• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lublin gospodarzem sympozjum poświęconego prof.Waksmundzkiemu

  21.09.2010. 12:41
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Prof. dr hab. Andrzejowi Waksmundzkiemu, twórcy Lubelskiej Szkoły Chromatografii, pionierowi w dziedzinie technologii światłowodów będzie poświęcone seminarium, które odbędzie się w dniach 1-2 października w Lublinie.

  Spotkanie pt. "Zjawiska Międzyfazowe wczoraj, dziś i jutro" oraz konkurs na najlepszą pracę magisterską z dziedziny zjawisk międzyfazowych i technologii światłowodów organizują: Wydział Chemii Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej w Lublinie, Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

  3 października mija 100. rocznica urodzin profesora.

  "Spotkanie będzie się składało z kilku części - powiedziała PAP prof. Jolanta Narkiewicz-Michałek z Zakładu Chemii Teoretycznej, Wydział Chemii UMCS. - Pierwsza będzie poświęcona wspomnieniom o profesorze Waksmundzkim. Przyjedzie jego rodzina i uczniowie. Druga - osiągnięciom profesora i kontynuacji jego badań. Zostaną zaprezentowane wykłady naukowców, którzy byli związani z profesorem oraz dotyczące współczesnych zjawisk międzyfazowych i chromatografii. Po dwóch dniach sympozjum, 3 października, będzie miało miejsce posiedzenie komisji analizy chromatograficznej i technik pokrewnych Komitetu Chemii Analitycznej PAN."

  Prof. Narkiewicz-Michałek przypomina, że profesor Waksmundzki organizował sekcję chemiczną UMCS tuż po wyzwoleniu, rozwijał chromatografię i stworzył Lubelską Szkołę Chromatografii.

  Zajmował się też fizykochemią granic faz i był pionierem w dziedzinie technologii światłowodów. Jako świetny dydaktyk wykształcił całe grono wybitnych naukowców. "Profesor wiedział, w kogo zainwestować swój czas - wspomina prof. Narkiewicz-Michałek. - Jego uczniowie mają obecnie powszechne uznanie, są znani na świecie, otrzymują patenty i doktoraty honoris causa. To był człowiek niezwykły, mający swoje zdanie, pasjonat, który do ostatnich dni swego życia przychodził na uczelnię."

  W 2000 roku Komisja Analizy Chromatograficznej i Komisja Analizy Powietrza i Gazów Komitetu Chemii Analitycznej PAN ufundowały medal i nagrodę im. prof. dr hab. Andrzeja Waksmundzkiego, która jest przyznawana co roku za wybitne osiągnięcia naukowe.

  Zjawiska międzyfazowe zachodzą na styku faz np. ciecz - gaz, ciało stałe - ciecz. Przykładem takiego zjawiska może być np. adsorpcja, która jest wykorzystywana podczas zażywania tabletek z węglem leczniczym przy niestrawności i zatruciach. Węgiel adsorbuje, czyli wiąże substancje drażniące i toksyczne.

  Zjawiska międzyfazowe zachodzą np. podczas lakierowania samochodu. Od tego, co dzieje się na granicy faz - ciało stałe - ciecz, ciecz - gaz (powietrze) zależy, czy lakier będzie się trzymał podłoża, czy szybko wyschnie.

  Obecnie w Zakładzie Zjawisk Międzyfazowych prowadzi się specjalistyczne badania m.in. swobodnej energii powierzchniowej ciał stałych, stabilności emulsji, badania nad otrzymywaniem powierzchni super-hydrofobowych i nad wieloskładnikowymi mieszaninami związków powierzchniowo czynnych.

  PAP - Nauka w Polsce, Małgorzata Nowak

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Medal im. Prof. Andrzeja Waksmundzkiego – honorowe odznaczenie nadawane od roku 2001 za osiągnięcia z zakresu chromatografii i technik pokrewnych, przyznawane corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chromatografii przez Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk (KChA PAN) na podstawie nominacji Komisji Analizy Chromatograficznej i Technik Pokrewnych KChA PAN. Chemia powierzchni – interdyscyplinarny dział z pogranicza chemii i fizyki, który bada zjawiska fizykochemiczne zachodzące na granicy faz ciała stałego, cieczy oraz gazów. Wyniki tych badań znajdują szereg zastosowań, stanowiąc bazę teoretyczną dla katalizy heterogenicznej, produkcji układów scalonych na powierzchni płytek krzemowych, ogniw paliwowych, opracowywanie środków powierzchniowo czynnych (farb, lakierów, klejów), ma też kluczowe znaczenie przy zapobieganiu korozji. Chemia powierzchni jest także silnie powiązana z badaniami materiałowymi. Andrzej Waksmundzki (ur. 3 października 1910 w Waksmundzie k. Nowego Targu, zm. 7 grudnia 1998 w Lublinie) – polski specjalista w zakresie chemii fizycznej, chromatografii, fizykochemii zjawisk powierzchniowych, technologii światłowodowych, profesor związany z UMCS, naukowiec i nauczyciel akademicki.

  Medal Kołosa – wyróżnienie przyznawane co dwa lata za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eksperymentalnej lub teoretycznej chemii fizycznej. Medal Kołosa przyznawany jest od 1998 roku w celu upamiętnienia życia i pracy badawczej Włodzimierza Kołosa przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne. Ceremonia wręczenia medalu łączy się z wygłoszeniem przez laureata wykładu dla doktorantów Wydziału Chemii UW. Katedra Chemii Nieorganicznej Politechniki Gdańskiej – jedna z 13 katedr Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej usytuowana w budynku "Chemia A". Katedra kształci w zakresie chemii nieorganicznej, chemii kwantowej i teoretycznej, chemii bionieorganicznej, chemii ciała stałego i krystalografii (dawniej: dyfrakcyjne metody badań strukturalnych). Kierownikiem Katedry jest obecnie prof. dr hab. inż. Barbara Becker.

  Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii został utworzony w 1968 roku wraz z powołaniem do życia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Powstał z połączenia odpowiednich wydziałów Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, z 31 lipca 1968 r., Wydział kontynuował kierunki kształcenia i działalność naukową scalonych jednostek. Jego historię tworzyły takie postacie, jak: prof. Marek Kuczma, matematyk, twórca polskiej szkoły równań funkcyjnych; prof. Andrzej Pawlikowski, fizyk, twórca katowickiej fizyki teoretycznej; prof. August Chełkowski, fizyk i polityk, twórca szkół naukowych na Śląsku: fizyki molekularnej i fizyki ciała stałego, jego działalność naukowa znalazła uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Genowefa Misztal - ur. 5 stycznia 1950 w Męciszowie, zm. 26 marca 2006 w Lublinie. Profesor nauk farmaceutycznych AM w Lublinie z zakresu chemii leków, specjalista z analizy leków. Absolwentka (1973) Wydziału Farmaceutycznego tej uczelni. Od ukończenia studiów pracowała w Katedrze i Zakładzie Chemii Leków. Stopnie naukowe: dr n. farm. 1981, dr hab. 1992, prof. nadzw. 1996, prof. zw. 2000. Specjalista z analizy leków I stopnia 1974 i II stopnia 2004. Członek wielu prestiżowych towarzystw naukowych, prodziekan Wydziału Farmaceutycznego 1999 - 2005.

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jeden z jedenastu wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Został powołany 12 września 1949 roku. Obecnym dziekanem wydziału jest prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak. Karol Lesław Grela (ur. 23 listopada 1970 w Warszawie) – polski chemik organik, profesor, nauczyciel akademicki. Zajmuje się zagadnieniami syntezy organicznej, metatezy olefin i chemii metaloorganicznej. Tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskał w 1994 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Stopień naukowy doktora nauk chemicznych uzyskał w 1998 roku w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk (promotor prof. Mieczysław Mąkosza). Następnie odbył staż podoktorski (1999–2000) w Instytucie Maxa Plancka (Max-Planck-Institut für Kohlenforschung) w Mülheim (Niemcy) pod kierunkiem prof. Aloisa Fürstnera. Habilitacja w IChO PAN w 2003. Tytuł naukowy profesora zwyczajnego uzyskany w 2008. Od 2012 roku związany z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego gdzie jest nauczycielem akademickim. Kieruje badaniami naukowymi zespołu w Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej w Centrum Nowych Technologii III na warszawskiej Ochocie.

  Adam Andrzej Hulanicki (ur. 31 maja 1929) – polski chemik, specjalista w zakresie chemii analitycznej, profesor Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, członek korespondent PAN, przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN.

  Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - (WCh UMCS) jeden z 11. wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział ten istnieje od 1 lutego 1989 r., kiedy to został wyodrębniony z dawnego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii.

  Bogumił Kazimierz Brzezinski (ur. 22 maja 1943) − chemik polski, profesor dr hab. W 1967 ukończył Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracował następnie na tej uczelni, w 1972 obronił doktorat, w 1982 habilitował się. W 1991 został profesorem nauk chemicznych. Obecnie kieruje Zakładem Biochemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1975−76 w ramach Stypendium Fundacji Aleksandra Humboldta odbył staż naukowy na Uniwersytecie w Monachium. Wielokrotnie odbywał staże na Uniwersytecie im. Alexandra Humbolta w Berlinie. Przez lata współpracował z Prof. Zundelem. W latach 1990−1996 był prodziekanem Wydziału Chemii UAM. Prof. Brzezinski jest promotorem 9 prac doktorskich. Marek Trojanowicz (ur. 30 kwietnia 1944 w Warszawie) – polski chemik, profesor nauk chemicznych specjalizujący się w chemii analitycznej, pracownik naukowy i kierownik Pracowni Analizy Przepływowej i Chromatografii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

  Zbigniew Sojka (ur. 28 czerwca 1955 w Lubaczowie) – polski chemik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2003–2009 kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemii UJ. Od 2000 roku kierownik Zespołu Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego oraz Wydziałowo-Środowiskowej Pracowni Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego, Środowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych. Chromatografia cieczowa, LC (ang. Liquid Chromatography) − stosowana w chemii metoda preparatywna, a także analityczna. W chromatograii tej eluentem jest ciecz (zwykle jakiś rozpuszczalnik). Istotą każdej chromatografii cieczowej jest rozdział analizowanej mieszaniny na poszczególne związki chemiczne poprzez przepuszczanie roztworu tej mieszaniny przez stałe lub żelowe złoża, podobnie jak w procesie sączenia. Na skutek oddziaływań międzycząsteczkowych między związkami tworzącymi mieszaninę i złożem, jedne z nich przechodzą przez złoże szybciej, a inne wolniej.

  Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego – jeden z dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Wyodrębnił się z Wydziału Fizyki i Chemii 1 października 2007 roku. Wcześniej wchodził w skład Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (1951-1996) oraz Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (do 1951 roku). Jego siedziba znajduje się przy ul. Tamka 12 w Łodzi. Stanisław Zieliński (ur. 1920, zm. 10 czerwca 2010) – polski chemik, profesor zwyczajny doktor habilitowany, specjalista w dziedzinie katalizy i chemii koordynacyjnej, prodziekanem Wydziału Mat.-Fiz.-Chem. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej oraz Zakładu Chemii Ogólnej i Syntezy Katalizatorów na Wydziale Chemii UAM.

  Dodano: 21.09.2010. 12:41  


  Najnowsze