• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowa konferencja robocza nt. interoperacyjności przedsiębiorstw, Sztokholm, Szwecja

  03.02.2011. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 23 - 24 marca 2011 r. w Sztokholmie, Szwecja, odbędzie się "Międzynarodowa konferencja robocza nt. interoperacyjności przedsiębiorstw".

  Przedsiębiorstwa w coraz większym zakresie muszą konkurować i współpracować w kontekście rynku globalnego. Wykorzystanie Internetu i innych środków technicznych może pomóc w przezwyciężaniu tradycyjnych barier geograficznych. Dziedzina interoperacyjności przedsiębiorstw zajmuje się analizą zdolności systemu lub produktu do pracy z innymi systemami lub produktami.

  Internet odgrywa zasadniczą rolę dla interoperacyjności przedsiębiorstw, a jego dalszy rozwój umożliwi przedsiębiorstwom innowacje i tworzenie nowej wartości handlowej. To by oznaczało, że Internet z obecnej formy przekształci się w powszechny system wsparcia biznesowego, w którym przedsiębiorstwa korzystać będą z interoperacyjnych usług z możliwością zamawiania ich odpowiednio do ich własnego zapotrzebowania.

  Jednocześnie interesariusze zauważyli, że te postępy powinny dokonywać się w sposób zrównoważony i społecznie odpowiedzialny, skutecznie wykorzystując zasoby fizyczne przy minimalnym oddziaływaniu na środowisko.

  Konferencja będzie mieć na celu rozpoznanie i omówienie wyzwań i rozwiązań z poszanowaniem interoperacyjności przedsiębiorstw, zarówno na szczeblu biznesowym, jaki i technicznym, ze szczególnym naciskiem na "Internet przyszłości".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Formy prawne przedsiębiorstw (również formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw) – formy, jakie przyjmują przedsiębiorstwa w momencie rejestracji. Można je podzielić na:

  Paneuropejskie formy przedsiębiorstw – Unia Europejska zmierza do ujednolicenia większości uregulowań na obszarze wspólnego rynku, również w zakresie form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw (zob. formy prawne przedsiębiorstw). W dalszej perspektywie można oczekiwać, że powstanie wspólnotowy kodeks spółek handlowych. W prawie europejskim uregulowane są następujące formy paneuropejskie:

  Formy prawne przedsiębiorstw (również formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw) – formy, jakie przyjmują przedsiębiorstwa w momencie rejestracji. Można je podzielić na:

  Formy prawne przedsiębiorstw (również formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw) – formy, jakie przyjmują przedsiębiorstwa w momencie rejestracji. Można je podzielić na:

  Papiery komercyjne przedsiębiorstw – (ang. commercial papers), zwane także skryptami dłużnymi, są to krótkoterminowe papiery dłużne na okaziciela lub imienne, najczęściej niezabezpieczone, o zapadalności do 1 roku, służące pozyskiwaniu finansowania przez przedsiębiorstwa.

  Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie sektor MŚP) – powszechnie stosowane skrótowe określenie tzw. sektora małych i średnich przedsiębiorstw (lub – bardziej prawidłowo – małych i średnich przedsiębiorców).

  Fuzja (ang. merger) – operacja łączenia dwóch lub więcej przedsiębiorstw, bądź przejęcie jednych przedsiębiorstw przez inne, w wyniku którego powstaje nowy podmiot.

  Dodano: 03.02.2011. 15:37  


  Najnowsze