• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Metody, ewaluacja, narzędzia i aplikacje na potrzeby tworzenia i korzystania z ustrukturyzowanych danych w e-społeczeństwie, Rzym, Włochy

  30.05.2012. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 10 - 14 września 2012 r. w Rzymie, Włochy, odbędzie się wydarzenie pt. "Metody, ewaluacja, narzędzia i aplikacje na potrzeby tworzenia i korzystania z ustrukturyzowanych danych w e-społeczeństwie" (Methods, evaluation, tools and applications for the creation and consumption of structured data for the e-society, META4eS).

  Sieć www i powiązane z nią technologie gruntownie zmieniły sposób, w jaki ludzie i organizacje wymieniają informacje i wchodzą w interakcje. Ogromne ilości ustrukturyzowanych danych podlegają publikacji i wymianie wraz z rosnącą liczbą usług i aplikacji tworzonych w odpowiedzi na to zapotrzebowanie.

  Obecnie popularną inicjatywą, przyjmowaną przez coraz większą liczbę rządów, władz miejskich i innych interesariuszy, jest zachęcanie do publikacji ustrukturyzowanych danych w Internecie. Zarządzanie takimi danymi w sposób zrozumiały dla użytkowników końcowych to poważne wyzwanie.

  Warsztaty zgromadzą naukowców, profesjonalistów i ekspertów, aby dyskutować, prezentować i wymieniać się najlepszymi praktykami, pomysłami i wynikami związanymi z tworzeniem i wykorzystywaniem ustrukturyzowanych danych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Normalizacja bazy danych jest to proces mający na celu eliminację powtarzających się danych w relacyjnej bazie danych. Główna idea polega na trzymaniu danych w jednym miejscu, a w razie potrzeby linkowania do danych. Taki sposób tworzenia bazy danych zwiększa bezpieczeństwo danych i zmniejsza ryzyko powstania niespójności (w szczególności problemów anomalii). PHP Data Objects (w skrócie PDO) – rozszerzenie języka PHP udostępniające jednolity interfejs baz danych w postaci pojedynczej klasy z metodami wspólnymi dla różnych silników zarządzania bazą danych. Eliminuje to konieczność korzystania przez twórców oprogramowania z własnych lub zewnętrznych rozwiązań unifikujących sposób operowania na bazie danych. Pakiet Biurowy Zoho – pakiet biurowy obejmujący edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, Wiki, CRM, bazy danych, narzędzia służące do tworzenia prezentacji, zapisywania notatek, zarządzania projektami, fakturowania oraz realizacji innych zadań. Jako, że aplikacje Zoho działają w oparciu o sieć internetową, wszystkie funkcjonują niezależnie od systemu operacyjnego komputera.

  ArcView - podstawowa licencja pakietu ArcGIS klasy desktop firmy ESRI. Zapewnia wysokiej jakości wizualizację kartograficzną, narzędzia do zarządzania i analizowania danych geograficznych oraz podstawowe narzędzia do tworzenia i edycji tych danych. Najnowsza wersja - 10.0 PL. ETL (ang. Extract, Transform and Load) – narzędzia wspomagające proces pozyskania danych dla baz danych, szczególnie dla hurtowni danych.

  IBM InfoSphere Warehouse – środowisko do projektowania i wdrażania hurtowni danych. W ramach pakietu oprogramowania otrzymujemy narzędzia pozwalające na budowę procesów ETL, eksplorację danych (ang. Data Mining), a także tworzenie aplikacji analitycznych (OLAP) i raportów, opartych o dane strukturalne i niestrukturalne (pliki płaskie). Strumieniowa baza danych to baza danych, w której dane są przedstawione w postaci zbioru strumieni danych. System zarządzania taką bazą nazywany jest strumieniowym systemem zarządzania danymi (DSMS - ang. Data Stream Management System).

  SQL (ang. Structured Query Language wym. /ɛskjuːˈɛl/) – strukturalny język zapytań używany do tworzenia, modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych. Data Access Object – jest to komponent dostarczający jednolity interfejs do komunikacji między aplikacją, a źródłem danych (np. bazą danych czy plikiem). Jest często łączony z wzorcami projektowymi. Dzięki DAO, aplikacja nie musi znać sposobu oraz ostatecznego miejsca składowania swoich danych, a ewentualne modyfikacje któregoś z czynników nie pociągają za sobą konieczności modyfikowania jej kodu źródłowego. Komponent ten jest często stosowany w modelu MVC (Model-View-Controller) do oddzielenia dostępu do danych od logiki biznesowej i warstwy prezentacji. Gotowe narzędzia do korzystania z DAO wchodzą w skład wielu popularnych języków programowania oraz platform (np. Java EE, Ruby on Rails).

  Data Vault – technika modelowania danych (w hurtowniach danych) zaprojektowana tak, aby zapewnić przechowywanie danych historycznych z wielorakich systemów operacyjnych (źródłowych). Data Vault oznacza również, obok aspektu modelowania, sposób patrzenia na dane historyczne, który zapewnia audytowalność, śledzenie danych, szybkość ładowania oraz odporność na zmiany biznesowe.

  Cogitariat w społeczeństwie informacyjnym jest to kategoria osób lub klasa społeczna znajdująca się pomiędzy proletariatem i digitariatem. Termin ten określa osoby posiadające dostęp do Internetu i innych technologii informacyjnych, ale korzystające z niego w sposób bierny, tzn. osoby przeszukujące bazy danych, oglądające strony internetowe, jednak ich nie przekształcające.

  Ralph Kimball jest uważany za jednego z pierwszych twórców hurtowni danych, znany z przekonania, że hurtownie danych powinny być projektowane w sposób szybki i zrozumiały. Jego metodologia, zwana modelowaniem przestrzennym (metodologia Kimballa) stała się standardem w dziedzinie wspomagania decyzji. Do tej pory Ralph jest autorem ponad 100 artykułów i kolumn dla Intelligent Enterprise, zdobywając nagrodę Readers Choice pięć lat z rzędu. Jest również autorem wielu książek o narzędziach i cyklach życia hurtowni danych, które stały się bestsellerami w tej tematyce. Obiektowa baza danych to zbiór obiektów, których zachowanie się, stan oraz związki są określone zgodnie z obiektowym modelem danych. Obiektowy system zarządzania bazą danych jest systemem wspomagającym definiowanie, zarządzanie, utrzymywanie, zabezpieczanie i udostępnianie obiektowej bazy danych.

  Analiza dyskryminacyjna (ang. discriminant analysis) – zespół metod wielowymiarowej analizy danych. Zalicza się do grupy prognoz ilościowych. Zawiera metody, które czynią z tej techniki niezwykle efektywne narzędzie do zagadnień klasyfikacyjnych i technik eksploracja danych. Jej zadaniem jest rozstrzyganie, które zmienne w najlepszy sposób dzielą dany zbiór przypadków na występujące w naturalny sposób grupy. Pozwala rozstrzygnąć, czy grupy różnią się ze względu na średnią pewnej zmiennej, oraz wykorzystanie tej zmiennej do przewidywania przynależności do danej grupy.

  Dodano: 30.05.2012. 16:17  


  Najnowsze