• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mędzynarodowe sympozjum nt. monitorowania środowiska, Salamanka, Hiszpania

  11.02.2011. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 6 - 8 kwietnia 2011 r. w Salamance, Hiszpania, odbędzie się międzynarodowe sympozjum nt. monitorowania środowiska.

  Monitorowanie środowiska to dziedzina, w której komputery są wykorzystywane jako proaktywne narzędzia do wspomagania ludzi w ich codziennych czynnościach. Początkowo dziedzina ta stanowiła przyszły trend w elektronice, telekomunikacji i informatyce użytkowej, który pojawił się pierwotnie pod koniec lat 90. XX w.

  Podstawowym celem monitorowania środowiska jest włączenie mocy obliczeniowej i technologii komunikacyjnych do przedmiotów użytku codziennego w taki sposób, aby ich obecność była możliwie jak najmniej widoczna.

  Konferencja ma na celu zgromadzenie naukowców z różnych dyscyplin, które współtworzą tę dziedzinę naukową, jaką jest monitorowanie środowiska, aby zaprezentować i omówić najnowsze wyniki, nowe pomysły, projekty i wyciągnięte wnioski.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Prawo ochrony środowiska – gałąź prawa obejmująca zagadnienia ochrony środowiska. Oprócz regulacji krajowych w jej skład wchodzą również traktaty międzynarodowe.

  Prawo ochrony środowiska – gałąź prawa obejmująca zagadnienia ochrony środowiska. Oprócz regulacji krajowych w jej skład wchodzą również traktaty międzynarodowe.

  Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych - jest dziedziną teorii ekonomii neoklasycznej, badającą statyczne i dynamiczne warunki optymalności wykorzystania zasobów i walorów środowiska przyrodniczego. Aspekty statyczne dotyczą efektywnego wykorzystania ograniczonych zasobów przeznaczonych na ochronę i konserwację środowiska (zachowanie jego jakości i zasobów). Aspekty dynamiczne dotyczą zaś optymalnego wykorzystania zasobów i walorów środowiska przyrodniczego w procesie wzrostu i rozwoju gospodarczego. Ekonomia środowiska bazuje na paradygmacie ekonomizacji – kryteria efektywności i optymalności ekologicznej traktuje się jako główne, natomiast kryteria bezpieczeństwa ekologicznego czy kryteria wynikające z koncepcji zrównoważonego rozwoju jako uzupełniające, dodatkowe.

  Edukacja ekologiczna (element edukacji środowiskowej) – koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem myśleć globalnie – działać lokalnie. Edukacja ekologiczna definiowana jest także jako psychologiczno-pedagogiczny proces oddziaływania na człowieka w celu kształtowania jego świadomości ekologicznej. Edukacja ekologiczna obejmuje wprowadzanie do programów szkół wszystkich szczebli tematyki z zakresu ochrony środowiska i kształtowania środowiska, umożliwiającej łączenie wiedzy przyrodniczej z postawą humanistyczną, tworzenie krajowych i międzynarodowych systemów kształcenia specjalistów i kwalifikowanych pracowników dla różnych działów ochrony środowiska, nauczycieli ochrony środowiska, dokształcanie inżynierów i techników różnych specjalności oraz menedżerów gospodarki, a także powszechną edukację szkolną i pozaszkolną.

  Podatek ekologiczny to obciążenie finansowe mające związek z ochroną środowiska, wynikające z zanieczyszczeń środowiska naturalnego.

  Podatek ekologiczny to obciążenie finansowe mające związek z ochroną środowiska, wynikające z zanieczyszczeń środowiska naturalnego.

  Zielona chemia (wolne tłumaczenie z ang. green chemistry) to dział chemii środowiska zajmujący się optymalizacją procesów technologii chemicznej w celu zmniejszenia ryzyka związanego z zanieczyszczeniem (zmianą stanu) środowiska.

  Dodano: 11.02.2011. 17:26  


  Najnowsze