• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Making the tiniest machines, Londyn, Zjednoczone Królestwo

  25.02.2013. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wydarzenie pt. "Making the tiniest machines" (Tworzenie najmniejszych maszyn) odbędzie się 11 marca 2013 r. w Londynie, w Zjednoczonym Królestwie.

  W ciągu ostatnich kilku lat opracowano pierwsze przykłady syntetycznych maszyn i silników molekularnych, wciąż jeszcze prymitywnych według standardów biologicznych. Cząsteczki te reagują na światło, bodźce chemiczne i elektryczne, wprawiając w ruch elementy połączone wiązaniami wodorowymi lub innymi słabymi interakcjami cząsteczkowymi.

  Być może najlepszym sposobem na zrozumienie potencjału technologicznego kontrolowanego ruchu na poziomie molekularnym jest uświadomienie sobie, że nanosilniki i maszyny w skali cząsteczkowej stanowią podstawę każdego z ważnych procesów biologicznych. Gdy nauczymy się tworzyć sztuczne struktury umożliwiające kontrolowanie i wykorzystywanie ruchu na poziomie molekularnym oraz sprzęganie jego skutków bezpośrednio z innymi strukturami podrzędnymi na tym poziomie oraz w świecie zewnętrznym, może to mieć wpływ na każdy aspekt funkcjonalnego projektowania cząsteczek i materiałów. Innym skutkiem będzie z pewnością dogłębniejsze poznanie fizyki i biologii.

  Podczas wydarzenia badacze tej dziedziny spotkają się, by omówić aspekty fizyczne i biologiczne oraz ich powiązania.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Potencjał błonowy - to różnica potencjałów elektrycznych czyli napięcie elektryczne między wnętrzem i zewnętrzem przestrzeni oddzielonej błoną lipidową. Potencjał błonowy jest istotny dla przebiegu transbłonowych procesów metabolicznych. Kiedy zanika, to zanika też wrażliwość żywego układu i najczęściej jest to tożsame ze śmiercią. Napięcie jest wytwarzane katabolicznie pompą sodowo-potasową, anabolicznie foto- lub chemosyntetycznym transportem elektronów oraz innymi mniej typowymi procesami. Potencjał błonowy może się cyklicznie zmieniać lub być niemal stały. Na poziomie cząsteczkowym jest to proces dynamiczny i jako proces zmniejszający entropię entrenergoujemny, do jego wytworzenia konieczna jest energia. Osobliwość jest blisko: Kiedy istoty ludzkie przekroczą granice biologiczne (tytuł ang. The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology) – to aktualizacja z 2005 roku książki Raymonda Kurzweila Wiek maszyn duchowych (tytuł ang. The Age of Spiritual Machines) z 1999 roku oraz książki Wiek maszyn inteligentnych (tytuł ang. The Age of Intelligent Machines) z 1990 roku. Chemia bioorganiczna – dyscyplina naukowa łącząca ze sobą elementy chemii organicznej oraz biochemii. Podstawową różnicą pomiędzy chemią bioorganiczną a biochemią są cele tych dwóch dyscyplin naukowych. Biochemia (a także pokrewne nauki, takie jak biologia molekularna) koncentruje się na wykorzystaniu chemii w celu zrozumienia procesów biologicznych na poziomie molekularnym. Natomiast głównym celem chemii bioorganicznej jest wykorzystanie zdobyczy chemii organicznej w celu tworzenia nowych biomolekuł (lub modyfikacji już istniejących).

  Nanomateriały – wszelkie materiały, w których występują regularne struktury na poziomie molekularnym, tj. nie przekraczającej 100 nanometrów. Granica ta może dotyczyć wielkości domen jako podstawowej jednostki mikrostruktury, czy grubości warstw wytworzonych lub nałożonych na podłożu. W praktyce granica poniżej której mówi się o nanomateriałach jest różna dla materiałów o różnych właściwościach użytkowych i na ogół wiąże się to z pojawieniem szczególnych właściwości po jej przekroczeniu. Zmniejszając rozmiar uporządkowanych struktur materiałów można uzyskać znacznie lepsze właściwości fizyko-chemiczne, mechaniczne, itp. Mikromaszyny lub maszyny elektryczne małej mocy - jest to grupa maszyn o znamionowej mocy ciągłej nie przekraczającej umownej granicy 1100 W przy określonej prędkości obrotowej 1500 obr/min. Wyjątki stanowią tu między innymi silniki tarczowe, niektóre jednofazowe silniki indukcyjne, jednofazowe silniki komutatorowe lub bezzestykowe maszyny maszyny prądu stałego o mocach przekraczających podaną wartość zalicza się zwyczajowo do maszyn małej mocy.

  Zmiana we wzorcu objawu – technika mająca na celu dokonanie zmiany w zachowaniu tworzącym objaw czy problem. Zmiana może polegać na zastąpieniu określonego elementu schematu innym elementem, zewnętrznym wobec nawyku, może dążyć do usunięcia schematu lub może być dodaniem nowego (nowych) elementu (elementów). Zmiany dokonać można zarówno na poziomie behawioralnym lub / i na poziomie poznawczym. Przykładem interwencji wobec objawu mogą być zadania terapeutyczne jakie Milton Erickson dawał swoim pacjentom: „(...) radził np. osobie z przymusem mycia rąk, by zmieniła rodzaj mydła. Czasem prosił nałogowego palacza, by trzymał papierosy na strychu, a zapałki w piwnicy. Pewnego razu poinstruował dziewczynkę ssącą kciuk, by ssała go przez określony czas każdego dnia.”. Lista stadionów piłkarskich w Holandii składa się z obiektów drużyn znajdujących się w Eredivisie (I poziomie ligowym Holandii) oraz Eerste divisie (II poziomie ligowym Holandii). Na najwyższym poziomie, tak jak i na drugim poziomie rozgrywkowym znajduje się po 18 drużyn, których stadiony zostały przedstawione w poniższej tabeli według kryterium pojemności, od największej do najmniejszej. Tabela uwzględnia również miejsce położenia stadionu (miasto oraz prowincję), klub do którego obiekt należy oraz rok jego otwarcia.

  Lista stadionów piłkarskich w Polsce składa się z obiektów drużyn znajdujących się w Ekstraklasie (I poziomie ligowym Polski) oraz I lidze (II poziomie ligowym Polski). Na najwyższym poziomie rozgrywkowym znajduje się 16 drużyn, a na drugim poziomie 18 drużyn, których stadiony zostały przedstawione w poniższej tabeli według kryterium pojemności, od największej do najmniejszej. Tabela uwzględnia również miejsce położenia stadionu (miasto oraz województwo), klub do którego obiekt należy oraz rok jego otwarcia. Suwnica – dźwignica pracująca w ruchu przerywanym wyposażona w mechanizm podnoszenia i opuszczania: wciągarka lub wciągnik. Przeznaczona do przemieszczania materiałów w pionie i poziomie w przestrzeni ograniczonej długością toru jazdy, wysokością podnoszenia i opuszczania oraz szerokością mostu.

  Fizyka molekularna – dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych.

  Sezon NHL 2013/2014 będzie 96. sezonem gry National Hockey League, a 97. jej działalności. Pierwsze mecze sezonu odbędą się 1 października 2013 roku. W tym dniu odbędzie się trzy spotkania. Drugi sezon z rzędu nie odbędą się spotkania w Europie, również NHL All-Star Game nie odbędzie się w zamian zawodnicy ligi NHL będą uczestniczyć w turnieju olimpijskim w Soczi. Hokeiści wrócą na tafle w Ameryce 26 lutego. 1 stycznia odbędzie się NHL Winter Classic, który został przełożony z powodu lokautu. Dodatkowo obędzie się jeszcze pięć innych spotkań na otwartych stadionach w ramach NHL Stadium Series oraz Heritage Classic. Sezon zasadniczy zakończy się 13 kwietnia 2013 roku.

  Zjawiska elektrokinetyczne ogólnie opisują zjawiska, w których istnieje możliwość ścięcia ruchomej części podwójnej warstwy elektrycznej z naładowanej powierzchni cząsteczki, którą może być ciało stałe, ciecz lub pęcherzyk gazu w wymiarach skali nano lub mikro.
  Jeśli pole elektryczne jest przyłożone stycznie wzdłuż naładowanej powierzchni, wtedy siła jest wywierana na obie części podwójnej warstwy elektrycznej. Naładowana powierzchnia (plus związany z nią materiał) ma tendencję do ruchu we właściwym kierunku, podczas gdy jony w ruchliwej części podwójnej warstwy elektrycznej wykazują saldo migracji w przeciwnym kierunku, niosąc wraz z nimi rozpuszczalnik, powodując jego przepływ. Odwrotnie, pole elektryczne jest wytworzone, gdy naładowana powierzchnia i część dyfuzyjna podwójnej warstwy elektrycznej poruszają się względem siebie. Siłą wywołującą ruch cząsteczek lub cieczy może być pole elektryczne, gradient stężeń, grawitacja czy gradient ciśnienia
  Wyróżniane są cztery główne zjawiska elektrokinetyczne: Ewolucja molekularna – proces ewolucji dokonujący się na szczeblu DNA, RNA i białek. Niektórzy naukowcy, jak Motoo Kimura, sugerują, że główną przyczyną zmian ewolucyjnych na poziomie molekularnym są raczej losowe fiksacje selekcyjnie obojętnych lub niemal obojętnych mutacji, niż pozytywny dobór naturalny. Ta neutralistyczna teoria ewolucji molekularnej, jak nazwał ją Kimura, była niekiedy przeciwstawiana teorii doboru naturalnego Darwina, jednak sam Kimura twierdził, że nie stoją one w sprzeczności, lecz że teoria neutralistyczna kładzie większy nacisk na rolę mutacji i losowego dryfu genetycznego na poziomie molekularnym.

  Potencjały termodynamiczne – w termodynamice, wielkości fizyczne związane z układem termodynamicznym, określane jako funkcje niezależnych parametrów makroskopowych charakteryzujących układ termodynamiczny, za pomocą których można w pełni i jednoznacznie opisać stan układu termodynamicznego. Określiwszy potencjał termodynamiczny uzyskuje się nie tylko wszystkie pozostałe parametry układu, ale także inne wielkości makroskopowe charakteryzujące układ oraz zachodzące w nim procesy termodynamiczne. Przez to, dla ustalonych niektórych parametrów, umożliwiają one wygodniejsze, niż bezpośrednio z zasad termodynamiki, określenie samorzutności oraz warunków równowagi procesów odwracalnych.

  Dodano: 25.02.2013. 15:37  


  Najnowsze