• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowa konferencja młodych naukowców specjalizujących się w językach i kulturach Rejonu Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu, Madryt

  29.06.2012. 18:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 22 - 23 listopada 2012 r. w Madrycie, Hiszpania, odbędzie się wydarzenie pt. "Międzynarodowa konferencja młodych naukowców specjalizujących się w językach i kulturach Rejonu Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu" (MediterráneoS 2012, Jornadas internacionales de jóvenes investigadores en lenguas y culturas del Mediterrráneo y Oriente Próximo).

  Wydarzenie ma pomóc w stworzeniu interdyscyplinarnych ram do dyskusji i refleksji z naciskiem na badania pisemnych i ustnych dzieł, które powstały na obszarach przylegających do Morza Śródziemnego.

  Forum poświęcone będzie zróżnicowanym podejściom metodologicznym, jakie znajdują zastosowanie w humanistycznych badaniach naukowych. Przewidziano następujące tematy:
  - badania filologiczne: lingwistyka, krytyka tekstu, analiza literacka;
  - badania nad mediami materialnymi;
  - źródła pośrednie lub literackie (palaeografia, przekaz i tłumaczenie);
  - źródła bezpośrednie lub dokumentacyjne (papirologia i epigrafika);
  - historia społeczna i kulturowa;
  - przekaz i ewolucja myśli;
  - budowa i kryzys tożsamości.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Cypr – azjatycka wyspa we wschodniej części Morza Śródziemnego, często traktowana jako część Bliskiego Wschodu, czasami jednak zaliczana do Europy, historycznie, kulturowo i politycznie stanowiąca część Europy. Trzecia pod względem wielkości wyspa na Morzu Śródziemnym po Sycylii i Sardynii. Afryka subsaharyjska w I tysiącleciu: Podczas I tysiąclecia n.e. w Afryce subsaharyjskiej odbywały się znaczne przemieszczenia ludności, mieszanie się kultur i powstawanie nowych państw. Działo się to prawie bez kontaktów z krajami rejonu Morza Śródziemnego, od których środkową Afrykę odcinały rozległe pustynie Sahary. Bardziej intensywne były jedynie kontakty i wpływy arabskiego Bliskiego Wschodu, zwłaszcza w pasie wybrzeży Morza Czerwonego i Oceanu Indyjskiego. Epoka hellenistyczna – okres w dziejach regionu Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu (zwłaszcza obszarów znajdujących się pod greckim panowaniem), którego początek wyznacza śmierć Aleksandra Wielkiego w 323 roku p.n.e., a koniec rzymskie podboje zakończone zajęciem ptolemejskiego Egiptu w 30 roku p.n.e. Niekiedy zwany hellenizmem, lub epoką aleksandryjską.

  Wrzosiec drzewiasty (Erica arborea) jest gatunkiem roślin okrytonasiennych z rodziny Ericaceae, naturalnie występujący w zaroślach makii otaczających basen Morza Śródziemnego i na zachód porastających Portugalię, Wyspy Kanaryjskie i Maderę. Rada Państw Morza Bałtyckiego, CBSS (Council of the Baltic Sea States) – organizacja międzynarodowa powstała z inicjatywy rządów Niemiec i Danii, które w dniach 5–6 marca 1992 zorganizowały konferencję ministrów spraw zagranicznych w Kopenhadze. Powołano wówczas do życia Radę Państw Morza Bałtyckiego, początkowo jako forum współpracy międzyrządowej. Rada Państw Morza Bałtyckiego jest kolejnym etapem instytucjonalizacji stosunków międzynarodowych w regionie Morza Bałtyckiego po zimnej wojnie. Tuż po jej zakończeniu rządy Polski i Szwecji, wystąpiły z propozycją zwołania konferencji szefów rządów, poświęconej ochronie środowiska Morza Bałtyckiego. Na konferencji, która odbyła się w dniach 2–3 września 1990 roku w Ronneby w Szwecji, przyjęto Deklarację Morza Bałtyckiego. Rady Państw Morza Bałtyckiego nie należy mylić z Radą Bałtycką, która jest politycznym związkiem Litwy, Łotwy i Estonii.

  Dobra Praktyka Kliniczna (ang. Good Clinical Practice – GCP) – międzynarodowy standard etyczny i naukowy dotyczący planowania, prowadzenia, dokumentowania i ogłaszania wyników badań prowadzonych z udziałem ludzi (badań klinicznych) opracowany przez Międzynarodową Konferencję ds. Harmonizacji (ICH). Postępowanie zgodnie z tym standardem stanowi gwarancję wiarygodności i dokładności uzyskanych danych oraz raportowanych wyników, a także respektowania praw osób uczestniczących w badaniu. The Asia Institute (Instytut Azji) to niezależny osrodek badawczy znajdujący się w Seulu i prowadzący oraz wspierający badania nad Azją przy udziale specjalistów z zakresu nauk politycznych, humanistycznych oraz technicznich, a także organizacji rządowych, organizacji międzynarodowych oraz młodzieży z krajow azjatyckich. Badania prowadzone przez Instytut obejmują przemiany technologiczne, kwestie ochrony środowiska oraz stosunki międzynarodowe. Instytut Azji koncentruje się na szeroko zakrojonej współpracy z młodzieżą, uczniami szkół średnich i wyższych, uznając za niezbędne zaangażowanie młodych ludzi w debaty polityczne dotyczące edukacji, relacji międzynarodowych oraz zman klimatycznych. Badania poświęcone są nadziejom i zagrożeniom jakie niesie rozwój technologiczny oraz kryzysowi ekologicznemu. Kryzys środowiskowy był tematem debaty na Forum ds. Środowiska w Daejeon, zorganizowanym przez Instytut przy wpółpracy z KAIST. W 2012 roku Instytut Azji opublikował wybór raportów, materiałów seminaryjnych, esejów i artykółów przy współpracy wybitnych badaczy, takich jak Benjamin Barber, Noam Chomsky, Francis Fukuyama, Haun Saussy oraz Larry Wilkerson. Obecnie dyrektorem Instytutu jest Emanuel Pastreich, profesor na Uniwersytecie Kyung Hee w Seulu.

  Homoseksualizm a kontekst kulturowy: Badania historyczne potwierdzają występowanie zachowań homoseksualnych, tożsamości homoseksualnej (różnie nazywanej) w społeczeństwach w wielu znanych kulturach świata. Ich akceptacja była zmienna w czasie jak i w przestrzeni różnych kultur. Saggat (zil sang, kas) - instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego.

  Oud (arab.عود ʿūd; som. Kaban; per.: بربط barbat; tur. ud lub ut) instrument strunowy uważany za przodka lutni, nazywany również lutnią arabską bądź lutnią perską. Wywodzi się z okolic Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu. W krajach arabskich oud jest równie popularny jak gitara czy pianino w krajach europejskich.

  Empusidae - rodzina z rzędu modliszek. Zalicza się do niej 51 gatunków, zamieszkujących Afrykę, Azję oraz kraje basenu Morza Śródziemnego.

  Międzynarodowa Rada Badań Morza (International Council for the Exploration of the Sea - ICES) - międzynarodowa organizacja założona 22 lipca 1902 w Kopenhadze w celu badania zasobów morskich północnego Atlantyku i mórz przyległych. Konrad Thaler (1940 – 2005) – austriacki zoolog specjalizujący się w arachnologii, zwłaszcza faunie Alp i rejonu Morza Śródziemnego.

  Nagietek (Calendula L.) – rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych. Należy do niego około 20 gatunków pochodzących głównie z rejonu Morza Śródziemnego i południowo-wschodniej Azji, od Wysp Kanaryjskich po Iran. Gatunkiem typowym jest Calendula officinalis L.. Rękopisoznawstwo – dyscyplina nauk, której podmiotem badań są zabytki rękopiśmienne, zwłaszcza księgi (kodykologia) z wyjątkiem starożytnych tabliczek glinianych (epigrafika) oraz zabytków papirusowych (papirologia). Badania rękopisoznawcze dotyczą historii: kultury, nauki i sztuki, także języka, prawa, liturgii itd. Paleograficzne podstawy rękopisoznawstwa stworzyli w XVII w. J. Mabillon i B. de Montfaucon; w Polsce pierwszą pracą poświęconą zagadnieniom rękopisoznawczym jest rozdział w pracy J. Lelewela "Bibliograficznych ksiąg dwoje".

  Ludy Morza – termin stworzony przez francuskiego egiptologa pochodzenia włoskiego Gastona Maspero na określenie przemieszczających się i wojowniczych grup ludności bliżej nieznanego pochodzenia, które doprowadziły do wielkiej destabilizacji starożytnego Bliskiego Wschodu i zagroziły państwu faraonów na przełomie XIII i XII w. p.n.e.

  Dodano: 29.06.2012. 18:17  


  Najnowsze