• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Marcowe spotkania z fizyką na UMCS w Lublinie

  04.03.2010. 12:03
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Już po raz 19. Instytut Fizyki UMCS w Lublinie w marcowe soboty organizuje bezpłatne spotkania z fizyką dla uczniów szkół licealnych i nauczycieli. Cykl rozpocznie 6 marca wykład prof. dr. hab. M. Rogatko pt. "Na krańcach czasu".

  "Najczęściej uczestnikami wykładów są licealiści i nauczyciele ze szkół województwa lubelskiego, jak również z Lublina" - poinformował PAP dr Jerzy Kraśkiewicz z UMCS. Na każde spotkanie przychodzi ok. 150-200 słuchaczy.

  "Największym zainteresowaniem cieszą się demonstracje zjawisk fizycznych i doświadczenia, jako ilustracje i uzupełnienie do wykładów" - mówi dr Kraśkiewicz.

  Organizatorzy wykładów chcą nie tylko popularyzować fizykę wśród licealistów, ale i zapoznać ich z najnowszymi osiągnięciami. Ich zdaniem, jest to też dobry sposób na zachęcenie do studiowania tego trudnego przedmiotu i uzupełnienie wiadomości z fizyki.

  Na co dzień Instytut zajmuje się m.in. fizyką powierzchni, teorią jądra atomowego, astrofizyką, biofizyką, fizyką molekularną i matematyczną. Prowadzone są tam studia I, II i III stopnia, a studenci mają okazję poznać również fizykę informatyczną i środowiska, czy nanotechnologię.

  Zajęcia odbywają się w Auli Fizyki UMCS (ul. Radziszewskiego 10). Najbliższe spotkanie rozpocznie się o godz. 10.15.

  W kolejne soboty zaplanowano następujące wykłady: 13 marca (godz.10.15) dr J. Mycka opowie o "Indukcji matematycznej wśród piratów", a o godz. 11.30 odbędzie się pokaz "Muzeum Fizyki"; 20 marca (godz. 10.15) prof. dr hab. K. Wysokiński wprowadzi w świat "Nadprzewodnictwa - kwantowego zjawiska w makroskali"; a 27 marca dr M. Krawiec wyjaśni "Jak wygląda atom - skaningowa mikroskopia tunelowa."

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce, Małgorzata Nowak

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych (ros. Объединённый институт ядерных исследований, ОИЯИ) – międzynarodowa organizacja naukowa zajmująca się badaniami z zakresu fizyki jądrowej, fizyki teoretycznej i matematycznej, wysokich energii, molekularnej, biofizyka i biologii molekularnej. Instytut umiejscowiony jest w Dubnej, 125 km od Moskwy. Fizyka teoretyczna – sposób uprawiania fizyki polegający na matematycznym opisie praw przyrody, tworzeniu i rozwijaniu teorii, z których wnioski mogą być sprawdzone doświadczalnie. Przykładem jest fizyka matematyczna opisująca zjawiska i teorie fizyczne korzystając z rozwiniętej aksjomatyki matematycznej i obiektów zdefiniowanych w podobny sposób, jak np. rozmaitości. Krzysztof Parlinski (ur. 20 marca 1940 w Chorzowie) – polski fizyk, specjalista teoretycznej fizyki ciała stałego, profesor Instytutu Fizyki Jądrowej PAN.

  Fizyka chemiczna – dział fizyki, który zajmuje się badaniem fizycznych aspektów zjawisk chemicznych. Tradycyjnie do fizyki chemicznej zalicza się spektroskopię, niektóre aspekty mechaniki kwantowej oraz elementy fizyki ciała stałego i fizyki roztworów. W zasadzie całość zagadnień fizyki chemicznej jest zawarta w chemii fizycznej i podział zagadnień na fizykę chemiczną i chemię fizyczną jest bardzo umowny. Praktycznie biorąc z fizyką chemiczną ma się do czynienia wtedy gdy fizycy zajmują się chemią, zaś z chemią fizyczną wtedy gdy chemicy adaptują techniki i teorie fizyczne do swoich celów. Jan Dereziński – polski fizyk zajmujący się głównie fizyką matematyczną, operatorami Schrödingera i teorią rozpraszania; profesor; zastępca kierownika Katedry Metod Matematycznych Fizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

  Fizyka płynów to dziedzina fizyki zajmująca się badaniem ruchliwości płynów oraz skutkami ruchów płynów, rozpatrując je głównie w skali mikroskopowej w celu uzupełnienia opisu makroskopowego. Analizując zachowanie pojedynczych cząsteczek stara się przewidzieć potencjalne zachowanie płynów oraz wyjaśnić zjawiska związane z płynami. Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana – instytut naukowy istniejący w latach 1982 - 2011 zajmujący się badaniami z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i fizyka jądrowa, fizyka plazmy gorącej, itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i produkcją odpowiednich urządzeń dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym zwłaszcza medycyny. Po włączeniu w jego skład Instytutu Energii Atomowej POLATOM nadano mu nazwę Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

  Teoria przejść fazowych – dziedzina fizyki znajdująca się na pograniczu termodynamiki fenomenologicznej, fizyki materiałowej, chemii fizycznej, teorii pola. Jest to dziedzina zajmująca się doświadczalnym i teoretycznym opisem tak zwanych zjawisk krytycznych zachodzących podczas przejść fazowych. Średnia droga swobodna – średnia droga, jaką przebywa cząstka (także atom lub cząsteczka) poruszająca się w ośrodku materialnym między kolejnymi zderzeniami z cząstkami tego ośrodka. Pojęcie to jest stosowane w bardzo wielu dziedzinach fizyki.

  Fizyka medyczna – dział fizyki wykorzystujący metody fizyczne w zastosowaniach medycznych (diagnostyka, terapia, rehabilitacja).

  Dariusz Wasik – polski fizyk, doktor habilitowany, profesor UW, były prodziekan ds. studenckich Wydziału Fizyki UW, obecny kierownik Studium Doktoranckiego. Pracuje w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

  Paweł Tomasz Jochym (ur. 1966) – polski fizyk, zajmujący się fizyką komputerową i fizyką teoretyczną. Pracownik Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Zakładzie Komputerowych Badań Materiałów. Wszechświat – wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie. Słowo „wszechświat” może być też używane w innych kontekstach jako synonim słów „kosmos” (w rozumieniu filozofii), „świat” czy „natura”. W naukach ścisłych słowa „wszechświat” i „kosmos” są równoważne.

  Dodano: 04.03.2010. 12:03  


  Najnowsze