Tym samym został najmłodszym redaktorem naczelnym w Polsce. Brał udział w wystawach fotografii, m.in.: „Efekt Czerwonych Oczu” – CSW Zamek Ujazdowski 2008 czy „Polska Wenus” – Miesiąc Fotografii – Kraków 2008. Autor cyklu „Okiem Komara”, czyli serii zdjęć z życia nocnego i towarzyskiego. Ukazują się one nieprzerwanie w prasie (najpierw „A4”, obecnie „Viva! Moda”). Wydał album fotografii „Okiem Komara 5”. Jako dziennikarz prowadził dział muzyki w „Elle”, pisał teksty i recenzje m.in. dla „Aktivista”, „Media i Marketing”, „Machina”. Do niedawna redaktor naczelny „A4”. Obecnie redaktor naczelny niezależnego magazynu KMAG..

  Dodano: 28.09.2011. 00:04  


  Najnowsze