• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Letnie warsztaty nt. systemów optymalizacji i wspomagania procesów decyzyjnych w łańcuchach dostaw, Portalegre, Portugalia

  19.12.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 1 - 15 lipca 2012 r. w Portalegre, Portugalia, odbędą się letnie warsztaty nt. systemów optymalizacji i wspomagania procesów decyzyjnych w łańcuchach dostaw.

  Systemy wspomagania procesów decyzyjnych w łańcuchach dostaw kompilują użyteczne informacje z połączenia danych pierwotnych, dokumentów, wiedzy osobistej i modeli biznesowych, aby pomagać w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów oraz podejmowaniu decyzji. Są przydatne na szczeblach zarządzania, operacji i planowania w danej organizacji.

  Intensywny program letnich warsztatów poświęcony będzie technikom optymalizacji ukierunkowanym na łańcuchy dostaw i ich integrację z powszechnie znanymi systemami wspomagania procesów decyzyjnych.

  Nacisk zostanie położony na modelowanie i optymalizację sieci obiektów produkcyjno-dystrybucyjnych z uwzględnieniem przepływów materiałowych i finansowych w wielopoziomowych strukturach, jak również podjęty zostanie temat "zielonej" logistyki. Na poziomie produkcji, mowa będzie także o planowaniu i szeregowaniu procesów oraz ich zależnościach, jakie zwykle występują w łańcuchach dostaw w branżach produkcyjnej, petrochemicznej i farmaceutycznej.

  Zajęcia obejmą ogólne dyskusje, wykłady, studia przypadku, warsztaty projektowe, sesje w laboratoriach informatycznych i wizyty techniczne.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zarządzanie łańcuchem dostaw (ang. Supply Chain Management (SCM)) – rozwiązania informatyczne, które służą przedsiębiorstwu do zarządzania sieciowym łańcuchem dostaw. Dzięki nim możliwa jest synchronizacja przepływu materiałów pomiędzy poszczególnymi kooperantami, co wyraźnie ułatwia firmie dostosowanie się do określonego popytu rynkowego. Zajmują się przepływem informacji, produktów i usług. Wewnętrzne SCM obejmuje zagadnienia związane z zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją. Zewnętrzne SCM integruje przedsiębiorstwo z jego dostawcami i klientami. Eksploracja procesów (ang. process mining) – dziedzina wiedzy zajmująca się metodami i narzędziami wykorzystywanymi do budowy modeli procesów, ich weryfikacji i rozbudowy na podstawie danych pochodzących z dzienników zdarzeń powszechnie dostępnych we współczesnych systemach informatycznych, gdzie dane te opisują rzeczywisty (tj. nie hipotetyczny) przebieg procesów biznesowych. Psychologiczna teoria decyzji jest systemem twierdzeń o zachowaniu się człowieka w czasie rozwiązywania zadań decyzyjnych. Przy analizie i wyjaśnianiu czynności, jakie człowiek podejmuje w procesie decyzyjnym, uwzględnia się strukturę zadań decyzyjnych oraz strukturę cech decydenta. Wykorzystuje rezultaty badań empirycznych w celu tworzenia modeli matematycznych opisujących procesy decyzyjne.

  Drzewo decyzyjne – graficzna metoda wspomagania procesu decyzyjnego, stosowana w teorii decyzji. Algorytm drzew decyzyjnych jest również stosowany w uczeniu maszynowym do pozyskiwania wiedzy na podstawie przykładów. Modelowanie procesów biznesowych (ang. business process modeling) – jest to zbiór czynności wykonywanych przez analityków procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Modelowanie procesów ma na celu ustalenie w jaki sposób działa dana organizacja (tak zwany stan AS-IS) i może służyć do określenia docelowego sposobu postępowania (procesy TO-BE).

  Zarządzanie procesami biznesowymi (ang. Business Process Management, BPM) – podejście do zarządzania koncentrujące się na optymalizacji przebiegu procesów biznesowych w organizacjach. Technologia chemiczna – dyscyplina naukowa z pogranicza dziedzin nauk technicznych i chemicznych, która zajmuje się – wraz z inżynierią chemiczną i procesową – metodami przekształcania różnorodnych surowców w użyteczne produkty; odgrywa ważną rolę np. w czasie wprowadzania nowych wyrobów i nowych technologii, modernizacji i optymalizacji warunków prowadzenia znanych procesów (z uwzględnieniem zagadnień ochrony środowiska), opracowywania metod monitorowania i automatycznej kontroli przebiegu procesów.

  Planowanie zapotrzebowania materiałowego (ang. Material Requirements Planning (MRP)) – jest to zbiór procesów do wyznaczania zapotrzebowań na zasoby materiałowe (surowce, materiały, komponenty itp.). Miały one za zadanie obliczyć dokładną ilość materiałów i terminarz dostaw w taki sposób, by sprostać ciągle zmieniającemu się popytowi na poszczególne produkty. GS1 – globalna organizacja o charakterze non-profit zajmująca się standaryzacją w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw oraz zarządzania popytem. Organizacja pod obecną nazwą funkcjonuje od 2005 roku, jakkolwiek jej początki sięgają lat 70. XX wieku. Podstawowym obszarem działań GS1 jest sektor FMCG. Ostatnio zwrócono również większa uwagę na branże ochrony zdrowia oraz transport i logistyki.

  Kontrola procesów jest to szereg świadomych i skoordynowanych działań – ukierunkowanych na monitorowanie architektur, mechanizmów i algorytmów oraz porównywanie stanów rzeczywistych z oczekiwanymi – podejmowanych w celu zarządzania jakością tych procesów.

  Integracja automatyki (integracja systemów automatyki przemysłowej) – ogół prac związanych z automatyzacją procesów przemysłowych: od projektowania, ewentualnie doboru urządzeń lub elementów systemu, przez montaż, po wdrożenie i uruchomienie urządzeń lub systemów do kontroli i sterowania pracą innych urządzeń technicznych, a także włączanie tych urządzeń lub systemów do współpracy z już funkcjonującymi systemami automatycznymi i informatycznymi.

  Enterprise Application Integration (EAI, pl. Integracja Aplikacji Korporacyjnych) – działania zmierzające do integracji aplikacji i danych wewnątrz przedsiębiorstwa, umożliwiające współdzielenie danych między wieloma systemami informatycznymi oraz integrację rozproszonych w ramach przedsiębiorstwa procesów biznesowych w jeden spójny zestaw. Telematyka - rozwiązania telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne oraz rozwiązania automatycznego sterowania dostosowane do potrzeb obsługiwanych systemów fizycznych – wynikających z ich zadań, infrastruktury, organizacji, procesów utrzymania oraz zarządzania – i zintegrowane z tymi systemami.

  Dodano: 19.12.2011. 16:17  


  Najnowsze