• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowe sympozjum nt. komórek macierzystych i chorób wątroby człowieka, Paryż, Francja

  10.01.2012. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 12 - 13 marca 2012 r. w Paryżu, Francja, odbędzie się wydarzenie pt. "Międzynarodowe sympozjum nt. komórek macierzystych i chorób wątroby człowieka".

  Wiele postaci chorób wątroby człowieka może być obecnie leczonych wyłącznie za pomocą ortotopowego przeszczepu wątroby. Postępy biologiczne i techniczne związane z embrionalnymi komórkami macierzystymi człowieka sugerują, że pluripotencja może zapewnić alternatywną, opartą na komórkach, terapię chorób wątroby . W celu wyhodowana odnawialnych kultur na potrzeby klinicznych terapii komórkowych niezbędny jest rozwój metod i narzędzi w inżynierii komórek macierzystych.

  W czasie konferencji nacisk zostanie położony na najnowsze postępy w hodowaniu wątroby i różnicowaniu komórek macierzystych w kontekście terapii komórkowej przewlekłych chorób wątroby. Pośród zaplanowanych tematów przewidziano następujące:
  - hodowanie wątroby;
  - różnicowanie komórek macierzystych na hepatocyty;
  - bioinżynieria komórek macierzystych;
  - perspektywy: zastosowania kliniczne;
  - perspektywy: farmako- i toksykologia;
  - zastosowanie komórek macierzystych w strategiach regeneracyjnych.

  Sponsorem wydarzenia jest dofinansowany ze środków unijnych projekt LIV-ES (Opracowywanie warunków hodowli dla różnicowania się komórek hES na hepatocyty), który poświęcony jest sposobom opracowywania innowacyjnych warunków i znormalizowanych protokołów w celu zapewnienia odnawialnego źródła ludzkich hepatocytów (komórek wątroby) do leczenia chorób wątroby.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Biopsja wątroby – badanie medyczne, który wykonuje się w celu rozpoznania chorób wątroby, oceny stopnia zaawansowania chorób wątroby i monitorowania postępów leczenia. Zapalenie wątroby (łac. hepatitis) – grupa chorób wątroby o różnej etiologii, których wspólnym mianownikiem jest stan zapalny tego narządu. Krew pępowinowa - stanowi źródło krwiotwórczych komórek macierzystych oraz komórek mezenchymy. Ta krew jest jedynym źródłem komórek macierzystych niewymagającym używania metod inwazyjnych u dawcy.

  Przeszczepienie wątroby – wszczepienie biorcy wątroby pochodzącej od dawcy niespokrewnionego lub fragmentu wątroby od dawcy spokrewnionego. Marskość wątroby, zwłóknienie wątroby (łac. cirrhosis hepatis) – postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu.

  Ropień wątroby (łac. abscessus hepatis) – choroba wątroby wywołana przez bakterie ropotwórcze. Ropnie wątroby są zazwyczaj mnogie, pojedyncze zaś najczęściej umiejscowione są w prawym płacie wątroby. Niewydolność wątroby – niezdolność wątroby do spełniania prawidłowych funkcji metabolicznych oraz syntezy białek. Wyróżnia się dwie główne postacie niewydolności wątroby:

  Komórki iPS (ang. iPSC – induced pluripotent stem cells) – rodzaj pluripotencjalnych komórek macierzystych, które zostały sztucznie otrzymane z nie-pluripotentnych komórek (przeważnie komórek somatycznych dorosłego człowieka) przez wymuszenie ekspresji odpowiednich genów w tych komórkach. Niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (ang. nonalcoholic steatohepatitis , NASH) – odmiana przewlekłego zapalenia wątroby, przypominająca zmiany, które występują u osób nadużywających alkohol, której przyczyną są inne czynniki niż spożywanie alkoholu. NASH traktowane jest jako progresja niealkoholowego stłuszczenia wątroby (NAFLD), stanowi czynnik ryzyka marskości wątroby oraz raka wątrobowokomórkowego.

  Wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C) – choroba zakaźna spowodowana przez wirusa zapalenia wątroby typu C zajmująca głównie wątrobę. WZW C często przebiega bezobjawowo, ale jego przewlekła postać może prowadzić do marskości wątroby. W niektórych przypadkach osoby chore na marskość wątroby cierpią także z powodu niewydolności wątroby, raka wątroby, a także żylaków przełyku i żołądka.

  Alkoholowe stłuszczenie wątroby - przewlekła choroba wątroby, polegająca na gromadzeniu we wnętrzu hepatocytów kropel tłuszczu. Jest spowodowana nadużywaniem alkoholu.

  Dodano: 10.01.2012. 16:26  


  Najnowsze