• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Łączona europejska konferencja poświęcona teorii i praktyce oprogramowania (ETAPS), Węgry

  25.01.2012. 18:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Łączone europejskie konferencje poświęcone teorii i praktyce oprogramowania (European Joint Conferences on Theory and Practice of Software - ETAPS) odbędą się w dniach od 29 marca do 6 kwietnia w Budapeszcie na Węgrzech. Uznani badacze z całego świata spotkają się, aby dyskutować o aktualnych zagadnieniach z dziedziny oprogramowania. Według organizatorów wydarzenie stanowi "główne europejskie forum badaczy akademickich i przemysłowych zajmujących się kwestiami dotyczącymi oprogramowania".

  ETAPS zapoczątkowano w 1998 r., łącząc pięć najważniejszych dorocznych konferencji: Fundamental Approaches to Software Engineering (FASE), Foundations of Software Science and Computation Structures (FOSSACS), Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems (TACAS) oraz International Conference on Compiler Construction (CC) i European Symposium on Programming (ESOP). ETAPS 2008, będącej 11. wydarzeniem z tej serii, będą towarzyszyły warsztaty satelitarne.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Dzień Wolnego Oprogramowania (ang. Software Freedom Day, SFD) - koordynowana przez Software Freedom International ogólnoświatowa akcja, zapoczątkowane 28 sierpnia 2004 roku, której celem jest propagowanie Wolnego i Otwartego Oprogramowania oraz promowanie zalet jego stosowania. Lista licencji uznawanych przez Free Software Foundation: Jest to lista licencji oprogramowania, które Free Software Foundation (FSF) uznała za zgodne ze swoją definicją Wolnego Oprogramowania (według FSF są to więc licencje Wolnego Oprogramowania) oraz innych licencji ocenionych przez FSF. Apache License (przed wersją 2.0 Apache Software License - ASL) – licencja wolnego oprogramowania autorstwa Apache Software Foundation. Licencja ta dopuszcza użycie kodu źródłowego zarówno na potrzeby wolnego oprogramowania, jak i zamkniętego oprogramowania komercyjnego. Pod tą licencją rozpowszechniane jest oprogramowanie tworzone przez Apache Software Foundation.

  Zarządzanie jakością oprogramowania (ang. Software Quality Assurance / Management) – proces mający na celu zapewnienie jakości tworzonego oprogramowania poprzez właściwe uruchomienie i zakończenie procesu testowania oprogramowania. AdRem NetCrunch – pakiet oprogramowania do bezagentowego monitorowania sieci komputerowych opartych na różnych platformach sprzętowych. Producentem oprogramowania jest firma AdRem Software.

  Computer Aided Software Testing: Computer Aided Software Testing (CAST) (Wspomagane Komputerowo Testowanie Oprogramowania) – automatyzacja jednej lub więcej czynności związanej z testowaniem oprogramowania. Federation Against Software Theft Limited - niedochodowa organizacja założona w 1984 r. przez przemysł oprogramowania, której zadaniem jest wykorzenianie kradzieży oprogramowania w Wielkiej Brytanii.

  Dozowanie oprogramowania, także licznikowanie oprogramowania (ang. software metering) - ograniczanie liczby użytkowników uruchamiających dane oprogramowanie z centralnego miejsca na serwerze, wynikające z umowy licencyjnej. Iteracyjny model kaskadowy (ang. waterfall model) – jeden z kilku rodzajów procesów tworzenia oprogramowania zdefiniowany w inżynierii oprogramowania. Jego nazwa wprowadzona została przez Winstona W. Royce w roku 1970, w artykule "Managing the Development of Large Software Systems" (zarządzanie tworzeniem dużych systemów informatycznych).

  Entertainment and Leisure Software Publishers Association (w skrócie ELSPA) jest organizacją założoną przez brytyjskiego wydawcę oprogramowania. Do 2002 roku znana była pod nazwą European Leisure Software Publishers Association.

  Manifest Agile (pełna nazwa Manifest Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania, oryginalne nazwy: Agile Manifesto, Manifesto for Agile Software Development) – deklaracja wspólnych zasad dla zwinnych metodyk tworzenia oprogramowania. Została opracowana na spotkaniu jakie miało miejsce w dniach 11-13 lutego 2001 roku w ośrodku wypoczynkowym Snowbird w USA (stan Utah). Uczestniczyli w nim reprezentanci nowych metodyk tworzenia oprogramowania będących alternatywą dla tradycyjnego podejścia opartego na modelu kaskadowym. Do wspomnianych metodyk należą: programowanie ekstremalne, scrum, Dynamic Systems Development Method, Adaptive Software Development, Crystal Clear, Feature Driven Development, Pragmatic Programming. Od nazwy manifestu metodyki te zaczęto określać mianem metodyk zwinnych (ang. agile).

  CASE (Computer-Aided Software Engineering, Computer-Aided Systems Engineering) - oprogramowanie używane do komputerowego wspomagania projektowania oprogramowania. Inżynieria oprogramowania – dziedzina inżynierii systemów zajmująca się wszelkimi aspektami produkcji oprogramowania: od analizy i określenia wymagań, przez projektowanie i wdrożenie, aż do ewolucji gotowego oprogramowania. Podczas gdy informatyka zajmuje się teoretycznymi aspektami produkcji oprogramowania, inżynieria oprogramowania koncentruje się na stronie praktycznej.

  Dodano: 25.01.2012. 18:26  


  Najnowsze