• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • MathPad 2010 startuje 16 sierpnia

  12.08.2010. 03:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  20 wykładów oraz prawie tyle samo warsztatów poświęconych zastosowaniom technologii komputerowych w nauczaniu matematyki wypełni rozpoczynająca się 16 sierpnia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu doroczna konferencja MathPad. Potrwa trzy dni.

  Jej organizatorami są m.in. Wydział Matematyki i Informatyki UMK, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz bydgoskie Kuratorium Oświaty.

  Głównym tematem IX już edycji konferencji będzie prezentacja możliwości różnych programów komputerowych przydatnych w nauczaniu algebry (przekształcanie wzorów) i geometrii (zastępowanie tradycyjnych konstrukcji z użyciem cyrkla i linijki) oraz przy tworzeniu animacji i wizualizacji.

  Jak informują organizatorzy na oficjalnej stronie internetowej mathcas.wordpress.com. - na MathPad 2010 zaprezentowane zostaną m.in. możliwości prawie w ogóle nieznanego w Polsce programu Geometer's Sketchpad 5 (np. iteracje, czyli wielokrotnie powtarzane czynności w geometrii, czy tajemnice ornamentów), uznanego za najbardziej popularny na świecie program dydaktyczny do nauczania matematyki, będący w wielu krajach standardem dydaktycznym. Pokazana też zostanie, w trakcie wykładów i warsztatów, Mathematica for the Classroom, edukacyjna wersja znanego programu Mathematica (np. manipulacja i powstawanie obiektów matematycznych, grafika w 3D, elementy rachunku różniczkowego). Przewidziano również wiele ćwiczeń z programowania w Excelu i przystosowaniu go do potrzeb nauczycieli matematyki.

  Konferencji towarzyszyć będzie konkurs Kalejdoskopy, skierowany do wszystkich jej uczestników, a także ich uczniów i studentów. Jego celem jest wykonanie modelu kalejdoskopu z użyciem jednego z programów do geometrii dynamicznej. Dokładny opis konkursu znajduje się na stronie internetowej konferencji. Tam też zostaną ogłoszone jego wyniki.

  Innym ważnym wydarzeniem będzie także Festiwal Cabri, czyli pierwszy w Polsce zlot użytkowników programu Cabri, w którym wezmą udział goście z kraju i z zagranicy. Program wspomaga nauczanie geometrii euklidesowej i analitycznej, oraz elementów fizyki i innych dziedzin, związanych z pojęciem ruchu.

  Konferencje MathPAD organizowane są od 9 lat w różnych miejscach Polski, ale obecna będzie już siódmą z kolei, która odbędzie się na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu. Każda miała swój specyficzny charakter i tematykę. Uczestników i organizatorów (nauczycieli szkolnych i akademickich z całej Polski zawsze interesowała technologia komputerowa w nauczaniu matematyki, ale każdego roku zwracano uwagę na różne stosowane w tym celu narzędzia, jakimi są głównie specjalistyczne programy komputerowe.WP

  PAP - Nauka w Polsce

  tot/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Utworzony w 1993 roku w wyniku podziału Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Wydział dzieli się na 4 katedry, 8 zakładów, 6 pracowni przedmiotowych i specjalizacyjnych, Laboratorium Eksploatacji Systemu Komputerowego, Regionalne Studium Edukacji Informatycznej (RSEI) oraz Niestacjonarne Studia Informatyczne. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej rozpoczął działalność pod obecną nazwą 1 września 2011 roku po zmianie nazwy Wydziału Matematyczno-Fizycznego, utworzonego w 1969 roku z połączenia istniejących na różnych wydziałach katedr: fizyki, matematyki i geometrii wykreśl­nej. W tamtym okresie był to jedyny tego typu wydział w polskich uczelniach technicz­nych. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Utworzony w 1993 roku w wyniku podziału Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Na Wydziale zatrudnionych jest około 200 osób, w tym 56 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 75 nauczycieli akademickich w stopniu doktora lub magistra. Rada Naukowa Instytutu Fizyki posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych, natomiast Rada Wydziału ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie astronomii.

  Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego (WCh UO) – jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego, powstały 1 września 2008 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz podzielenia go na wyżej wymieniony i Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Kształci studentów na kierunku chemia zaliczanym do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych. Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego - jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki i Fizyki i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych. Aktualnie wydział nie prowadzi studiów niestacjonarnych.

  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej działa pod tą nazwą od 1 października 2001 r, po przemianowaniu Wydziału Matematyki i Fizyki, który został utworzony 1 lutego 1989 roku w wyniku przekształcenia się Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w dwa odrębne Wydziały. Jednak zarówno matematyka jak i fizyka rozwijały się, od momentu powstania Uniwersytetu, w ramach Wydziału Przyrodniczego. Szkoła matematyki poglądowej - ogólnopolskie konferencje nauczycieli matematyki zarówno szkolnych, jak i akademickich oraz innych osób zainteresowanych krzewieniem matematyki i kultury matematycznej, podczas którego prezentowane są referaty na tematy mieszczące się w określonym zawczasu (rok wcześniej) zakresie.

  Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie jest jednym z dwóch instytutów Wydziału Matematyki i Informatyki UJ. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego (WMFiI UO) - jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego powstały 1 września 2008 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii poprzez wydzielenie z jego struktur Instytutu Chemii i przekształcenia go w samodzielny Wydział Chemii. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk ścisłych matematycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Magazyn Miłośników Matematyki (MMM) - kwartalnik poświęcony tematyce matematycznej, adresowany do młodzieży o zainteresowaniach ścisłych oraz do wszystkich fanów matematyki i łamigłówek logicznych. Zajmuje się m.in. przystępnym przedstawianiem różnych zagadnień związanych z matematyką i jej zastosowaniami (np. w fizyce, astronomii, lingwistyce), opisywaniem ważnych wydarzeń bieżących i historycznych z matematyki, prezentacją rozmaitych konkursów matematycznych (międzynarodowych, ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych), ciekawych postaci, a także anegdot i ciekawostek. Pismo prowadzi własny konkurs zadaniowy "Łamanie głowy, czyli burza w mózgu". W każdym numerze jest wiele zadań do samodzielnego rozwiązania, z rozwiązaniami z numerze bieżącym lub następnym.

  Maciej Marek Sysło (ur. 3 listopada 1945 w Tarnowie) – profesor, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, matematyk (specjalność – teoria grafów, matematyka dyskretna, algorytmika, optymalizacja, dydaktyka informatyki), nauczyciel akademicki kierunków związanych z informatyką.

  Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego – jeden z 10. wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki i Fizyki i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na dwóch podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk ścisłych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – jeden z 6 wydziałów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Jego siedziba znajduje się przy ul. Ogińskiego 16 w Bydgoszczy.

  Geometria euklidesowa – klasyczna odmiana geometrii opisana po raz pierwszy przez Euklidesa w dziele Elementy (z III w. p.n.e.). Zebrał on całą ówczesną wiedzę matematyczną znaną Grekom, dziś jego dzieło przedstawia się jako pierwszą znaną aksjomatyzację w historii matematyki. Pierwotnie uprawiano ją jedynie na płaszczyźnie i w przestrzeni trójwymiarowej wiążąc ją jednocześnie ze światem fizycznym, który miała opisywać, nie dopuszczając tym samym możliwości badania innych odmian geometrii.

  Dodano: 12.08.2010. 03:18  


  Najnowsze