• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Letnia Szkoła Wyszehradzka czeka na chętnych

  10.03.2010. 13:56
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Studenci, doktoranci i młodzi absolwenci wyższych uczelni z Polski, Słowacji, Czech, Węgier i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej mogą wziąć udział w 9. edycji Letniej Szkoły Wyszehradzkiej. Aplikacje należy przesyłać do 31 marca.

  Jak informuje Natasza Dziwisz z organizującego zajęcia Stowarzyszenia Willa Decjusza, tegoroczna edycja projektu będzie realizowana w Krakowie od 4 do 17 lipca. Na interdyscyplinarny program Szkoły złożą się wykłady, debaty, warsztaty i seminaria dotyczące problemów regionu, Europy Środkowo-Wschodniej i Unii Europejskiej. Spotkania poprowadzi międzynarodowe grono ekspertów.

  Zajęcia będą odbywały się głównie w Willi Decjusza, renesansowym kompleksie pałacowo-parkowym na Woli Justowskiej w Krakowie. Będzie można również skorzystać z wizyt studyjnych w innych miejscach w Krakowie i sesji wyjazdowej małopolskim Szlakiem Renesansu i Szlakiem Architektury Drewnianej.

  Podczas zajęć 9. edycji Letniej Szkoły Wyszehradzkiej uczestnicy skoncentrują się na problemach związanych z funkcjonowaniem światowych instytucji, Partnerstwem Wschodnim, ochroną środowiska, migracjami, a także współpracą regionalną i euroatlantycką. Zaplanowano również kulturoznawcze i artystyczne zajęcia warsztatowe.

  Letnia Szkoła Wyszehradzka - której inicjatorem i realizatorem jest Stowarzyszenie Willa Decjusza - jest organizowana we współpracy z Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim, Stowarzyszeniem Spraw Międzynarodowych z Pragi, Centrum Badawczym Etniczności i Kultury z Bratysławy, Fundacją Cracovia Express z Budapesztu oraz Fundacją EuroRegio Ukraine z Kijowa.

  Organizatorzy pokrywają wszystkie koszty uczestnictwa w programie Szkoły: koszty materiałów edukacyjnych, dodatkowych atrakcji, sesji wyjazdowych, noclegu i wyżywienia. Uczestnicy opłacają podróż do i z Krakowa, koszty komunikacji w obrębie miasta, własne ubezpieczenie oraz opłatę rekrutacyjną w wysokości 75 euro.

  Osoby, które chcą wziąć udział w zajęciach Letniej Szkoły Wyszechradzkiej powinny przesłać m.in.: wypełniony elektroniczny formularz zgłoszeniowy, CV i list motywacyjny.

  Adresy, na które należy nadsyłać zgłoszenia i informacje dodatkowe są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia Willa Decjusza: www.villa.org.pl/e_p_letnia.php.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Stowarzyszenie Willa Decjusza tworzy forum wymiany myśli przedstawicieli różnych kultur, narodowości i obszarów zainteresowań oraz poszukiwań i wzajemnych inspiracji dla pracy twórczej. W realizacji swych programów współpracuje z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, które dążą do rozwoju wartości istniejących w kulturach regionalnych, wspierają procesy integracji europejskiej oraz propagują humanistyczne dziedzictwo cywilizacji europejskiej. Organizacja założona w 1995 roku, działalność rozpoczęła w 1996 roku w odnowionej Willi Decjusza – renesansowym obiekcie powstałym w 1535 roku z inicjatywy Justusa Ludwika Decjusza. Stowarzyszenie od 2007 jest organizacją pożytku publicznego. Szlak Renesansu w Małopolsce - nazwa projektu organizowanego przez Stowarzyszenie Willa Decjusza, a docelowo (w 2009 r.) szlak turystyczny, który obejmować będzie obiekty renesansowe w Małopolsce. Szkoła Handlowa w Krakowie (zwana również Miejska Szkoła Handlowa w Krakowie) – szkoła średnia powstała w Krakowie w 1882 roku. Szkoła zapisała się w historii Krakowa dwoma faktami. Z jednej strony jej kontynuatorem jest Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 w Krakowie, z drugiej zaś w 1925 r. z wyodrębnienia się jej części powstał dzisiejszy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

  Dziennik lekcyjny - druk ścisłego zarachowania, dokumentujący zajęcia lekcyjne (edukacyjne) w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych, szkołach, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wszystkich typów. Jest drukiem w postaci książki, zawierający otwieraną listę uczniów, ich dane osobowe, rubryki na tematy zajęć edukacyjnych, oceny przedmiotowe i miejsca na uwagi (lub pochwały). Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – szkoła wyższa powstała w Krakowie w 1925 roku w wyniku wyodrębnienia się ze Szkoły Handlowej w Krakowie. Współtwórcami szkoły byli prof. Arnold Bolland (docent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Lwowskiej) oraz prof. Albin Żabiński. Szkoła ta dała początek dzisiejszemu Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie. Przez cały czas funkcjonowania szkoły pod ta nazwą (1925-1938) dyrekotrem szkoły był prof. Arnold Bolland.

  Krakowskie Szkoły Artystyczne (KSA), zespół szkół policealnych mieszczących się w Krakowie przy ulicy Zamoyskiego 52 i Dekerta 10, nad którymi nadzór sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szkoła prywatna, powstała w 1992 roku jako Szkoła Aktorska i Telewizyjna SPOT będąc pierwsza szkołą w ramach projektu Krakowskich Szkół Artystycznych. Uczelnie wyższe w Danii: Poniższa lista jest zestawieniem duńskich uczelni wyższych o charakterze uniwersyteckim. Podobnie jak w innych krajach Europy zachodniej, pojęcie uniwersytetu jest szersze niż w Polsce, i obejmuje zarówno szkoły wyższe zajmujące się różnymi naukami (w tym również technicznymi i medycznymi), jak również szkoły wyższe o profilu specjalistycznym (np. inżynierskim lub medycznym). Wszystkie wymienione szkoły są państwowe.

  Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie – krakowska szkoła, w skład której wchodzi szkoła pondgimnazjalna, zasadnicza szkoła zawodowa oraz technikum. Akademia PISM - szkoła jest częścią Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Misją Akademii PISM jest rozwój zawodowy pracowników administracji publicznej oraz pracowników sektora prywatnego poprzez udział w szkoleniach, warsztatach oraz kursach z zakresu stosunków międzynarodowych i dyplomacji. Akademia PISM prowadzi Studium Polityki Zagranicznej(dziewięciomiesięczne szkolenie w trybie weekendowym), kursy z zakresu Protokołu Dyplomatycznego, specjalistyczne warsztaty w języku angielskim oraz inne szkolenia otwarte oraz na zamówienie. W Akademii wykładają: wysocy urzędnicy państwowi, dyplomaci, eksperci, dziennikarze i pracownicy nauki, którzy prowadząc zajęcia w formie wykładów i warsztatów.

  Szkoła Baletowa w Krakowie (Fundacja Edukacji Artystycznej), powstała na bazie założonego w 1949 roku Społecznego Ogniska Baletowego funkcjonującego w Krakowie przy ul. Reya 23, od roku 1976/77 będącego Społeczną Szkołą Baletową Towarzystwa Muzycznego. Od roku 1998 zarejestrowana w Ministerstwie Kultury i Sztuki Warszawie, jako samodzielna szkoła niepubliczna o profilu artystycznym pod nazwą Szkoła Baletowa. Od roku 2000 szkoła funkcjonuje jako Fundacja Edukacji Artystycznej pod kierownictwem Ewy Hełbickiej i Marty Mirockiej. Z wcześniejszej swej siedziby na ul. Łobzowskiej 22 szkoła przeniosła się w 2002 na ul. Łąkową 31.

  II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie – jedna z najstarszych polskich placówek oświatowych w województwie zachodniopomorskim, założona w 1946, nawiązująca też do tradycji szkół powstających w Szczecinie od XIII w. W rankingu "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw" w roku szkolnym 2006/2007 szkoła zajęła 15. miejsce w Polsce. Uczniowie i mieszkańcy miasta nazywają szkołę Pobożniakiem, od nazwy ulicy Henryka Pobożnego, przy której znajduje się szkoła. Szkoła prowadzi także oddziały realizujące program Matury Międzynarodowej. Numer szkoły w programie IB to 003885.

  Dodano: 10.03.2010. 13:56  


  Najnowsze