• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Letnia Szkoła Alergii w Krakowie

  20.07.2011. 00:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Od 18 do 21 sierpnia w Krakowi odbędzie się Letnia Szkoła Alergii największej europejskiej organizacji alergologicznej European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) - spotkanie młodych naukowców z Europy i całego świata. Krakowskie spotkanie będzie poświęcone chorobom z kręgu wyprysku - informuje Polskie Towarzystwo Alergologiczne.

  Poprzez wykłady, prezentacje i warsztaty badacze będą zdobywać wiedzę na temat zagadnień związanych z danym rodzajem alergii. Wśród chorób z kręgu wyprysku analizowane będą m.in. atopowe zapalenie skóry i alergiczny wyprysk kontaktowy.

  Temat wyprysku jest przedmiotem dyskusji i wielu kontrowersji w środowisku akademickim i klinicznym. W Europie od wielu lat trwa dyskusja nad rozróżnieniem pojęć atopowego zapalenia skóry i wyprysku. Spotkania organizowane w ramach Letniej Szkoły Alergii są szansą na ujednolicenie stanowisk i wypracowanie wspólnych wytycznych diagnostyki i leczenia chorób alergicznych skóry.

  Jak przypomina PTA, Letnia Szkoła Alergii EAACI będzie się odbywać niemal dokładnie w 12. rocznicę pierwszej polskiej edycji tego spotkania, które odbyło się w dniach 20-24 sierpnia 1999 roku w Białymstoku. Organizatorem ówczesnej Szkoły EAACI była zmarła w 2011 r. prof. Sabina Chyrek-Borowska, zaliczana do grona najwybitniejszych polskich alergologów, współzałożycielka i zasłużona członkini władz PTA, wieloletnia reprezentantka Polski w EAACI.

  W tym roku PTA funduje trzy granty na Letnią Szkołę Alergii w Krakowie dla młodych polskich naukowców.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wyprysk kontaktowy inaczej kontaktowe zapalenie skóry - (łac. Contact dermatitis, Contact eczema) - występująca często postać wyprysku będąca skutkiem bezpośredniego kontaktu z alergenem, na który osoba wytworzyła uprzednio nadwrażliwość. Klinicznie wyróżniono dwie postacie choroby: wyprysk ostry (łac. contact dermatitis acuta, eczema acutum) oraz wyprysk przewlekły (łac. contact dermatitis chronica, eczema chronicum). Szkoła Języka i Kultury Polskiej – jednostka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Powstała w 1991 roku jako Letnia Szkoła Języka, Literatury i Kultury Polskiej, a aktualną nazwę nosi od końca 1996 roku. Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – szkoła wyższa powstała w Krakowie w 1925 roku w wyniku wyodrębnienia się ze Szkoły Handlowej w Krakowie. Współtwórcami szkoły byli prof. Arnold Bolland (docent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Lwowskiej) oraz prof. Albin Żabiński. Szkoła ta dała początek dzisiejszemu Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie. Przez cały czas funkcjonowania szkoły pod ta nazwą (1925-1938) dyrekotrem szkoły był prof. Arnold Bolland.

  Alergia na substancje zapachowe (ang. fragrance allergy) – rodzaj alergii na substancje chemiczne, wykorzystywane jako aromaty w przemyśle kosmetycznym. Szkoła z Chartres – szkoła katedralna, z którą związanych było wielu wybitnych filozofów średniowiecza. Jej rozkwit przypadł na XI i XII wiek.

  Mokry opatrunek – rodzaj opatrunku stosowany w leczeniu chorób skóry, a w szczególności atopowego zapalenia skóry, egzemy, łuszczycy i liszaja płaskiego. Szkoła Podchorążych przy dowództwie Legionów Polskich w Krakowie – powstała w dniu 9 października 1914 r. w Krakowie.

  Krakowskie Szkoły Artystyczne (KSA), zespół szkół policealnych mieszczących się w Krakowie przy ulicy Zamoyskiego 52 i Dekerta 10, nad którymi nadzór sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szkoła prywatna, powstała w 1992 roku jako Szkoła Aktorska i Telewizyjna SPOT będąc pierwsza szkołą w ramach projektu Krakowskich Szkół Artystycznych. Académie Colarossi była artystyczną szkołą założoną w dziewiętnastym wieku przez rzeźbiarza Filippo Colarossiego. Szkoła stanowić miała alternatywę dla popieranej przez państwo - a przez wielu młodych artystów tamtych czasów uważanej za nazbyt konserwatywną - École des Beaux Arts (Szkoła Sztuk Pięknych). Szkoła przyciągała do Paryża wielu zagranicznych studentów, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych.

  Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie – krakowska szkoła, w skład której wchodzi szkoła pondgimnazjalna, zasadnicza szkoła zawodowa oraz technikum.

  Szkoła Narodowa Polska, szkoła batiniolska, szkoła Batignolles, szkoła Batiniol – polskie liceum powstałe w 1842 w paryskiej dzielnicy Batignolles z inicjatywy działaczy tamtejszej polskiej emigracji (Stowarzyszenia Naukowej Pomocy, Rady Założycieli Towarzystwa Wychowania Narodowego Dzieci Wychodźców Polskich, Stowarzyszenia Ojców Rodzin Polskich na Wychodźstwie) oraz z osobistej inicjatywy generała Józefa Dwernickiego.

  Dodano: 20.07.2011. 00:47  


  Najnowsze