• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Letnie Spotkania z Nauką/Księga Życia fluorescencją odczytywana

  11.08.2011. 00:40
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Zastosowanie białka zielonej fluorescencji (GFP) i opracowanie nowych technik mikroskopowych odmieniło zupełnie współczesną biologię komórki i uczyniło z niej dynamiczną gałąź nauki. Konsekwencje tych zmian, a przede wszystkim ogromne możliwości poznawcze nowych technologii przedstawi 13 sierpnia prof. Przemysław Wojtaszek. Wykład odbędzie się w ramach Letnich Spotkań z Nauką nad jeziorem Wdzydze w Czarlinie-Skoczkowie organizowanych wspólnie przez Instytut Budownictwa Wodnego (IBW) PAN w Gdańsku wspólnie z Instytutem Oceanologii (IO) PAN w Sopocie.

  "W powszechnej świadomości przełom wieków okazał się niezwykłą chwilą dla nauk biomedycznych. W 2000 r. opublikowano sekwencje genomu człowieka oraz rośliny modelowej - Arabidopsis thaliana. Jednak w tym samym okresie nastąpiła również prawdziwa rewolucja w badaniach najmniejszej jednostki życia - komórki. Ukoronowaniem zmian stała się Nagroda Nobla, przyznana w 2008 roku, za odkrycie i charakterystykę białka zielonej fluorescencji" - przypomina w zapowiedzi wykładu prof. Wojtaszek.

   

  W wystąpieniu pt. "Więc chodź, pomaluj mój świat...Księga Życia fluorescencją odczytywana" uczony opisze sposoby wejrzenia w strukturę i funkcje różnych części komórek. Wyjaśni wzajemne oddziaływania organelli i pojedynczych cząsteczek w obrębie i między komórkami, jak również przebieg różnych procesów zachodzących w żywych komórkach.

  Prof. zw. dr hab. Przemysław Wojtaszek z Zakładu Biologii Molekularnej i Komórkowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zajmuje się zagadnieniami z pogranicza biologii komórki, biochemii i fizjologii roślin. W centrum jego zainteresowań jest strukturalna i funkcjonalna integralność komórek roślin. Pełni także funkcję prodziekna ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Wydziału Biologii UAM.

  Jest członkiem-założycielem oraz pierwszym prezydentem Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin, członkiem Towarzystw: Biochemicznego, Biologii Komórki, i Botanicznego oraz The Biochemical Society (Wielka Brytania). Redaguje Acta Physiologiae Plantarum i Communicative and Integrative Biology, zasiada w radach redakcyjnych The Biochemical Journal, BMC Plant Biology, Plant Signaling and Behavior i Acta Societatis Botanicorum Poloniae. Nalezy do Komitetu Biotechnologii przy Prezydium PAN oraz Komitetu Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin PAN.

  "Letnie Spotkania z Nauką" organizowane są w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki i hołdują zasadzie, że nawet o trudnych sprawach można mówić prostym językiem. Pozwalają poszerzyć wiedzę i nawiązać bezpośredni kontakt z wybitnymi przedstawicielami nauki polskiej. Na bezpłatne wykłady znakomitych uczonych - popularyzatorów zaprasza Instytut Budownictwa Wodnego (IBW) PAN w Gdańsku wspólnie z Instytutem Oceanologii PAN w Sopocie. Spotkania zaplanowano od 2 lipca do 27 sierpnia w każdą sobotę o godzinie 20.00 w Ośrodku Pracy Twórczej IBW PAN w Czarlinie-Skoczkowie. Wstęp wolny.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ tot/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ignacy Gryczyński - ur. 1948, fizyk, biolog, profesor biologii komórki i anatomii, dyrektor Głównych Zakładów Mikroskopii w Zakładzie Biologii Komórki i Genetyki University of North Texas. W 1966 ukończył liceum w Łobzie i zdał tutaj maturę . Ukończył studia i obronił doktorat z fizyki na Uniwersytecie Gdańskim. Dwukrotnie otrzymał za swoje badania nagrodę ministra nauki w roku 1975 (z A. Kawskim) i 1981. Autor ponad 400 publikacji Zainteresowania badawcze z zakresu spektroskopii fluorescencyjnej i jej zastosowań w biochemii i biologii. Członek Society for Experimental Biology and Medicine i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Instytut Molekularnej Biologii Komórki i Genetyki Maxa Plancka (ang. Max Planck Institute for Molecular Cell Biology and Genetics, niem. Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik) (MPI-CBG) – instytut naukowo-badawczy w dziedzinie biologii molekularnej, biochemii, genetyki oraz biologii komórki oraz rozwoju należący do Towarzystwa Maxa Plancka, zlokalizowany w Dreźnie w Niemczech. Grzegorz Węgrzyn (ur. w 1963 w Gdańsku) – profesor, prorektor ds. nauki Uniwersytetu Gdańskiego od 1 września 2008. Dziekan Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii UG w latach 2002-2008. Zajmuje się biologią molekularną, chorobami genetycznymi, biochipami DNA oraz bakteriami.

  Rekombinaza Tre - eksperymentalny enzym, zmutowana rekombinaza Cre, umożliwiająca selektywne wycięcie zintegrowanego genomu wirusa HIV z genomu zainfekowanych komórek. Dotychczas enzym wykazał swoją aktywność w liniach komórek HeLa, w warunkach laboratoryjnych w ciągu trzech miesięcy całkowicie usuwając zintegrowany wirus z hodowli. Odkrycie jest dziełem naukowców z Instytutu Heinrich Pette Wirologii Eksperymentalnej i Immunologii w Hamburgu oraz Instytutu Molekularnej Biologii Komórki i Genetyki Maxa Plancka w Dreźnie. Janusz Marek Bujnicki (ur. 1975) – profesor nauk biologicznych, kierownik Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie; kierownik grupy badawczej w Laboratorium Bioinformatyki Pracowni Bioinformatyki Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wydziału Biologii UAM w Poznaniu; członek Akademii Młodych Uczonych PAN; członek Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN i Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN, członek-założyciel i wiceprezes (2008–2010) a następnie prezes (2011–2013) Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego; członek zarządu Society of Bioinformatics in Northern Europe, SocBiN; członek panelu Life, Environmental and Geo Sciences (LEGS) organizacji Science Europe; członek komitetu naukowego inicjatywy Innovative Medicines Initiative; redaktor wykonawczy, a wcześniej członek rady redakcyjnej czasopisma „Nucleic Acids Research”, zastępca redaktora sekcji w czasopiśmie "BMC Bioinformatics"; członek rady redakcyjnej czasopism „Journal of Applied Genetics”, „Database", „Journal of Nucleic Acids”; redaktor serii „Nucleic Acids and Molecular Biology”. Pierwszy polski laureat grantu w dziedzinie nauk biologicznych przyznawanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC), zwycięzca pierwszej edycji plebiscytu "Polacy z Werwą" w kategorii Nauka.

  Kai Simons (ur. 24 maja 1938 w Helsinkach) – fiński profesor biochemii na stałe mieszkający i pracujący w Niemczech. Autor koncepcji raftów lipidowych, twórca pojęcia trans-Golgi network i jego roli w sortowaniu białek i lipidów. Współzałożyciel i współorganizator EMBL (European Molecular Biology Laboratory), ELSO, inicjator założenia Instytutu Molekularnej Biologii Komórki i Genetyki Maxa Plancka w Dreźnie. Autor ponad 350 artykułów naukowych. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – jeden z nieistniejących wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi istniał w latach 1951-2012. Wcześniej nauki biologiczne i geograficzne wchodziły w skład Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, który został utworzony w 1945 r. w momencie powołania do życia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Współorganizatorem i pierwszym Dziekanem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego był prof. dr Jan Pruffer. W 1951 r. z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego został wyodrębniony Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Jego pierwszym dziekanem został Prof. dr Henryk Szarski. W obrębie Wydziału istniały dwa Instytuty: Biologii i Geografii.

  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, utworzony w 2012 r. po likwidacji Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Początkowo nauki biologiczne wchodziły w skład Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego utworzonego w 1945 w chwili rozpoczęcia działalności uniwersytetu. Jednym z organizatorów oraz pierwszym dziekanem Wydziału był prof. dr Jan Prüffer. W 1951 z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego wyodrębnił się nowy Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, w którym działały dwa instytuty - biologii oraz geografii. W wyniku likwidacji wydziału w 2012 roku powstał Wydział Biologii i Ochrony Środowiska funkcjonujący w obecnym kształcie. Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego – budynki wydziału rozrzucone są w kilku oddalonych od siebie miejscach. Było to szczególnie zauważalne do jesieni 2008, gdy wraz z Wydziałem Biologii stanowił jedność. Najbardziej znaną, podległą instytucją jest Fokarium w Helu. Oprócz tytułowych kierunków, kształci specjalistów ochrony środowiska wspólnie z wydziałami Chemii oraz Biologii.

  Wydział Nauk o Ziemi - jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, utworzony w 2012 r. po likwidacji Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Początkowo nauki geograficzne wchodziły w skład Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego utworzonego w 1945 w chwili rozpoczęcia działalności uniwersytetu. Jednym z organizatorów oraz pierwszym dziekanem Wydziału był prof. dr Jan Prüffer. W 1951 z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego wyodrębnił się nowy Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, w którym działały dwa instytuty - biologii oraz geografii. W wyniku likwidacji wydziału w 2012 roku powstał Wydział Nauk o Ziemi funkcjonujący w obecnym kształcie.

  Journal of Biochemistry (J. Biochem., JB) – recenzowane czasopismo naukowe publikujące artykuły z dziedziny biochemii, biologii molekularnej, biologii komórki i biotechnologii w języku angielskim. Ukazuje się od 1922 roku i wydawane jest przez Oxford University Press w imieniu Japanese Biochemical Society. Impact factor tego czasopisma wyniósł w 2012 roku 2,719. Redaktorem naczelnym jest Kohei Miyazono, profesor Uniwersytetu Tokijskiego.

  Kazimierz Stępczak (ur. 1936, zm. 24 maja 2013) – polski biolog, prof. dr hab. nauk biologicznych, specjalista w zakresie dydaktyki biologii i przyrody, edukacji ekologicznej, ekologii, malakologii i zoologii, wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prodziekan Wydziału Biologii na tejże uczelni w latach 1991-1992 oraz wieloletni Kierownik Zakładu Zoologii Ogólnej. Autor podręczników szkolnych, przewodniczący Okręgowego Komitetu Olimpiady Biologicznej w Poznaniu. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej powstał 1 stycznia 1952 roku, kiedy Wydział Matematyczno-Przyrodniczy podzielił się na dwa Wydziały: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii i Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Przestał istnieć 1 października 2011 roku, kiedy to został podzielony na 2 nowe wydziały: Wydział Biologii i Biotechnologii oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

  Dodano: 11.08.2011. 00:40  


  Najnowsze