• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • List Einsteina na wystawie Archiwa warszawskie dawniej i dziś

  23.09.2011. 12:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  List Alberta Einsteina, rozkazy Józefa Piłsudskiego i cysterską "Księgę cudów" z XIII w. można obejrzeć na wystawie "Archiwa warszawskie dawniej i dziś" otwartej w Warszawie. "To autentyczne skarby kultury i nauki polskiej" - przekonują twórcy ekspozycji. 


  "Wybierając obiekty do prezentacji kierowano się przede wszystkim tym, aby były one interesujące dla bardzo szerokiego i zróżnicowanego kręgu zwiedzających i żeby stworzyły portret zbiorowy warszawskich archiwów z całą różnorodnością i bogactwem zgromadzonych w nich pamiątek narodowych z okresu od XIII w. po czasy współczesne" - powiedziała na uroczystym otwarciu wystawy jej autorka dr Joanna Arvaniti z Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie.

  Na wystawie zgromadzono ok. 320 eksponatów, które umieszczono na ponad 40 tablicach w czterech częściach ekspozycji. Widzowie mogą podziwiać reprodukcje najcenniejszych papierowych i pergaminowych dokumentów, fotografii, medali, map, grafik, listów i druków ze zbiorów warszawskich archiwów.

  Bogato prezentowana jest korespondencja np. list Alberta Einsteina z 1946 r. do polskiego fizyka, prekursora telewizji i holografii Mieczysława Wolfkego, zaproszenie Henryka Sienkiewicza skierowane do jego kuzyna Romana Szwoynickiego na rodzinne spotkanie z uwagą "początek rady o ósmej wieczorem punkt", a także list do Naczelnego Wodza od anonimowego ochotnika chcącego zostać "żywą torpedą" ze zbiorów Centralnego Archiwum Wojskowego. Archiwum to przedstawiło także dokumenty przypominające narodziny i obronę niepodległości Polski związane z postacią Józefa Piłsudskiego, m.in. jego odezwy i rozkazy.

  Najstarszy dokument na wystawie pochodzi z 1273 r. (ze zbiorów archiwum PAN). Jest to fragment pergaminowej cysterskiej "Księgi cudów" z opactwa w Kołbaczu z charakterystycznymi otworami - pozostałościami po naroślach na skórze młodej kozy, na której sporządzono dokument. Uwagę widzów zwracają także ozdobne inicjały tekstu księgi z dobrze zachowanymi kolorami. Archiwum PAN przedstawiło także najstarsze na wystawie zdjęcie - reprodukcję dagerotypu sprzed 1860 r. przedstawiająca rodzinę autora sześciotomowego "Słownika języka polskiego" Samuela Bogumiła Lindego. Widzowie mogą podziwiać także "zaszczytny" medal autorstwa nadwornego medaliera królewskiego Jana Filipa Holzhaeussera. Medal ten ze słynną inskrypcją "Sapere auso" (łac. Temu, kto ośmielił się być mądrym) przyznał w 1765 r. ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski wybitnemu publicyście i pedagogowi Stanisławowi Konarskiemu.

  "Widzowie mogą także zobaczyć najstarszy zachowany dokument dotyczący Warszawy, który pochodzi z 26 lipca 1376 r. i zawiera zgodę księcia Janusza I na wybudowanie w Warszawie łaźni miejskiej" - powiedziała PAP Anna Belka z Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, które w dawnych czasach nazywane było "Skarbnicą". O archiwum tym zachował się wiersz zamieszczony w przewodniku po Warszawie "Gościniec albo krótkie opisanie Warszawy" z 1643 r. "Z tejże izby sklep potężny/ Drzwi żelazne, w mury mężny/ W którym chowają klejnoty/ Przywileje, miejskie cnoty/ W szafach dość ksiąg rozmaitych/ I dla skarbów pospolitych/ Skrzynie stoją swym porządkiem/ Jedna wedle drugiej rządkiem/" - brzmi opis "Skarbca", który znamy dzięki przekazowi Adama Jarzębskiego, muzyka i architekta króla Władysława IV.

  Emocje na wystawie budzą także dokumenty z XX w., w tym fotografie z okresu II wojny światowej. Widzowie mogą zobaczyć m.in. słynne zdjęcie z przebiegu likwidacji getta warszawskiego wiosną 1943 r. (przedstawia matki z dziećmi z podniesionymi rękoma przed lufami karabinów niemieckich żołnierzy) pochodzące z Raportu Juergena Stroopa, które zostało wysłane do jednego z przywódców III Rzeszy, szefa SS i Gestapo, Heinricha Himmlera.

  Wstrząsające wrażenie robią także zdjęcia ruin budynków z okresu Powstania Warszawskiego np. nieupowszechniane dotychczas zdjęcie z widokiem na Krakowskie Przedmieście ze ścielącymi się dymami i rozrzuconymi po ulicy przedmiotami, które z okna Pałacu Staszica wykonał w pierwszych dniach sierpnia 1944 r. uczestnik powstania Seweryn Braun.

  Dokumenty dotyczące historii najnowszej Polski przygotował także IPN. Wśród nich można zobaczyć zdjęcia operacyjne SB wykonane podczas demonstracji w marcu 1968 r., pierwszej wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1979 r. i w czasie pogrzebu Grzegorza Przemyka zamordowanego przez milicjantów w 1983 r. Ponadto IPN przedstawił fragmenty akt operacyjnych SB niszczonych przez komunistycznych funkcjonariuszy na przełomie 1989 i 1990 r.

  Wystawa będzie prezentowa w dniach od 22 września do 21 października. Poprzedza ona konferencję "Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej", która odbędzie się w dniach 20-21 października w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, Archiwum Głównym Akt Dawnych i IPN.

  W przygotowaniu wystawy uczestniczyło osiem warszawskich archiwów: Archiwum Akt Nowych, Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie, Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Centralne Archiwum Wojskowe, Instytut Pamięci Narodowej, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie, a także zarządzająca podległymi jej archiwami państwowymi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

  PAP - Nauka w Polsce

  nno/ ls/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Archiwum Akt Nowych, AAN – archiwum państwowe z siedzibą w Warszawie. Jest jednym z trzech polskich archiwów państwowych o charakterze centralnym obok Narodowego Archiwum Cyfrowego i Archiwum Głównego Akt Dawnych. Archiwum Państwowe w Poznaniu – pierwsze archiwum w Poznaniu powstało w 1869 r. (Staatsarchiv Posen) jako placówka pruskiej sieci archiwów prowincjonalnych. Gromadziło księgi sądów grodzkich i ziemskich z okresu staropolskiego, akta i dokumenty ze skasowanych klasztorów oraz akta po zlikwidowanych urzędach pruskich. Archiwum Skarbowe w Warszawie – archiwum państwowe w Warszawie założone 2 lipca 1871 r. jako Archiwum Akt Dawnych byłego Zarządu Finansowego Królestwa Polskiego (później utrwaliła się nazwa „Archiwum Skarbowe”). Archiwum powstało w celu przechowywania akt po zlikwidowanej w 1867 r. Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu Królestwa Polskiego, która już wcześniej przechowywała akta skarbowe z okresu Księstwa Warszawskiego oraz z okresu staropolskiego.

  Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD) – archiwum państwowe w Warszawie założone 2 września 1808 jako Archiwum Ogólne Krajowe (następnie Archiwum Główne Królestwa Polskiego w latach 1816-1889, później, do 1918 r. Warszawskie Archiwum Główne Akt Dawnych Królestwa Polskiego i od 1918 r. Archiwum Główne Akt Dawnych). Aktualną siedzibą AGAD jest Pałac Raczyńskich mieszczący się na ul. Długiej 7 w Warszawie. Narodowe Archiwum Cyfrowe, NAC – centralne archiwum państwowe z siedzibą w Warszawie, powstałe 8 marca 2008 wskutek przekształcenia istniejącego od 1955 roku Archiwum Dokumentacji Mechanicznej. Siedzibą Narodowego Archiwum jest kompleks budynków przy ulicy Hankiewicza 1, współdzielony z Archiwum Akt Nowych.

  Archiwum Oświecenia w Warszawie – archiwum państwowe w Warszawie powstałe w 1915 r. do opieki nad pozostawionym archiwum rosyjskiego Okręgu Naukowego Warszawskiego. Po I wojnie światowej archiwum weszło do polskiej sieci archiwalnej pod nazwą Archiwum Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, od 1936 r. Archiwum Oświecenia Publicznego. Dyskusja Wikipedysty:Radomil: Archiwum 1 |Archiwum 2 |Archiwum 3 |Archiwum 4 |Archiwum 5 |Archiwum 6 |Archiwum 7 |Archiwum 8 |Archiwum 9 |Archiwum 10 |Archiwum 11 |Archiwum 12 |Archiwum 13 |Archiwum 14 |Archiwum 15 |Archiwum 16 |Archiwum 17 |Archiwum 18 |Archiwum 19 |Archiwum 20

  Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego - archiwum, a jednocześnie jednostka ogólnouczelniana Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmujące się gromadzeniem zbiorów dotyczących jego przeszłości oraz poprzedników tej uczelni, a także akt studenckich i pracowników uczelni. Zostało założone 1 października 1950 roku. Mieści się obecnie przy ul. Szewska 50/51 we Wrocławiu. Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej – polskie archiwum państwowe utworzone na mocy rozporządzenia ministra kultury z dnia 1 czerwca 2004 roku. Podstawowym zadaniem archiwum jest przechowywanie i udostępnianie dokumentacji płacowej i osobowej pracowników, do której przechowywania zasadniczo przepisy zobowiązują pracodawców, w przypadku, gdy pracodawca zostanie postawiony w stan likwidacji lub upadłości, zaś sąd rejestrowy stwierdzi brak środków na dalsze właściwe przechowywanie tej dokumentacji. Archiwum z mocy prawa przejmuje także zasoby prywatnych archiwów tego rodzaju (firm usługowo trudniących się przechowywaniem dokumentacji) w momencie ich likwidacji. Archiwum może także świadczyć usługi na zasadach komercyjnych.

  Archiwum Krajowe Aktów Grodzkich i Ziemskich we Lwowie (inna nazwa: Archiwum Bernardyńskie, po 1914 Archiwum Ziemskie) – założone w 1877 r. przez zaborcze władze austriackie do przechowywania zasobu dawnych polskich archiwów grodzkich i ziemskich z obszaru całej Galicji.

  Archiwum 1 Archiwum 2 Archiwum 3 Archiwum 4 (23 VI-13IX 2007) Archiwum 5 (14 IX - 30 X 2007) Archiwum 6 (31 X 2007 - 16 XII 2007) Archiwum 7 (16 XII 2007 - 12 II 2008) Archiwum 8 (13 II - 20 V 2008) Archiwum 9 (20 V - 30 IX 2008) Archiwum 10 (30 IX 2008 - 31 I 2009) Archiwum 11 (1 II 2009 - IV 2009) Archiwum 12 (V 2009 - VII 2010) Archiwum 13 (VII 2010 - X 2011) Archiwum 14 (X 2011 — I 2012) Archiwum 15 (I 2012 — IX 2012) Archiwum 16 (IX 2012 - 19 I 2013) Archiwum 17 (I - X 2013)

  Archiwum z komiksami jest typem archiwum przeznaczonym do uporządkowanego wyświetlania obrazów, w szczególności komiksów. Idea ta została upowszechniona dzięki programowi CDisplay. Kronika Warszawy – magazyn wydawany przez Archiwum Państwowe m.st. Warszawy i Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m.st. Warszawy. Obecnie ukazuje się co pół roku. Zajmuje się tematyką warszawską – kulturą, historią, zabytkami stolicy, archiwaliami. Odnotowuje ważniejsze wydarzenia, imprezy kulturalne, wystawy (dział Kronika wydarzeń), wymienia opublikowane wydawnictwa o Warszawie (dział Biblioteka warsawianów), zamieszcza recenzje, informuje o śmierci osób zasłużonych dla miasta.

  Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry (CAW) – to centralne archiwum wojskowe w Polsce, z siedzibą w Warszawie-Rembertowie, przy ul. Czerwonych Beretów bl. 124. Archiwum Państwowe w Poznaniu – archiwum państwowe w Poznaniu utworzone w 1919 w oparciu o niemieckie archiwum państwowe (Staatsarchiv Posen) utworzone w 1869.

  Archiwista, archiwariusz (łac. archi(v)um - archiwum, gr. archeíon - gmach rządowy, l.mn. archeía - archiwa, archē - przyczyna) - pracownik, kustosz archiwum, znawca zbiorów archiwalnych. Jest to zawód wiążący się z działaniami mającymi na celu przechowywanie dokumentów dla ich późniejszego udostępniania. Archiwistę zatrudniają m.in. urzędy państwowe, instytucje, zakłady pracy.

  Dodano: 23.09.2011. 12:04  


  Najnowsze