• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowa konferencja nt. odkrywania wiedzy i wyszukiwania informacji, Barcelona, Hiszpania

  20.02.2012. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 4 - 7 października 2012 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędzie się wydarzenie pt. "Międzynarodowa konferencja nt. odkrywania wiedzy i wyszukiwania informacji".

  Odkrywanie wiedzy to interdyscyplinarny obszar, który koncentruje się na metodologiach identyfikowania właściwych, nowych, potencjalnie użytecznych i znaczących schematów danych. Przeszukiwanie danych stanowi jego istotną część. Odkrywanie wiedzy obejmuje również ocenę schematów i identyfikację tych, które należy dodać do korpusu wiedzy. Podejście to okazało się obiecujące w podnoszeniu poziomu inteligencji systemów i usług programistycznych.

  Szybki przyrost bezpośrednio dostępnych danych w Internecie i powszechne korzystanie z dużych baz danych przełożyły się na zwiększone zapotrzebowanie na metodologie odkrywania wiedzy.

  Głównym celem wydarzenia będzie stworzenie forum do wspomagania postępu naukowo-technicznego w odkrywaniu wiedzy i wyszukiwaniu informacji.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Kodyfikacja wiedzy – zebranie w jednolitą, usystematyzowaną i opartą na wspólnych zasadach całość informacji (wiedzy) potrzebnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Celem kodyfikacji wiedzy jest ułatwienie dostępu do zasobów wiedzy organizacji. Realizuje się to poprzez takie przetworzenie i usystematyzowanie posiadanych informacji aby można je było łatwo odnaleźć, zrozumieć i przyswoić. Dane powinny być zapisane w określonym formacie, a dostęp do nich możliwie prosty dla wszystkich upoważnionych do tego osób. Eksploracja danych (spotyka się również określenie drążenie danych, pozyskiwanie wiedzy, wydobywanie danych, ekstrakcja danych) (ang. data mining) - jeden z etapów procesu odkrywania wiedzy z baz danych (ang. Knowledge Discovery in Databases, KDD). Idea eksploracji danych polega na wykorzystaniu szybkości komputera do znajdowania ukrytych dla człowieka (właśnie z uwagi na ograniczone możliwości czasowe) prawidłowości w danych zgromadzonych w hurtowniach danych. Metaanaliza – pojęcie z zakresu analizy danych, określające wtórne odkrywanie wiedzy metodą uogólniania informacji zawartych w publikacjach czy źródłach pierwotnych.

  Pracownik wiedzy – jedna z najbardziej znanych definicji pracownika wiedzy "knowledge worker" stworzona przez T. H. Davenporta stwierdza, że mają oni wysoki stopień wiedzy specjalistycznej, wykształcenie lub doświadczenie, a wykonywana przez nich praca wymaga tworzenia, dystrybucji oraz wykorzystywania wiedzy. Pracownicy wiedzy to nowa kategoria specjalistów, których podstawowym zadaniem jest produktywne wykorzystanie i wymiana wiedzy. Odpowiadają oni za kreowanie i wdrażanie nowych pomysłów, dzięki którym organizacje dopasowują strategię do zachodzących coraz szybciej zmian w otoczeniu biznesowym. Ich podstawowym zadaniem jest poszukiwanie, wymiana, łączenie i wykorzystanie wiedzy wewnątrz organizacji i poza jej granicami. Big data – termin odnoszący się do dużych zbiorów danych, których przetwarzanie wymaga zastosowania specjalistycznego oprogramowania. W praktyce pojęcie dużego zbioru danych oznacza rozmiar wyrażany przy pomocy co najmniej dziesiątek terabajtów, a często nawet petabajtów. Big data ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie dużej ilości cyfrowych danych towarzyszy potrzeba zdobywania nowych informacji lub wiedzy. Szczególne znaczenie odgrywa wzrost dostępności Internetu oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, które w naturalny sposób są przystosowane do wykorzystywania baz danych.

  Informatyka przemysłowa to dziedzina wiedzy znajdująca się na pograniczu nauk informatycznych oraz szeroko pojętych nauk o technologiach przemysłowych i łącząca te dwa zakresy wiedzy. Do głównych zainteresowań informatyki przemysłowej należą: monitorowanie i sterowanie produkcją, numeryczne modelowanie procesów technologicznych, analiza statystyczna zgromadzonych danych, eksploracja danych, zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji, takich jak np. sieci neuronowe i systemy ekspertowe. Zarządzanie wiedzą (ang. Knowledge Management, KM) - to zespół sformalizowanych sposobów gromadzenia i wykorzystywania wiedzy formalnej oraz wiedzy cichej uczestników organizacji (np. pracowników firmy). Zarządzanie wiedzą, to próba jak najlepszego wykorzystania wiedzy, która jest dostępna w organizacji, tworzenie nowej wiedzy oraz zwiększanie jej zrozumienia.

  Inżynieria wiedzy to stosunkowo nowy dział inżynierii i nauki zarazem. Termin został wprowadzony w informatyce, a ściślej w dziedzinie sztuczna inteligencja, dotyczy budowy tzw. baz wiedzy. Socjologia wiedzy – dział socjologii szczegółowej analizujący związki między warunkami powstawania wiedzy (nauki) a jej treścią; bada kontekst ich występowania oraz ustala prawidłowości pojawiania się określonych typów myślenia i wiedzy.

  Olimpiada wiedzy elektrycznej i elektronicznej – konkurs wiedzy z zakresu elektryki i elektroniki organizowany dla uczniów szkół średnich w latach 1973-2000.

  Towarzystwo Wiedzy Obronnej – ogólnopolskie towarzystwo naukowe stawiające sobie za cel popularyzowanie wiedzy związanej z obronnością kraju i z reagowaniem w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych.

  Medal "Za zasługi w krzewieniu wiedzy obronnej" – polskie odznaczenie cywilne nadawane przez Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Obronnej.

  Dodano: 20.02.2012. 16:17  


  Najnowsze