• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kurs nt. hydrologii trwałych izotopów, Wiedeń, Austria

  15.04.2010. 16:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Dnia 2 maja 2010 r. w Wiedniu, Austria, odbędzie się kurs nt. hydrologii trwałych izotopów ze szczególnym uwzględnieniem trwałych izotopów wodoru i tlenu.

  Podczas tego krótkiego kursu uczestnicy zostaną wprowadzeni w ważne podstawy trwałych izotopów i wspólne podejścia analityczne do spektroskopii mass stosunków izotopowych i spektroskopii absorpcji laserowej. Ponadto wykorzystane zostaną przykłady ćwiczeń szkolnych i studiów przypadku, aby nauczyć uczestników, w jaki sposób wykorzystywać izotopy do odpowiedzi na ważne pytania hydrologiczne i interpretować dane o izotopach.

  Trwałe izotopy są wyjątkowo użytecznymi narzędziami w szerokim spektrum badań hydrologicznych. Mogą dostarczyć obszernych informacji na temat kluczowych procesów, takich jak identyfikacja obszarów zasilania wód gruntowych, interakcje wód powierzchniowych / wód gruntowych, mieszanie się wód gruntowych, odparowywanie z gruntu i wód powierzchniowych, pochodzenie opadów atmosferycznych i inne. Najnowsze postępy w analizatorach absorpcji laserowej szybko zwiększają dostępność trwałych izotopów wodoru i tlenu w badaniach hydrologicznych. Niemniej naukowcy nadal muszą poznać systematykę izotopów oraz sposoby wykorzystania danych izotopowych do interpretowania tego, co się dzieje w terenie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dodano: 15.04.2010. 16:12  


  Najnowsze