• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowa letnia szkoła biotechnologii w Finlandii

  09.07.2010. 02:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Około 60 doktorantów i 15 wykładowców z Polski, Rosji i krajów skandynawskich weźmie udział - w dniach 12-17 lipca w Mikkeli w Finlandii - w międzynarodowej szkole letniej i minisympozjum pt. "Adaptation to Climate Change in the Baltic Sea Region: Contributions from Plant and Microbial Biotechnology".

  Spotkanie jest wspólnym przedsięwzięciem 16. Letniej Szkoły Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego, 5th Postgraduate Course and Minisymposium of AB-RMS oraz II Seminarium Polskiej Akademii Nauk i Rosyjskiej Akademii Nauk Rolniczych(RAAS) nt. biotechnologii Roślin.

  Zajęcia odbędą się pod patronatem NordforskScanBalt, Network on Agrobiotechnology focused of RootMicrobe Systems (ABRMS), PAN RAAS, Uniwersytetu Gdańskiego i University of Helsinki.

  Jak przekonują organizatorzy, rozwiązania biotechnologiczne mają szansę zmniejszyć negatywny wpływ globalnego ocieplenia na mikrobiologię gleby, niedostatek składników odżywczych, wzrost presji patogenów i szkodników roślin.

  W Mikkeli pierwszy wykład nt. wpływu biotechnologii na złagodzenie i wykorzystanie zmian klimatu wygłosi prof. Jari Valkonen z University of Helsinki w Finlandii.

  Prof. Gabrielle Berg z Graz University of Technology w Austrii na podstawie charakterystyki rośliny z grupy Bryophytes, filogenetycznie najstarszych roślin żyjących na ziemi, omówi wpływ zmian klimatu na interakcje symbiotyczną i otaczające środowisko. Żyjące w komórkach Bryophytes drobnoustroje podwyższają odporność na patogeny i przyczyniają się do intensywniejszego gromadzenia węgla. Odpowiednie praktyki rolnicze pomogą zmagazynować w roślinach od 50 do 100 mln. ton węgla rocznie w glebie na terenie Europy.

  Wykłady poprowadzą również m.in. William Broughton z Universit, Gencve w Szwajcarii, Igor Tikhonovich z All-Russia Research Institute for Agricultural Microbiology w Rosji, Ewa Łojkowska z Uniwersytetu Gdańskiego, Mikhaił Chumakov z Saratov State University w Rosji, Anna Urbanowicz z PAN, Adam Guenter z University of Hamburg w Niemczech, i inni.

  Uczestnicy szkoły będą mieli okazję nie tylko zdobyć wiedzę, ale i spotkać się z uczonymi z renomowanych ośrodków naukowych w Europie.

  "Celem tych współorganizowanych przez nas po raz drugi międzynarodowych warsztatów jest integracja środowiska młodych naukowców i doktorantów polskich, rosyjskich i skandynawskich, oraz umożliwienie im udziału w wykładach prowadzonych przez renomowanych uczonych; niemniej ważna jest także możliwość nieformalnych spotkań i dyskusji z wykładowcami - podsumowuje prof. dr hab. Ewa Łojkowska, dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed.

  PAP - Nauka w Polsce, Małgorzata Nowak

  agt/ kap/


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Anna Jadwiga Podhajska (z domu Wiśniewska, ur. 17 kwietnia 1938 w Gdyni, zm. 5 lutego 2006 w Gdańsku) - lekarz, profesor biotechnologii, specjalistka w dziedzinie mikrobiologii, biologii molekularnej i inżynierii genetycznej. Nauczyciel akademicki, ekspert w dziedzinie biotechnologii i animatorka życia naukowego Pomorza. Współzałożycielka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku (MWB UG-AMG) oraz założycielka Centrum Transferu Technologii w ramach Pomorskiego Parku Technologicznego w Gdyni. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – został założony staraniami trójmiejskiego środowiska akademickiego. Założycielami wydziału byli m.in.: Karol Taylor, Wacław Szybalski, Anna Podhajska oraz Wiesław Makarewicz. Wydział mieści się w budynku gdańskiej, poniemieckiej Victoriaschule oraz w nowo wybudowanym Instytucie Biotechnologii przy ulicy Kładki 24. Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych – powstał w wyniku reorganizacji Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego w Weryni.

  Jacek Józef Otlewski (ur. 1956 r.) – polski biolog, specjalizujący się w chemii biofizycznej i enzymologii, nauczyciel akademicki, pierwszy dziekan Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2006-2012. Krzysztof Kornacki- ur. 1970 r. Dr hab., prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, filmoznawca, pracownik Katedry Kultury i Sztuki Instytutu Filologii Polskiej, specjalizuje się w historii kina polskiego, autor m.in. książek: "Kino polskie wobec katolicyzmu 1945 – 1970" (nominowana do nagrody im. Bolesława Michałka), „Popiół i diament” Andrzeja Wajdy (nagroda „Pióro Fredry”); współredaktor tomu "Poszukiwanie i degradowanie sacrum w kinie oraz Sacrum w kinie: dekadę później"; współzałożyciel i pierwszy prezes Dyskusyjnego Klubu Filmowego Uniwersytetu Gdańskiego „Miłość blondynki”; członek Rady Redakcyjnej czasopisma kultury audiowizualnej „Panoptikum”, nagrodzony medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wykładowca m. in. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdyńskiej Szkoły Filmowej, Akademii Filmu Polskiego, Akademii Edukacji Filmowej w Ostrołęce.

  Czesław Mieczysław Leśniak (ur. 1932, zm. 2 stycznia 2014) – polski ekonomista, specialista w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, dyplomata i wykładowca akademicki, prof. dr. hab., dr h.c. University of Strathclyde, rektor, dziekan i wykładowca warszawskiej Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz rektor i wykładowca Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu w Warszawie. Nicholas Greenwood Onuf (ur. 1941) – badacz stosunków międzynarodowych, jeden z czołowych zwolenników konstruktywizmu w teorii stosunków międzynarodowych. Obecnie profesor Wydziału Stosunków Międzynarodowych Florida International University. Przedtem wykładał na American University, Columbia University, Georgetown University, Howard University, Ritsumeikan University i na University of Colombo. Absolwent Johns Hopkins University. Publikował w International Organization, American Journal of International Law i International Studies Quarterly.

  Wojciech Lipoński (ur. 16 grudnia 1942 w Sosnowcu) – polski anglista, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Wykładowca wielu uczelni zagranicznych, m.in. State University of Florida w Gainesville (USA) i Hanyang (Korea Płd.), a także wykładowca i supervising professor Międzynarodowej Akademii Olimpijskiej. Walter Kaegi - prof., amerykański historyk (bizantynista). W 1965 uzyskał doktorat na Harvard University. Wykładowca na University of Chicago.

  Jan Tomasz Hołowiński (ur. 1 stycznia 1924 w Krośnie, zm. 6 maja 2011) – polski ekonomista, prof. dr hab., specjalista w zakresie ekonomii i prawa morskiego, wykładowca Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie, Instytutu Morskiego w Gdańsku, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości.

  Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – najmłodszy z piętnastu wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powstał w roku 2002 na bazie Instytutu Biologii Molekularnej wchodzącego w owym czasie w skład Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Siedziba WBBiB mieści się przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie na terenie III Kampusu UJ. Wydział dysponuje nowoczesnymi laboratoriami oraz bardzo dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi.
  Prace naukowe prowadzone na WBBiB mają zróżnicowany charakter. Wśród nich można wyróżnić m.in.


  Grzegorz Nagórski (ur. 11 kwietnia 1964 w Tczewie) – polski puzonista jazzowy, absolwent Wydziału Jazzu i muzyki rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Stypendysta dwóch amerykańskich uczelni: Florida Atlantic University (1990-1991 klasa puzonu dr. Hachkrofta) oraz University of Miamii, który ukończył w 1993 tytułem magistra Jazz Performance. W 1992 został wykładowcą w klasie puzonu jazzowego, zespołów jazzowych, kształcenia słuchu oraz improwizacji w University of Miamii Jazz Department, a następnie w latach 1994-1995 wykładał w klasie puzonu jazzowego i klasycznego, zespołów jazzowych oraz literatury jazzowej w Florida Atlantic University. W 1999 został nauczycielem wydziału jazzu na Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. W październiku 2001 został starszym wykładowcą Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Stale współpracuje również z Instytutem Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. Jest też wykładowcą w Instytucie Jazzu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Oprócz tego zajmował się prowadzeniem letnich kursów i warsztatów jazzu w Polsce (Chodzież, Gdańsk, Michałowice, Pułtusk, Puławy, Trzciel, Nysa) oraz poza granicami kraju (Green Bay). Ewa Czerniawska dr hab., prof. UW (ur. 18 lipca 1955) - Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, jeden z czołowych polskich autorytetów w dziedzinie psychologii uczenia się i pamięci (gł. strategie pamięciowe, metapoznanie, usprawnianie pamięci, różnice indywidualne). Wykładowca akademicki Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka licznych publikacji naukowych, tłumacz z języka francuskiego i angielskiego. Członek European Association for Research on Learning and Instruction. Współpracuje z licznymi ośrodkami badawczymi za granicą: Universita di Padova, Potsdam Universitat, University of Newcastle.

  Dodano: 09.07.2010. 02:18  


  Najnowsze